مشاهده : 170سرگرمی, معماRSS

معمای ریاضی | کسرها با مجموع واحد

معمای ریاضی | کسرها با مجموع واحداس ام ا س ، داستان ، معما
کسرها را به گونه ای بنویسید که مجموع هر دو کسر، برابر یک شود.

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد ,با ارقام ۰ تا ۹، (هر رقم دقیقاً و فقط یکبار استفاده شود). دو
کسر بسازید که مجموع شان دقیقا برابر ۱ شود.
در این معمای ریاضی قطعا جواب های متعددی وجود دارد.
ببینید شما چند جواب می توانید بدست آورید؟

معمای ریاضی کسرها با مجموع واحد

معمای ریاضی : کسرها با مجموع واحد

پاسخ معمای ریاضی :

این معما ،
۹۷ جواب دارد که در زیر آنها را مشاهده می نمایید:

۱/۲ ۳۴۸۵/۶۹۷۰, ۱/۲ ۳۵۴۸/۷۰۹۶, ۱/۲ ۳۸۴۵/۷۶۹۰, ۱/۲ ۴۵۳۸/۹۰۷۶, ۱/۲ ۴۶۸۵/۹۳۷۰, ۱/۲ ۴۸۳۵/۹۶۷۰, ۱/۲ ۴۸۵۳/۹۷۰۶, ۱/۲ ۴۸۶۵/۹۷۳۰, ۱/۴ ۷۳۶۵/۹۸۲۰,

۱/۶ ۷۸۳۵/۹۴۰۲, ۱/۷ ۴۳۶۲/۵۰۸۹, ۲/۴ ۳۰۷۹/۶۱۵۸, ۲/۶ ۳۱۹۰/۴۷۸۵, ۲/۷ ۵۹۴۰/۸۳۱۶, ۲/۷ ۶۸۱۰/۹۵۳۴, ۲/۹ ۵۸۰۳/۷۴۶۱, ۳/۶ ۱۴۸۵/۲۹۷۰, ۳/۶ ۲۰۷۹/۴۱۵۸, ۳/۶ ۲۷۰۹/۵۴۱۸, ۳/۶ ۲۹۰۷/۵۸۱۴, ۳/۶ ۴۸۵۱/۹۷۰۲, ۳/۱۲۷ ۴۹۶/۵۰۸, ۴/۵ ۱۲۷۸/۶۳۹۰, ۴/۵ ۱۸۷۲/۹۳۶۰, ۴/۳۵۶ ۷۹۲/۸۰۱, ۵/۱۰۴ ۶۹۳/۷۲۸, ۶/۳۲۴ ۷۹۵/۸۱۰, ۶/۵۳۴ ۷۹۲/۸۰۱, ۷/۹ ۱۲۰۸/۵۴۳۶,

۷/۹ ۱۳۵۲/۶۰۸۴, ۷/۵۴ ۸۹۳/۱۰۲۶, ۸/۱۰ ۷۲۹/۳۶۴۵, ۸/۱۰ ۹۲۷/۴۶۳۵, ۸/۵۱۲ ۶۹۳/۷۰۴, ۹/۱۲ ۸۷۶/۳۵۰۴, ۹/۳۵۱ ۶۸۴/۷۰۲, ۱۰/۲۸ ۳۶۹/۵۷۴, ۱۰/۴۵ ۲۸۷/۳۶۹, ۱۰/۴۵ ۷۲۸/۹۳۶, ۱۰/۹۶ ۴۷۳/۵۲۸, ۱۲/۵۴ ۶۰۹/۷۸۳, ۱۲/۶۰ ۷۴۸/۹۳۵, ۱۲/۹۶ ۳۵۷/۴۰۸, ۱۲/۹۶ ۷۳۵/۸۴۰, ۱۳/۲۶ ۴۸۵/۹۷۰, ۱۳/۵۲ ۶۷۸/۹۰۴, ۱۵/۳۰ ۴۸۶/۹۷۲, ۱۶/۳۲ ۴۸۵/۹۷۰, ۱۷/۸۹ ۵۰۴/۶۲۳,

