مشاهده : 73زنانRSS

زن و نگاه جنسیتى به او

زن و نگاه جنسیتى به اوزنان
زن و نگاه جنسیتى به او ، موضوعى است که امروزه در فرهنگ هاى گوناگون سراسر جهان مى توان ردپایى از آن گرفت؛ از آمریکا گرفته تا همین تهران خودمان.از فرهنگ هایى که خود را به سلطه ی غرب فروخته اند، انتظارى جز این نیست که از سویى ، برخى حقوق مدنى را براى زنان […]
زن و نگاه جنسیتى به او ، موضوعى است که امروزه در فرهنگ هاى گوناگون سراسر جهان مى توان ردپایى
از آن گرفت؛ از آمریکا گرفته تا همین تهران خودمان.
از فرهنگ هایى که خود را به سلطه ی غرب فروخته اند، انتظارى جز این نیست که از سویى ،
برخى حقوق مدنى را براى زنان تعریف مى کنند و در جامعه جا مى اندازند که زن و مرد برابر
و یکسانند ، اما از سوى دیگر از زنان انتظار دارند که نقش یک کالاى جنسى را بازى کنند.
براى اثبات این ادعا کافى است به عرصه هایى که قرار است زنان و مردان نقشى برابر ایفا کنند، توجه
کنیم تا در یابیم که حتى در چنین مواردى نیز زن نقشى برتر از یک ویترین جنسى ندارد.
در فرهنگ سنتى و حتى مدرن ما نیز کیفیت برداشت عمومى جامعه از زنان، فراتر از این نیست، چه آنگاه
که زن قرار است فقط در زوایاى خانه تعریف شود، چه آن زمان که مانند عروسکى در کوچه و خیابان
و محل کار به خودنمایى مى پردازد.
آنانى که در پیروى از نگرش غربى، در پى اثبات تساوى حقوق زن و مرد، مبناى اسلام را به سخره
مى گیرند، در عمل زن را در اسباب تفریح و خوش آمد مردان تعریف مى کنند، چرا که تا زنى
در پى زیباتر جلوه کردن در چشم مردان به تزئین و آرایش خود مى پردازد، خود را از مراتب انسانى
پائین کشیده و نقش کالا را بازى کرده است.
از طرف دیگر، وقتى که در نگاه سنتى، از زن انتظار مى رود در وهله اول، همسر خوبى براى شوهرش
باشد- حال این که شوهر او چگونه مردى است و آیا نقش شوهرى خود را به خوبى ایفا مى کند
یا نه، فرقى نمى کند- در حقیقت دوباره گرفتار همان برداشت جنسیتى شده ایم.
در جامعه ما، “مرد ” چنان تعریف شده که با شنیدن این کلمه، وظیفه همسرى و پدرى را در نظر
نمى گیریم بلکه نقش اجتماعى و مسئولیت هاى فراوان او را در ذهن مجسم مى کنیم، حال آن که کلمه”
زن “، مترادف همسر است و جایگاه اجتماعى پیدا نمى کند.
آیا اگر زنان متناسب با توان و تحصیلات خود امکان رشد در موقعیت هاى اجتماعى مى داشتند و فرصت رقابت
با مردان هم تراز شان که سال ها پس از آنان وارد عرصه هاى اجتماعى شده اند فراهم بود و
همچون مردان فرصت آزمون و خطا پیدا مى کردند، بدون آن که زیر ذره بین باشند و پدیده اى به
نام «سقف شیشه اى» در مسیر ارتقاى شغلى آنان وجود نمى داشت، آیا باز هم خیل عظیمى از زنان، احساس
مى کردند که باید در نقش یک کالاى جنسى خود را در معرض خریداران قرار دهند؟ آیا اگر چنین تقاضایى
از سوى مردان جامعه نمى بود و اصولاً زن حتى در بستر خانواده به شکل یک کالاى جنسى تعریف نمى
شد، باز هم شاهد چنین فاجعه اى بودیم؟ و آیا مگر هر پدیده اى در جامعه از قاعده عرضه و
تقاضا پیروى نمى کند؟ آیا چنین برداشتى از زن در دین مبین اسلام و در کلام خدا نیز هست؟ نگاهى
به زنانى که قرآن معرفى مى کند و نقشى که براى آنان قائل است، رهنمود خوبى براى ماست ، تا
ببینیم چقدر به آیات الهى پایبند بوده ایم: داستان آسیه، داستان عجیبى است.
