تبریک انگلیسی تولد با جملات زیبا و جذاب به همراه ترجمه فارسی

مشاهده : 25341
تبریک انگلیسی تولد با جملات زیبا و جذاب به همراه ترجمه فارسی اس ام ا س ، داستان ، معما
پیام های زیبا و دلنشین تبریک تولد انگلیسی به همراه ترجمه فارسی و عکس نوشته های زیبا را بخوانید.

گاهی یافتن بهترین جملات و کلمات برای تبریک روز تولد سخت می شود، به همین منظور ما مجموعه ای
از پیام های زیبا تبریک انگلیسی تولد را گردآوری کردیم که می توانید از بین آنها یکی را مناسب شخص
مورد نظرتان انتخاب کرده و یا به گزارش پرشین وی تنها از آنها ایده گرفته و دل نوشته مخصوص خود
را بنویسید.

تبریک انگلیسی تولد

My Love, happy birthday! Words could never fully describe what you mean to me. Thank you for stealing my heart, and for taking such good care of it. Have the best day today

همچنین بخوانید :  تبریک تولد داداشی با متن زیبا و عکس نوشته

عشقم تولدت مبارک! کلمات هرگز نمی توانند ارزش تو را برای من توصیف کنند. متشکرم که قلبم را
ربودی و و خوب از آن مراقبت کردی، امروز بهترین روز را داشته باش.

Life without your love would be meaningless. I am forever thankful for our incredible adventures. Happy birthday

زندگی بدون عشق ات بی معنی است. من همیشه برای سرگذشت شگفت انگیزمان سپاسگزارم. تولدت مبارک.

همچنین بخوانید :  تبریک تولد دخترانه با متن جالب و عکس نوشته های زیبا

My ray of sunshine, thank you for making my life so much brighter. Your laugh is music to my ears, and your smile – my light in a dark night. I love you, and I can’t wait to spend many more birthdays with you

پرتوی آفتاب من، متشکرم که زندگی مرا بسیار روشن تر کردی. خنده تو مانند موسیقی برای گوش هایم
و لبخندت نورم در شب تاریک است. دوستت دارم و بی صبرانه منتظرم تا سالروزهای تولد بی شماری
را با تو بگذرانم.

تبریک انگلیسی تولد

تولدت مبارک خوش باش و از روز خاصت لذت ببر – تبریک انگلیسی تولد

I’m celebrating this very special day with you deep down in my heart. Happy birthday dear

من از اعماق قلبم این روز خاص را با تو جشن می گیرم. تولدت مبارک عزیزم

Fly high to the happiness and watch your dreams come true. Happy birthday

تا بلندای شادی ها پرواز کن و رویاهایت که به واقعیت می پیوندند را تماشا کن. تولدت مبارک.

For your birthday, I just want to say: I hope you can see how special you are to me. Happy birthday, my love

برای روز تولدت، من فقط می خواهم بگویم: امیدوارم بتوانی ببینی که چقدر برای من خاص هستی.
تولدت مبارک، عشقم.

May this year surprise you with full of joy and happiness! Happy birthday

امیدوارم این سال تو را با شادی ها و خوشبختی های فراوان غافلگیر کند. تولدت مبارک

تبریک انگلیسی تولد

هر روزی که تو در آن هستی فوق العاده است، تو از هرجهت شگفت انگیزی

Importance of this card comes from the person holding it. Happy birthday, wish you the best

اهمیت این کارت تبریک در گیرنده آن است. تولدت مبارک با آرزوهای بهترین ها

May life’s brightest joys illuminate your path, and may each day’s journey bring you closer to your dreams

امیدوارم درخشنده ترین شادی های زندگی، مسیرت را روشن کند و هر روز به رویاهایت نزدیک تر شوی!

May this year be special in every way as you are! Happy birthday dear

امیدوارم امسال همانند خودت از هر جهت خاص باشد. تولدت مبارک عزیزم

There isn’t enough wrapping paper in the world to contain all the love I have for you. Happy Birthday, Sweetheart

در دنیا کاغذ کادوی کافی وجود ندارد تا عشقی که نسبت به تو دارم را در بربگیرد. تولدت مبارک عزیزم

تبریک انگلیسی تولد

شمع هایت را نشمار فقط از درخشش آنها لذت ببر – تبریک انگلیسی تولد

Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come

گذشته را فراموش کن و منتظر آینده باش، برای بهترین چیزهایی که هنوز از راه نرسیده اند.