۱۸/۹۰ ۲۷۶/۳۴۵, ۱۸/۹۰ ۳۷۲/۴۶۵, ۱۹/۵۷ ۳۰۸/۴۶۲, ۱۹/۵۸ ۲۷۳/۴۰۶, ۲۱/۹۶ ۳۷۵/۴۸۰, ۲۴/۶۳ ۵۰۷/۸۱۹, ۲۴/۹۶ ۵۳۱/۷۰۸, ۲۷/۵۴ ۳۰۹/۶۱۸, ۲۷/۸۱ ۳۰۶/۴۵۹, ۲۷/۸۱ ۶۳۰/۹۴۵, ۲۹/۵۸ ۳۰۷/۶۱۴, ۲۹/۸۷ ۳۱۰/۴۶۵, ۳۱/۶۲ ۴۸۵/۹۷۰, ۳۲/۴۸ ۱۶۹/۵۰۷, ۳۲/۸۰ ۴۱۷/۶۹۵, ۳۴/۵۱ ۲۶۹/۸۰۷, ۳۴/۵۷۸ ۹۶/۱۰۲, ۳۵/۷۰ ۱۴۸/۲۹۶, ۳۵/۷۰ ۴۸۱/۹۶۲, ۳۶/۸۱ ۴۰۵/۷۲۹,

۳۶/۸۱ ۵۴۰/۹۷۲, ۳۸/۶۱ ۲۰۷/۵۴۹, ۳۸/۷۶ ۱۴۵/۲۹۰, ۳۸/۷۶ ۴۵۱/۹۰۲, ۳۸/۹۵ ۴۲۶/۷۱۰, ۳۹/۵۱ ۲۰۴/۸۶۷, ۳۹/۶۵ ۲۸۴/۷۱۰, ۴۲/۸۷ ۳۱۵/۶۰۹, ۴۵/۶۱ ۲۰۸/۷۹۳, ۴۵/۹۰ ۱۳۸/۲۷۶, ۴۵/۹۰ ۱۸۶/۳۷۲, ۴۵/۹۰ ۳۸۱/۷۶۲, ۴۶/۹۲ ۱۸۵/۳۷۰, ۴۸/۹۶ ۱۳۵/۲۷۰, ۴۸/۹۶ ۳۵۱/۷۰۲, ۵۴/۸۷ ۲۳۱/۶۰۹, ۵۶/۸۴ ۱۰۹/۳۲۷, ۵۶/۸۴ ۳۰۷/۹۲۱, ۵۶/۴۲۸ ۹۳/۱۰۷, ۵۶/۸۳۲ ۹۷/۱۰۴,

۵۷/۹۲ ۱۴۰/۳۶۸, ۵۷/۲۰۴ ۹۸/۱۳۶, ۵۹/۲۳۶ ۷۸/۱۰۴, ۶۰/۱۲۴۵ ۷۹/۸۳, ۶۳/۷۲۸ ۹۵/۱۰۴, ۷۰/۹۶ ۱۴۳/۵۲۸, ۷۴/۸۹ ۱۰۵/۶۲۳, ۸۷/۴۳۵ ۹۶/۱۲۰

آی هوش

2017-05-18 / گردآوری:
برچسب ها:

