اس ام اس فراموشی

اس ام اس فراموشی (۳) اس ام اس فراموشی (۳)

اس ام اس فراموشی ,دلم که میگیرد بغض میکند میشود وبال گردنم , درد هایم خیلی نیستند تو هستی و فراموش کردنت …

اس ام اس فراموشی (۲) اس ام اس فراموشی (۲)

پیامک فراموشی :هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن … به هر حال دارم فراموش می کنم فراموش شدنم را …

اس ام اس فراموشی (۱) اس ام اس فراموشی (۱)

اس ام اس فراموشی گاه یادِ همان چند ستاره‌ی دور که می‌افتم دور از چشمِ تاریکی می‌آیم نزدیکِ شما کمی دلم آرام بگیرد خیالم آسوده شود جای بعضی زخم‌ها را فراموش کنم اما هنوز نگفته: ها! باد می‌آید. با این حال تو خودت قضاوت کن من هنوز هم بدترین آدم‌ها را دوست می‌دارم. • اس […]

اس ام اس های زیبای فراموشی و گم شدن اس ام اس های زیبای فراموشی و گم شدن

اس ام اس های زیبای فراموشی و گم شدن فراموش شدن همیشه از نبودن نیست! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش میشوی اس ام اس های زیبای فراموشی و گم شدن برایم تعریف کن هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد تو که هر لحظه در خاطرمی اس ام اس های زیبای فراموشی و گم شدن […]

اس ام اس های فراموشی و تنهایی اس ام اس های فراموشی و تنهایی

اس ام اس های فراموشی و تنهایی گاه یادِ همان چند ستاره‌ی دور که می‌افتم دور از چشمِ تاریکی می‌آیم نزدیکِ شما کمی دلم آرام بگیرد خیالم آسوده شود جای بعضی زخم‌ها را فراموش کنم اما هنوز نگفته: ها! باد می‌آید. با این حال تو خودت قضاوت کن من هنوز هم بدترین آدم‌ها را دوست […]

اس ام اس های فراموشی و غمگین اس ام اس های فراموشی و غمگین

اس ام اس های فراموشی و غمگین این چشمه نباید بند بیاید میخک‌هایی که در قلب‌ها شکوفا شده‌اند از تشنگی می‌خشکند اگر دوست‌داشتن را فراموش نکنی تمام زیبایی‌ها را به یاد خواهی آورد. • اس ام اس های فراموشی و غمگین • عجیب است برای فروافتادن از شاخسار بید هیچ برگی چشم براه پاییز نمی […]

اس ام اس های جدید فراموشی اس ام اس های جدید فراموشی

اس ام اس های جدید فراموشی گفت: تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن پرسید: اهلی کردن یعنی چه؟ گفت: یعنی ایجاد علاقه کردن و این چیزی ست که این روزها پاک فراموش شده. پرسید: راهش چیست؟ گفت: باید صبور باشی… خیلی صبور. • اس ام اس های جدید فراموشی • ماهی ِ تُنگ […]

اس ام اس های جدید غم انگیز فراموشی اس ام اس های جدید غم انگیز فراموشی

اس ام اس های جدید غم انگیز فراموشی روزی هزار مرتبه آرزو می کنم ای کاش زودتر آلزایمر بگیرم شاید این مدلی فراموشت کنم. • اس ام اس های جدید غم انگیز فراموشی • چیزی ازعشق های ناب می دونی؟ بدون بوسه و هیچ چیز اضافه دیگه ای خیلی ناب و خالص به همین خاطره […]

فیلم پرشین وی