اس ام اس شهادت حضرت فاطمه

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۶) اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۶)

جانم فدای مظلومیت تو فاطمه جانم…جانم فدای شهید دشت کربلایت …جانم فدای غصه یارت…جانم فدای شیر مردانت… به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیامک های را آماده کرده ایم

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵) اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۵)

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) از فاطمه اکتفا به نامش نکنید / نشناخته توصیف مقامش نکنید …هر کس که در او محبت زهرا نیست / علامه اگر هست سلامش نکنید

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۴) اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۴)

اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) ,خدا داند دلم خون گریه می کرد ,به حالم دشت و هامون گریه می کرد …ندیدم زخم پهلو را در آن شب ,ولی دیدم کفن خون گریه می کند

فیلم پرشین وی