معما جالب چراغ برق

مشاهده : 762
معما جالب چراغ برق اس ام ا س ، داستان ، معما
معما جالب چراغ برق در دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند.فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خیابان ده متر است.بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ […]

معما جالب چراغ برق

در دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند.
فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خیابان ده متر است.
بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه
چراغ خاموش دیگر وجود دارد.

تعداد چراغهای خاموش حداکثر چندتاست؟

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

جواب معمای چراغ برق :

معما جالب چراغ برق

پاسخ معمای ریاضی

چراغها را مطابق شکل ۱، به سه دسته تقسیم میکنیم.

اگر در یک دسته بیشتر از ۴ چراغ خاموش باشد، پس یکی از دو چراغ وسطی این آن دسته خاموش
است.
توجه کنید از آنجا که این چراغ از پنج چراغ دیگرِ همدسته اش فاصلهای کمتر از ۶۰ متر دارد، با
این فرض که در همسایگیِ ۶۰متریِ هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر قرار دارد تناقض دارد.
پس در هر دسته حداکثر چهار چراغ خاموش داریم و بنابراین در کل حداکثر ۱۲ چراغ میتواند خاموش باشد(dot) شکل
۲ مثالی برای ۱۲ چراغ را نمایش میدهد.
(دایره های توخالی چراغ های خاموش هستند).

جهانی ها

2016-07-25 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی