اس ام اس خیانت و نامردی

اس ام اس خیانت و نامردی (۱۷) اس ام اس خیانت و نامردی (۱۷)

اس ام اس خیانت و نامردی ,از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر در نیاوردم , و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی , من بدهکارت می شوم …

اس ام اس خیانت و نامردی (۱۶) اس ام اس خیانت و نامردی (۱۶)

پیامک خیانت و نامردی ,این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد , نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد …

اس ام اس خیانت و نامردی (۱۵) اس ام اس خیانت و نامردی (۱۵)

پیامک خیانت و نامردی :زمانی که آسمان دلت از نامردی ها ابریست ,به چشمانت اجازه باریدن نده که در خود شکستن ,بهتر از در نگاه دیگران شکستن است …

اس ام اس خیانت و نامردی (۱۲) اس ام اس خیانت و نامردی (۱۲)

اس ام اس خیانت و نامردی روزهــــــــا … ﻣﺎﻩ ﻫــــــــﺎ … ﺳﺎﻝ ﻫــــﺎ ﺧﻮﺍﻫــــﺪ ﮔﺬﺷــــﺖ … ﻭ ﻣــــﻦ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ … ﺍﻣــــــــﺎ ﺗــــــــﻮ …! ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺑــــﺖ ﺗﻤــــﺎﻡ” ﻧﺎﻣــــﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ “ ﺧﻮﺍﻫــــﯽ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ …..؟! • اس ام اس خیانت و نامردی • نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۱۱) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۱۱)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی گولِ ظاهرش را نخور به ظاهر انسان است ولی‌ گاهی اوقات کاری می‌کند که از هیچ گرگی بر نمی‌آید… اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی بیا یڪ شب جاهایمان را عوضــــ ڪنیــم مـن معشوقــه مـی شومــــ و تو عاشــــق باشــــ مـن […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۱۰) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۱۰)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟نمیابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردیبیابگذر ازاین بازی، ازاین مستی و طنازیاگرچون کوه هم باشی، دراین بازی تو میبازی… % اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی % گریه میکنم تا سبک شوم, تا […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۹) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۹)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی کاش ماه ، همیشه پشت ابر بماند نمی خواهم بدانم ، شب مهتاب ، بی من چه می کنی… اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۸) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۸)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی روزهــــــــا … ﻣﺎﻩ ﻫــــــــﺎ … ﺳﺎﻝ ﻫــــﺎ ﺧﻮﺍﻫــــﺪ ﮔﺬﺷــــﺖ … ﻭ ﻣــــﻦ ﺗــــﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫــــﻢ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ … ﺍﻣــــــــﺎ ﺗــــــــﻮ …! ﺧــــﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺎﺑــــﺖ ﺗﻤــــﺎﻡ” ﻧﺎﻣــــﺮﺩﯼ ﻫﺎﯾــــﺖ “ ﺧﻮﺍﻫــــﯽ ﺑﺨﺸﯿــــﺪ …..؟! • اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی • نبودن هایت آنقدر […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۷) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۷)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی حالا میفهمم که چرا اتاقک آغوشت سرد سرد بود…. گرمای افکارت در رویا تن او را گرم میکرد…! ** اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی ** نگرانم! برای روزهایی که می آیند تا از تو تاوان بگیرند و تو را مجازات […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۶) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۶)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی ای نا رفیق به کدامین گناه نا کرده تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی سلام پر مهرت را باور کنم یا پاشیدن زهر نا مردیت را خنجری از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم کسی جز […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۵) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۵)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی مات شدم از رفتنت !! هیچ میز ِ شطرنجی هم درمیان نبود این وسط فقط یک دل بود که دیگر نیست * * * اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی * * * مدتهاست چتر منطق را بر سر گرفته ام! […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۴) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۴)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی نردبان بودم کم کم زی پا له م کردی تا خــــودت را بالا ببـــــری • اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی • سوت پایان را بزن من حریف هرزگی تو و احمق بودن خودم نمی شوم • اس ام اس های […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۳) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۳)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی از نظر انسان ها سگ ها حیواناتی مفید و با وفا هستند اما از نظر گرگ ها سگ ها گرگ هایی هستند که تن به بردگی داده اند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند • اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۲) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۲)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی شک کرده بـودم کسی بین ماست حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من ********************* اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی تن من زخمی است یک خراش کمتر یا بیشتر چه […]

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۱) اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی (۱)

اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی دردناک استباران بباردخیس شومو بدانم توگرمای دستت مال من نیستپای به پای دیگری راه میرویزیر چتری که خودم به تو داده بودم… °•°•°•°•°•°•°•° اس ام اس های زیبا و جدید خیانت و نامردی °•°•°•°•°•°•°•° نگرانم!برای روزهایی که می آیندتا از تو تاوان بگیرند و تو […]

اس ام اس های جدید خیانت و نامردی اس ام اس های جدید خیانت و نامردی

اس ام اس های جدید خیانت و نامردی من شب ها با گریه می خوابیدم و تو با غریبه! اس ام اس های جدید خیانت و نامردی پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟ اس ام اس های جدید خیانت و […]

اس ام اس های جدید نامردی و خیانت اس ام اس های جدید نامردی و خیانت

اس ام اس های جدید نامردی و خیانت تو این دو روز زندگی ، شبیه من فراوونه . . اس ام اس های جدید نامردی و خیانت . . این تو نیستی که مرا از یاد برده ایاین منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کندصحبت از فراموشی نیست ، […]

اس ام اس های جدید خیانت و طعنه دار اس ام اس های جدید خیانت و طعنه دار

اس ام اس های جدید خیانت و طعنه دار آدمِ کور شیشه و الماس رو از هم تشخیص نمیدهاگه طرف مقابلت قدرت رو ندونست فکر نکن مشکل از توئه،مطمئن باش اون کوره..! . اس ام اس های جدید خیانت و طعنه دار . ﻣَـﻦ ﻫـﯿـﭽـﻮﻗـﺖ ﺗـﻈـاﻫـﺮ ﺑـه ﮐـﺴـی ﮐـِه ﻧـﯿـﺴـﺘـﻢ ﻧـﻤـی ﮐـﻨـﻤـﭼـُـﻮﻥ ﺗـﺮﺟـﯿـﺞ ﻣـی ﺩﻫـﻢ […]

اس ام اس های جدید خیانت در عشق اس ام اس های جدید خیانت در عشق

اس ام اس های جدید خیانت در عشق ترســو بودی جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده ام امـــا حالا چه شجـــاع شده ای … :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: اس ام اس های جدید خیانت در عشق :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: ۲۰ می دهم شاید هم ۲۱ خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر می خواهد نمی […]

اس ام اس هایی با موضوع خیانت اس ام اس هایی با موضوع خیانت

 اس ام اس هایی با موضوع خیانت ترســو بودی ،جاده خیانت را برایت تنگ و تاریک و ترسناک کرده امامـــا…چه شجـــاع شده ای…  اس ام اس هایی با موضوع خیانت ۲۰ میدهم ، شاید هم ۲۱..!خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد ،که تو باهنری ..! اس ام اس هایی با موضوع خیانت […]

فیلم پرشین وی