او زنى است که اتفاقاً در جایگاه همسرى تعریف نمى شود، چرا که قرار است نقش اجتماعى بزرگى بازى کند
و از طرفى شوهرش مردى نیست که لیاقت زنى چون او را داشته باشد.
آسیه فراتر از فهم و درک بسیارى از مردان عصر خود به پیامبر زمانش، موسى، ایمان مى آورد و در
این مسیر، نه تنها از دست دادن تمامى موقعیت هاى اجتماعى خود را به عنوان همسر فرمانروا به هیچ مى
گیرد که شکنجه و مرگ را به زندگى در بارگاه فرعون ترجیح مى دهد و خداوند به این جهت است
که او را مى ستاید.
مریم ، زن دیگرى است که در جایگاهى فراتر از نقش همسرى و حتى مادرى تعریف مى شود.
خانه این دختر جوان قرارگاه ملائکه است و میوه هاى بهشتى او تعجب و غبطه ذکریا را برمى انگیزاند.
مریم در جایگاه مادرى نیز نقشى کاملاً اجتماعى بازى مى کند، او خاستگاه رسالت است.
اما ملکه سبا، بلقیس، زنى مشرک است که به سوى توحید مى آید.
کافى است که این فرمانروا را با دیگر فرمانروایان که در قرآن از آنها نام برده شده و همگى مرد
هستند مقایسه کنیم، مردانى مثل فرعون و نمرود.
سرزمین آباد سبا را ببیند در مقابل سرزمین هاى غرق ظلم و جور این حاکمان.
حکومت دارى عاقلانه و منصفانه بلقیس را که پس از شنیدن پیام سلیمان، به مشورت با درباریانش مى نشیند و
مدبرانه به آنها مى گوید که وقتى سرزمینى تصاحب شد، امراى آن ذلیل و خوار مى شوند، مقایسه کنیم با
رفتار مستبدانه فرعون و نمرود با اطرافیانش.
ادب و متانت بلقیس را در برابر سلیمان در کنار طغیانگرى آن مردان فرمانروا در برابر معجزات پیامبران قرار دهیم.
حجب او را مى بینیم در دربار سلیمان زمانى که به اشتباه دامنش را بالا مى گیرد تا از آب
بگذرد و بعد پى مى برد که پا روى شیشه گذاشته است و مقایسه کنیم با تکبر فرعون.
نگوییم شکوه دربار سلیمان او را خاضع کرده است که رفتار انسانى او را پیش از آن نیز دیده ایم
و مگر نه این که شکوه موسى در ماجراى اژدها بر فرعون نیز ظاهر شد و مگر نه این که
نمرود گلستان شدن آتش بر ابراهیم را دید؟ بلقیس به پیامبرى سلیمان ایمان آورد و سرکشى نکرد، اما مردان فرمانروا
تا آخرین دم زندگى و با دیدن معجزات پیاپى، به جنگ با پیامبران عصر خود ادامه دادند.
راستى هدف قرآن از این مثال ها چیست؟ آیا قرآن نقش جنسیتى براى زن تعریف مى کند؟ پس چرا در
میان تمامى فرمانروایان نام برده شده در قرآن فقط یک نفر و آن هم یک زن است که چنین نقش
اجتماعى بزرگى بازى مى کند؟ چرا در میان آن همه مردان متکبر، خودسر، مستبد و ناتوان، فقط یک زن به
چنین نمادى از عقل، تدبر و اطاعت فرمان خدا تبدیل مى شود؟ خداوند هیچ گاه مردم سرزمین سبا را جز
به جهت آن که مشرک بوده اند، به دلیل دیگرى سرزنش نمى کند و مثلاً نمى گوید چه مردم نادانى
که حکومت زنى را پذیرفته اند.
در این خطوط پایانى به جملاتى از سخنان رهبر معظم انقلاب که در دیدار گروهى از بانوان عنوان شده و
راهنما و سرمشق من بوده است، اشاره مى کنم: « فاطمه زهرا (س) در قله بشریت قرار دارد و کسى
بالاتر از او نیست و مى بینیم که آن بانوى مسلمان، این فرصت و قدرت را یافت که خودش را
به این اوج برساند.