I hope that you have the greatest birthday ever from the moment you open your eyes in the morning until they close late at night

امیدوارم بهترین روز تولد را از صبح و لحظه ای که چشم هایت را بازمی کنی تا شب و لحظه ای که چشمانت
را می بندی، داشته باشی.

A friend like you is more priceless than the most beautiful diamond. You are not only strong and wise, but kind and thoughtful as well. Your birthday is the perfect opportunity to show you much I care and how grateful I am to have you in my life

دوستی مثل تو ارزشمندتر از زیباترین الماس است. تو نه تنها قوی و خردمند بلکه مهربان و با فکر
هم هستی. روز تولدت بهترین فرصت است تا به تو نشان دهم چقدر برایم مهمی و چقدر از اینکه تو
را در زندگی ام دارم سپاسگزارم.

You have been there for me no matter what. I love you, my dear friend, and I am so excited to share your special day with you. Your birthday is going to be truly special

تو همیشه در هر شرایطی کنارم بودی. دوستت دارم دوست عزیزم و بسیار هیجان زده ام تا در روز خاص
تو، همراهت باشم. روز تولدت به راستی یک روز ویژه خواهد بود.

تبریک انگلیسی تولد

امیدوارم این گل ها زندگی ات را عطرآگین کرده و روزت را روشن کنند. به امید اینکه موفقیت و خوشبختی همیشه کنارت باشد. تولدت مبارک

پیام های تبریک انگلیسی تولد با ترجمه

I am so grateful you’re my sister, I can’t imagine life without you! Thanks for being amazing! Have a great birthday

بسیار سپاسگزارم که تو خواهر منی، زندگی را بدون تو نمی توانم تصور کنم! متشکرم که انقدر شگفت انگیز
هستی، روز تولد فوق العاده ای داشته باشی.

There’s never a dull moment with you in the house, thanks for all the fun and laughter you bring into our lives! May your birthday be full of joy, and may the year ahead be your best one yet! Happy Birthday

هرگز هیچ لحظه کسل کننده ای با تو در خانه وجود ندارد، برای همه شادی ها و خنده هایی که به زندگی مان
آورده ای متشکرم! امیدوارم تولدت سرشار از شادی و سال پیش رویت بهترین باشد. تولدت مبارک.

Sisters fill your soul with bright sunshine and your heart with laughter and joy. Happy Birthday

خواهرها روح را با نور و قلب را با خنده و شادی پر می کنند. تولدت مبارک.

Happy Birthday to my brother. Here’s to another year of laughing at our own jokes and keeping each other sane! Happy Birthday

تولدت مبارک برادرم. به امید یک سال دیگر خندیدن به شوخی هایمان و دیوانه کردن همدیگر! تولدت مبارک.

تبریک انگلیسی تولد

تولدت مبارک. به امید آنکه تمام آرزوهایت به واقعیت بپیوندد – تبریک انگلیسی تولد

Happy Birthday to such a great brother, I hope you have a fun day today

تولد برادر فوق العاده ام مبارک، امیدوارم روز شادی داشته باشی.

Happy Birthday to the coolest brother! The day is brighter and more fun when you’re around

تولد باحال ترین برادر دنیا مبارک! روز روشن تر و شادتره وقتی تو کنار مایی.

Mom, you are the most outstanding woman in my life, and you’ll always be my number one. Have a beautiful birthday

مامان تو برجسته ترین زن در زندگی من هستی، تو همیشه درجه یکی. روز تولد زیبایی داشته باشی.

When asked who my favorite real-life superhero is, I always say ‘It’s my mom.’ Have an amazing birthday, Wonder Mom!

وقتی از من می پرسند ابرقهرمان واقعی زندگی من کیست، همیشه می گویم: “مامانم” روز تولد شگفت انگیزی
داشته باشی مامان حیرت انگیز!

تبریک انگلیسی تولد

تولدت مبارک یک روز زیبا و سالی سرشار از نعمت برایت آرزومندم

تبریک انگلیسی تولد با جملات ناب

It’s no secret that you’ve made your mark in my life. Since my childhood, you’ve been that big tree whose shade allowed me to grow safe and strong. Happy Birthday, Mom

هیچ پوشیده نیست که تو نشانه خود را در زندگی من باقی گذاشتی. از همان کودکی تو درخت بزرگی هستی
که سایه اش به من امنیت و قوت می دهد. تولدت مبارک مامان.

