اس ام اس غروب

اس ام اس های زیبای غروب دلتنگی اس ام اس های زیبای غروب دلتنگی

اس ام اس های زیبای غروب دلتنگی اگر من بزرگ نمی شدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، موهای مادرم سفید نمیشد، مادربزرگ در ایوان خانه باز می خندید، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود، غروب جمعه برایم دلگیر نبود،چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من • • اس ام اس های زیبای غروب دلتنگی […]

اس ام اس های غروب عشق اس ام اس های غروب عشق

اس ام اس های غروب عشق من ماندم و حلقه طنابی در مشتبا رفتن تو به زندگی کردم پشتبگذار فردا برسد می شنویدیروز غروب ، عاشقی خود را کشت• اس ام اس های غروب عشق • گویند؛غروب جایی است که آسمان،زمین را می بوسد.!!امشب برایت غروب میکنم آسمان من• اس ام اس های غروب عشق […]

فیلم پرشین وی