مشاهده : 1069 زنان RSS

سرکوفت زدن به شوهر

سرکوفت زدن به شوهر زنان
خیر دنیا و آخرت در چهار چیز است نوه امام مجتبى علیه السلام از مادرش دختر امام حسین علیه السلام و ایشان از امام حسین و ایشان از پدرشان حضرت على علیه السلام و ایشان از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله روایت مى کند که فرمودند: کسى که در دنیا به او چهار […]
خیر دنیا و آخرت در چهار چیز است نوه امام مجتبى علیه السلام از مادرش دختر امام حسین علیه السلام
و ایشان از امام حسین و ایشان از پدرشان حضرت على علیه السلام و ایشان از پیامبر اکرم صلى الله
علیه و آله روایت مى کند که فرمودند: کسى که در دنیا به او چهار چیز داده شد، خیر دنیا
و آخرت را به او داده اند، و بهره خود را از دنیا برده است (۱) ورع و پرهیزکارى که
او را از حرام باز دارد (۲) اخلاقى که میان مردم زندگى کند (۳) بردبارى که با آن نادانى مردم
را دفع کند (۴) زن شایسته اى که او را در دین و دنیا کمک دهد(۵۹) صفاتى که زنان در
مردان مى پسندند تو مرد رهى واقف راه باش زحال زنان نیز آگاه باش ۱ – مال و ثروت ،
چرا که موجب رونق خانه و زندگى و زیبائى جامه و خانه مى شود و این امور مورد توجه بانوان
است ، اما مرد مى بایست با عقل و فکر در تاءمین این گونه خواسته ها اقدام کند.
۲ – قدرت و توانایى ، چرا که زن و مرد را نگهدار خود مى داند و مى خواهد پشتیبان
او قوى باشد.
۳ – مردانگى و غیرتمند بودن مرد.
۴ – استقلال در زندگى ، بگونه اى که مرد آزادانه زندگى کند و زیر بار منت دیگرى نباشد.
۵ – میان مردم با آبرو و با شخصیت باشد.
۶ – اهل سخن و شیرین کلام و شوخ باشد چرا که زن از مرد خاموش و بى سرو صدا
رنج مى برد.
۷ – وضع سر و لباس او تمیز و زیبا و مرتب باشد.
۸ – گاهى با هدیه و سوغاتى و گاهى با سخن علاقه خود را ابراز کند.
۹ – گاهى سخنان و کارهاى زن را تحسین کند.
۱۰ – رعایت ادب و نزاکت را بکند.
۱۱ – خوش سلیقه باشد و نسبت به کارهاى زن در خانه بى تفاوت نباشد، بلکه به آنها نظارت کند
و اگر سستى یا ناهنجارى مثل کثافت و بى انضباطى دید بى تفاوت نباشد وگرنه زن نیز سرد و بى
تفاوت مى شود.
چهار چیز کمر شکن پیامبر اکرم به حضرت امیر علیه السلام در ضمن سفارشات خود فرمود: یا على چهار چیز،
پشت انسان را مى شکند، (یعنى بسیار سخت و گران و غیر قابل تحمل است ) (۱) پیشوایى که معصیت
خدا مى کند ولى حرفش را گوش مى کنند.
(۲) زنى که شوهرش او را مراعات مى کند ولى او به شوهر خیانت مى کند.
(۳) تنگدستى که صاحب آن چاره ندارد.
(۴) همسایه بدى که در محل اقامت دائمى انسان باشد.(۶۰) این زن نفرین کرد و خودش مرد مردى با زنش
نزد حضرت صادق آمد و از بد اخلاقى زن خود شکایت کرد، حضرت به آن زن فرمود: چرا شوهرت از
تو شکایت مى کند، زن شروع کرد به شوهرش نفرین کردن ، حضرت فرمود: اگر همینطور (بر این کنیه و
بر اخلاقى و نفرین ) ادامه دهى بیش از سه روز زنده نیستى ، زن (با گستاخى ) گفت :
برایم مهم نیست که هرگز او را نبینم (یعنى بمیرم و راحت شوم ) در روایت است که این زن
بیش از سه روز عمر نکرد و مرد.
حضرت صادق علیه السلام فرمود: این زن متجاوز بود و خداوند عمرش را کوتاه کرد و شوهرش را راحت نمود.(۶۱)
طلا باشید نه خاک ! حضرت صادق علیه السلام فرمود: زن گردنبند است ، توجه کن چه چیزى به گردن
مى آویزى ، براى زن قیمت (مشخصى ) نیست ، نه خوبش و نه بدش ، اما خوبانشان را با
طلا و نقره برابرى نمى کنند چون طلا و نقره بهترند، اما زن بد، ارزش (مشتى ) خاک را هم
ندارد، خاک از آن بهتر است (زن خوب همواره سعادت آفرین و زن بد سبب سیاه کردن زندگى مى شود
و هیچکدام از این دو بهتر با طلا و خاک قابل مقایسه نیست )(۶۲) پیرى زودرس (( کان من دعا
رسول الله صلى الله علیه و آله اعوذ بک من امراه تشیبنى قبل مشیبى .