Great fathers deserve great birthdays, so may you have a great birthday Daddy

بهترین پدرها، شایسته بهترین تولدها هستند، پس امیدوارم بهترین روز تولد را داشته باشی بابا.

Dad, thank you for teaching me how to be a man, even though I’m your daughter. Happy Birthday

بابا، متشکرم که به من یاد دادی چطور مرد باشم، با وجود اینکه من دخترم! تولدت مبارک.

All my life, I’ve been lucky to have the best dad. Now, I count myself doubly lucky, since my child gets to have the best granddad. Happy Birthday, Dad, we love you

همه عمرم برای داشتن بهترین بابا خوش شانس بودم. اکنون خوش شانسی مضاعفی دارم چرا که فرزندم
نیز بهترین پدربزرگ دنیا را دارد. تولدت مبارک بابا، دوستت داریم.

تبریک انگلیسی تولد

تولدت مبارک آرزومند سالروز تولدی به روشنی لبخندت هستم – تبریک انگلیسی تولد

Let your all the dreams to be on fire and light your birthday candles with that. Have a gorgeous birthday

تمام رویاهایت را روی آتش بگذار و شمع های تولدت را با آن ها روشن کن. روز تولد باشکوهی داشته باشی.

May your birthday be full of happy hours and special moments to remember for a long long time

امیدوارم روز تولدت سرشار از ساعات شاد و لحظات خاص باشد تا سال های سال آنها را به خاطر بیاوری.

Today you have added another candle of knowledge and wisdom to your life. May it give you the power to enlighten the whole world. On your birthday, I wish you joy and happiness

امروز یک شمع دیگر به دانش و خرد زندگی ات افزوده شد. امید است قدرتی باشد برای تو تا دنیا را
روشن کنی. در روز تولدت آرزومند شادی و خوشبختی هستم.

تبریک انگلیسی تولد

امیدوارم روز تولدت شگفت انگیز فوق العاده و کاملا خارق العاده داشته باشی. از روز خاصت لذت ببر

تهیه و ترجمه: گروه سبک زندگی پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منابع: proflowers ، indiatoday ، homemade-gifts-made-easy ، everydaypower

2020-02-09 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
تولد دخترم ؛ تبریک تولد دخترم با پیام و عکس نوشته دوست داشتنی تولد دخترم ؛ تبریک تولد دخترم با پیام و عکس نوشته دوست داشتنی
تبریک ها و دل نوشته های زیبای تولد دخترم را خوانده و عکس نوشته های کارت پستالی جذاب به مناسبت تولد دختر را ببینید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تولد پسرم ؛ تبریک تولد پسرم با پیام و عکس نوشته های زیبا
تبریک تولد بسیار زیبا و احساسی و متفاوت
تبریک نورز ۱۴۰۰
تبریک نوروز ۹۹
تفریحات چهارشنبه سوری اصیل متفاوت از ترقه و دیگر مواد محترقه
تبریک عید نوروز ۹۹ و سال نو با پیام های زیبا و دوست داشتنی
تبریک روز پدر ۹۸
تبریک تولد خواهر شوهر با متن و عکس نوشته های جالب
تبریک تولد اسفند ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
آثار ادبی با موضوع اجتماعی که افراد جوان تر حتما باید آنها را مطالعه کنند
جذاب‌ترین دلنوشته های عاشقانه برای بیان احساسات
تبریک تولد برادر شوهر با متن و عکس نوشته های جالب
تبریک انگلیسی تولد با جملات زیبا و جذاب به همراه ترجمه فارسی
تبریک تولد انگلیسی با ترجمه فارسی
تبریک تولد پسرعمو با متن های خاص و عکس نوشته
تبریک تولد دختر دایی
تبریک تولد نوزاد نورسیده
تبریک تولد بهمن ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
تبریک تولد همسر
تبریک عید نوروز ۹۹
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی
تبریک روز مادر و روز زن با متن های زیبا و عکس نوشته
تبریک روز پدر و روز مرد
تبریک تولد رسمی با متن های زیبا و عکس نوشته
متن دعوت به تولد با کارت های زیبای
تبریک تولد دی ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
اس ام اس تبریک کریسمس (۲)
اس ام اس تبریک کریسمس (۱)
اس ام اس تبریک کریسمس
عکس پروفایل شب یلدا ۹۸ با متن های زیبا و احساسی
اس ام اس و جملات زیبای تبریک روز دختر(۳)
اس ام اس عاشقانه شب یلدا
اس ام اس تبریک شب یلدا (۲)
اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۷)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۲)
logo-samandehi