نو عروس

دکتر طاهری

مسابقه گردشگری

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
اس ام اس های زیبای کردی با ترجمهاس ام اس های زیبای کردی با ترجمه
داستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آورداستان عاشقانه واقعی کوتاه و گریه آور
عکس پروفایل روز پدر با متن احساسی برای پدرانی که فوت شده اندعکس پروفایل روز پدر با متن احساسی برای پدرانی که فوت شده اند
معمای سه مورچه در حال حرکتمعمای سه مورچه در حال حرکت
اس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسیاس ام اس های زیبا به زبان ترکی + ترجمه فارسی
داستان کوتاه و آموزنده کودک باهوشداستان کوتاه و آموزنده کودک باهوش
معمای جالب | قتل در قطارمعمای جالب | قتل در قطار
اس ام اس دعای خیر و دعا کردناس ام اس دعای خیر و دعا کردن
اس ام اس مردانگی و مردیاس ام اس مردانگی و مردی
داستان زیبا و آموزنده چهار فصل زندگیداستان زیبا و آموزنده چهار فصل زندگی
متن روز پدر برای پدرانی که در بین ما نیستندمتن روز پدر برای پدرانی که در بین ما نیستند
معمای جالب شرلوک هلمز و قاتلمعمای جالب شرلوک هلمز و قاتل
اس ام اس های زیبای غروب خورشیداس ام اس های زیبای غروب خورشید
داستان پند آموز | دنیای مجازی واقعیداستان پند آموز | دنیای مجازی واقعی
داستان کوتاه حضرت سلیمان و مورچهداستان کوتاه حضرت سلیمان و مورچه
اس ام اس حسادت (۱)اس ام اس حسادت (۱)
اس ام اس عید سعید قربان (۴)اس ام اس عید سعید قربان (۴)
اس ام اس خسته از روزگاراس ام اس خسته از روزگار
اس ام اس عاشقانه (۹۶)اس ام اس عاشقانه (۹۶)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۴)اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۴)
تست هوش به جای علامت سوال ها چه عددی قرار میگیرد؟تست هوش به جای علامت سوال ها چه عددی قرار میگیرد؟
چیستان و معما قرآنی با جوابچیستان و معما قرآنی با جواب
داستان زیبای | کشیش در هواپیمای طوفان زدهداستان زیبای | کشیش در هواپیمای طوفان زده
تست هوش | سرعت عمل گزینه متفاوت را بیابیدتست هوش | سرعت عمل گزینه متفاوت را بیابید
تست هوش جالب | کشف رابطه اعدادتست هوش جالب | کشف رابطه اعداد
داستان جالب | نزاع چهار نفر بر سر انگورداستان جالب | نزاع چهار نفر بر سر انگور
داستان جالب | درخت گلابیداستان جالب | درخت گلابی
تست هوش تصویری گربه و پلهتست هوش تصویری گربه و پله
اس ام اس صبح بخیر (۳)اس ام اس صبح بخیر (۳)
معمای سخت کشتن مرغمعمای سخت کشتن مرغ
عکس نوشته تبریک عید نوروز ۹۸ با پیامک های زیباعکس نوشته تبریک عید نوروز ۹۸ با پیامک های زیبا
امیدواریم هر لحظه برای شما عزیزان بهاری باشد که در آن به آرزوهایتان برسید برای شما کاربران گرامی پیامک های را جهت تبریک این عید باستانی جمع آوری کرده ایم با ما همراه شوید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر اهل سفر و هیجان هستید ، حتما ببینید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۴)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۳)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۲)
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۷ (۱)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۵)
اس ام اس خنده دار عیدنوروز ۹۷ (۴)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۳)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۲)
اس ام اس خنده دار عید نوروز ۹۷ (۱)
اس ام اس خانه تکانی و فرا رسیدن عید نوروز (۳)
اس ام اس خانه تکانی و فرا رسیدن عید نوروز (۲)
اس ام اس خانه تکانی عید نوروز (۱)
دلتنگی ها با اس ام اس پنج شنبه آخر سال
تست هوش تصویری | آخرین روزهای برفی سال!
تست هوش | جملات درست را بیابید
اس ام اس چهارشنبه سوری (۸)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۲۹)
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۳۰)
اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۴)
اس ام اس روز درختکاری (۲)
تست هوش جالب | سه روز متوالی!
تست هوش | مکعب میوه ها
تست هوش تصویری | تفاوت ها را بیابید (۳۱)
اس ام اس خنده دار خانه تکانی عید نوروز
عکس نوشته تبریک روز مادر و روز زن +اس ام اس تبریک
پیامک و اس ام اس تبریک روز مهندس
جالبت ترین پیام تبریک و اس ام اس تولد اسفند ماهی ها +عکس نوشته
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۷)
پیامک و عکس نوشته های روز عشق ۹۷
اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن ماه (۵)
اس ام اس تبریک روز نیروی هوایی (۲)
اس ام اس های زیبای فاصله
اس ام اس های جدید گذشت و بخشش
اس ام اس های زیبا و دلنشین خرداد
اس ام اس خسته از روزگار
فال روزانه
تعبیر خواب