پس فرقى بین زن و مرد نیست و به خصوص شاید از همین جهت است که خداى متعال در قرآن
کریم، آن وقتى که راجع به نمونه ی انسان هاى خوب ،و نمونه ی انسان هاى بد مثال مى زند:
و ضرب الله مثلاللذین امنوا امراه فرعون (تحریم آیه ۱۱) در مقابل هم در مورد انسان بد و کج رفتار
و انسانى که در جهت غلط حرکت مى کند ، به زن نوح و لوط مثال مى زند.
در همه قرآن وقتى مى گوید: ضرب الله للذین آمنوا یا ضرب الله للذین کفروا، در هر ۲ مورد از
زن مثال مى زند.
آیا این به معناى آن نیست که ما باید از دیدگاه اسلام، به برداشت غلط و متأسفانه مستمر در تاریخ
بشریت نسبت به جایگاه زن پاسخ بدهیم؟ اسلام مى خواهد بایستد و این برداشت و روش و فهم غلط از
مسأله زن را- که در طول تاریخ هم وجود داشته است- تصحیح کند.
من تعجب مى کنم- جز استثناءها- چرا این گونه بوده است؟ چرا بشریت همواره درباره مسأله زن و مرد، کج
فکر کرده است و مى خواهد در مقابل این بایستد؟ شما از تعلیمات انبیاء که بگذرید، در همه برداشت ها
و تحلیل ها و تفکرات بشرى، جایگاه زن و مرد، جایگاه غلطى مى باشد.
حتى در تمدن هاى خیلى بلند پایه دنیاى باستان- مثل تمدن روم و ایران- برداشت از زن، یک برداشت غلط
است که ذکر جزئیات و بیان تفاصیل دیگر از حوصله ی این مقاله خارج است.
باشد در فرصتی دیگر…
2008-04-30 / گردآوری:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
توصیه های هفته آخر بارداریتوصیه های هفته آخر بارداری
راهنمای اولین معاینه لگن برای دختر خانم هاراهنمای اولین معاینه لگن برای دختر خانم ها
از ژل های شستشوی واژن استفاده کنیم یا نه؟از ژل های شستشوی واژن استفاده کنیم یا نه؟
ارضا نشدن و تمایل وحشتناک زنارضا نشدن و تمایل وحشتناک زن
معرفی۱۴ کرم دور چشم فوق العاده که کارایی خود را ثابت کرده اندمعرفی۱۴ کرم دور چشم فوق العاده که کارایی خود را ثابت کرده اند
پنج شیوه ساده برای سفت شدن سینه‌ ها در مدت سی روزپنج شیوه ساده برای سفت شدن سینه‌ ها در مدت سی روز
۲۸ حدیث حقوق متقابل زن و شوهر۲۸ حدیث حقوق متقابل زن و شوهر
علایم‌ عفونت‌ یا التهاب‌ مهبلی در دختر بچه هاعلایم‌ عفونت‌ یا التهاب‌ مهبلی در دختر بچه ها
سفید کردن پوست صورت از چه راه هایی امکان پذیر می باشد؟سفید کردن پوست صورت از چه راه هایی امکان پذیر می باشد؟
نشانه های درد تخمدانها و لگن چیستنشانه های درد تخمدانها و لگن چیست
۶ میانبر ساده برای از بین بردن عفونت های دستگاه تناسلی۶ میانبر ساده برای از بین بردن عفونت های دستگاه تناسلی
رفع مشکلات زنانگی با خاکشیررفع مشکلات زنانگی با خاکشیر
غذای مخصوص مادران شیردهغذای مخصوص مادران شیرده
مراقبت کننده های مو و نکات مفیدی درباره آن| از تقویت کننده های مو تا براق کننده هامراقبت کننده های مو و نکات مفیدی درباره آن| از تقویت کننده های مو تا براق کننده ها
همه چیز درباره تزریق چربی به زیر پوست برای زیبایی صورتهمه چیز درباره تزریق چربی به زیر پوست برای زیبایی صورت
یک راه ساده برای تشخیص بوتاکس اصل از تقلبییک راه ساده برای تشخیص بوتاکس اصل از تقلبی
علت جلو افتادن پریودعلت جلو افتادن پریود
اگر از عفونت قارچی و بوی بد واژن خود کلافه شده اید این درمانهای خانگی را فراموش نکنیداگر از عفونت قارچی و بوی بد واژن خود کلافه شده اید این درمانهای خانگی را فراموش نکنید
زخم در ناحیه تناسلی نشانه چیست؟زخم در ناحیه تناسلی نشانه چیست؟
هشت رازی که زنها نمی خواهند مردها بدوننهشت رازی که زنها نمی خواهند مردها بدونن
رنگهای خون قاعدگی نشانه چیست؟ وچه می گوید؟رنگهای خون قاعدگی نشانه چیست؟ وچه می گوید؟
افتادگی و شل شدن سینه را چگونه درمان کنیم؟افتادگی و شل شدن سینه را چگونه درمان کنیم؟
لکه بینی های نگران کننده و قاعدگیلکه بینی های نگران کننده و قاعدگی
خیانت‌ از نوع زنانه: وقتی زن به برقراری رابطه جنسی با مردان دیگر رو می آوردخیانت‌ از نوع زنانه: وقتی زن به برقراری رابطه جنسی با مردان دیگر رو می آورد
به روش طب سنتی سینه ها را بزرگ کنیدبه روش طب سنتی سینه ها را بزرگ کنید
عادت ماهیانه زود به زود (پلی منوره) را چگونه میتوان برطرف نمود؟عادت ماهیانه زود به زود (پلی منوره) را چگونه میتوان برطرف نمود؟
تفاوت بوتاکس مو با کراتین مو چیست؟تفاوت بوتاکس مو با کراتین مو چیست؟
چرا برخی از خانم‌ها دچار لکه ‌بینی می‌شوند؟چرا برخی از خانم‌ها دچار لکه ‌بینی می‌شوند؟
زن های مورد پسند آقایانزن های مورد پسند آقایان
دلایل خونریزی کم در زمان پریودی نشان دهنده چیست؟دلایل خونریزی کم در زمان پریودی نشان دهنده چیست؟
خانمها خاکشیر مصرف کنیدخانمها خاکشیر مصرف کنید
خاکشیر ماده ای معجزه آسا که تاثیرات شگرف آن بر بدن بانوان باعث می شود تا این دانه های ریز تبدیل به ماده ای باارزش برای خانم ها بشود
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
خونریزی شدید رحم و درمان جدید
یک راه ساده برای تشخیص بوتاکس اصل از تقلبی
رفتارهای بچه گانه در زنان متاهل که آقایان را میرنجاند
اگر قصد بوتاکس کردن دارید قبل از هر اقدام این مطلب را بخوانید
آیا اکستنشن مژه ها ضرر دارد؟
پولیپ واژن چیست؟ علائم و درمان آن
عمل زیبایی واژن و هر آنچه که میخواهید درباره آن بدانید
سفید کردن پوست صورت از چه راه هایی امکان پذیر می باشد؟
زخم دهانه رحم چگونه درمان می شود؟
۲۸ حدیث حقوق متقابل زن و شوهر
زن های مورد پسند آقایان
خاطرات تکان دهنده ی یک مادر
گیاه جادویی دختران و زنان جوان
چگونه توجه شوهر مان را به خود جلب کنیم
اطلاعات مفیدی درباره قاعدگی ( پریود) دختران
با ماسک ژلاتین موهای کم حجم و بی جان خود را حجیم و باطراوت کنید
سونوگرافی ترانس واژینال (سونوگرافی از طریق واژن) چیست؟
دلیل اصلی گودی کمر در خانمها و چگونگی رفع این مشکل
اگر می‌خواهید تخم‌مرغ ترک نخورد …
رفع مشکلات زنانگی با خاکشیر
نکاتی برای کوچک کردن سینه ها
چگونه خانمها برای رابطه جنسی با همسر پیش قدم شوند
آنچه زنان باید در مورد مردان بدانند
زنانی که دائم دلهره و اضطراب دارند بخوانند
کیست ها چه زمانی تبدیل به سرطان می شوند؟
این نوع معاینه را خانمها فراموش نکنند
خانمها ؛ برقراری روابط عاشقانه با مردان متاهل
نشانه‌ های عفونت واژن در خانمها
۱۰ نکته برای داشتن پوستی سرتا پا نرم و لطیف
خانم ها عجله کنید ، خطر در چند قدمی است!!
اگر دچار دردهای رحمی شده‌اید
بعد از قطع شیردهی ، چه تغییراتی بوجود می آید و وظیفه مادر چیست؟
افزایش وزن و ورم صورت قبل از عادت ماهانه
زخم در ناحیه تناسلی نشانه چیست؟
سنین برای باردار شدن زنان در چند سالگی است؟
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه