اس ام اس سخنان زیبا

اس ام اس های زیبای سخنان آنتونی رابینز اس ام اس های زیبای سخنان آنتونی رابینز

اس ام اس های زیبای سخنان آنتونی رابینز طرز فکری که ما را به جائی رسانده است که اکنون هستیم ما را به جائی که می خواهیم برویم نخواهد رساند••• اس ام اس های زیبای سخنان آنتونی رابینز ••• کلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را بر […]

اس ام اس سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان اس ام اس سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان

اس ام اس سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر اس ام اس سخنان زیبا و آموزنده از بزرگان ﻣﻮﺭﭼﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند ، ﺍﻣﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻤﻊ می کنندﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ نمی زنند […]

اس ام اس سخنان زیبای آنتونی رابینز اس ام اس سخنان زیبای آنتونی رابینز

اس ام اس سخنان زیبای آنتونی رابینز اگر نخواهید دست کم، برخی از قوانین دیگران را بپذیرید و پاس بدارید، نباید امیدوار باشید که دیگران، بر پایه ی قوانین شما رفتار کنند. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس سخنان آنتونی رابینز خندیدن، سبب خواهد شد که مرکز توجه خود را دگرگون سازید و […]

اس ام اس سخنان کوتاه و زیبا اشو اس ام اس سخنان کوتاه و زیبا اشو

اس ام اس سخنان کوتاه و زیبا اشو هوشمندی خطرناک است.هوشمندی یعنی اینکه خود مستقل می اندیشی، خود مستقل پیرامون را می نگری، دیگر جزمیات را باور نداری، فقط و فقط تجربه خود را می پذیری. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس سخنان کوتاه اشو نخست طبیعی باش، سپس در رودخانه «طبیعی» جاری […]

اس ام اس سخنان زیبا و کوتاه افلاطون اس ام اس سخنان زیبا و کوتاه افلاطون

اس ام اس سخنان زیبا و کوتاه افلاطون پزشک، آن گونه از بیماری را که خود بدان دچار بوده، در بیماران دیگر بهتر باز می‌شناسد.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس سخنان افلاطون هر گاه به مردم بدی کنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس سخنان افلاطون بزرگواری، […]

فیلم پرشین وی