)) امام صادق علیه السلام فرمود: یکى از دعاهاى پیامبر صلى الله علیه و آله این بود که خدایا به
تو پناه مى برم از همسرى که قبل از پیرى مرا پیر کند.(۶۳) دل آرام باشد مرد نیکخواه و لیک
از زن بد خدایا پناه با این سخن اعمال زن باطل مى شود (( ایما امراه قالت لزوجها ما رایت
قط من وجهک خیرا فقد حبط عملها )) امام صادق علیه السلام فرمود: هر زنى که شوهر خویش بگوید از
تو خیرى ندیده ام ، اعمالش باطل مى گردد.(۶۴) دستورهاى بیجا ندهید پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود:
هر زنى که با شوهر مدارا نکند و او را به آنچه نمى تواند وادار کند، خداوند هیچ کار خوبى
از او قبول نمى کند و خدا را در حالى که بر او خشمگین است ملاقات مى کند.(۶۵) بلاى سفر
به که در خانه جنگ تهى پاى رفتن به از کفش تنگ بلاى سفر به که در خانه جنگ به
زندان قاضى گرفتار، به که در خانه بینى بر ابرو گره در خرمى بر سرایى ببند که بانگ زن از
وى برآید بلند کسى را بینى گرفتار زن مکن سعد یا طعنه بروى مزن تو هم جور بینى و بارش
کشى اگر یک سحر در کنارش کشى بر زنها هم حرام است (( اشتد غضب الله على امراءه ذات بعل
ملات عینها من غیر زوجها )) پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: خشم خدا شدید است بر زن
شوهردارى که چشم خویش را با نگاه به اجانب پر کند.(۶۶) (نگاه زن هم به نامحرم مثل نگاه مرد به
زن اشکال دارد).
سه چیز شوم راوى گوید نزد امام صادق علیه السلام سخن از شوم بودن مى کردیم ، حضرت فرمود: شومى
در سه چیز است در زن و اسب و خانه ، اما شومى زن در زیاد بودن مهر او و
ناراحت کردن شوهر است و اما اسب ، شومى او را رام نبودن او و چموشى آن است و اما
خانه شومى آن در تنگ و کوچک بودن آن و بدى همسایه ها و عیوب زیاد داشتن است .
(۶۷) جزاى سرکوفت زدن بر شوهر پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: اگر تمامى آنچه روى زمین از
طلا و نقره را زنى به خانه شوهر ببرد ولى یکروز بر شوهرش سرکوفت زند و بگوید تو چه کاره
اى مال خودم است ، اعمال او باطل مى شود و لو از عابدترین مردم باشد مگر اینکه توبه کند
و برگردد و از شوهرش معذرت خواهى کند.(۶۸) و در حدیث دیگرى فرمود: هر زنى که بر شوهرش بخاطر مالش
منت گذارد و بگوید تو از دارائى من مى خورى ، اگر تمام آن مال را در راه خدا صدقه
دهد خداوند از او قبول نمى کند مگر اینکه شوهرش از او راضى شود.(۶۹) زن و تقاضاى طلاق (( ایما
امراءه ساءلت زوجها الطلاق من غیر باءس فحرام علیها رائحه الجنه .
)) پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: هر زنى که به دلیل از شوهرش ‍ تقاضاى طلاق کند
بوى بهشت بر او حرام است.
(۷۰) واسطه ملعون من عمل فى فرقه بین امراءه و زوجهان کان علیه غضب الله و لعنته فى و الاخره
.
)) پیامبر اکرم (ص ) فرمود: هر که براى جدائى زن و شوهرى گام بردارد خشم و لعنت خدا بر
او است در دنیا و آخرت.
(۷۱) خداوند از طلاق نفرت دارد همانا خداوند جائى که در آن عروسى واقع شود دوست مى دارد و جائى
که در آن طلاق واقع شود دشمن مى دارد، خداوند از هیچ کارى مثل طلاق نفرت ندارد.(۷۲) صفات پسندیده و
ناپسند شوهر پیامبر اکرم (ص ) فرمود: از بهترین مردان شما مرد با تقوى و پاکیزه و دست باز است
که نگاه او سالم باشد (به نامحرم نظر نکند) و به پدر و مادرش ‍ مهربان بوده و عیان خود
را به دیگرى محتاج نکند و فرمود: از بدترین مردان مرد تهمت زننده اى است که بخیل و بد دهن
باشد، تنها غذا خورده ، میهمان دوست نباشد، همسر و خدمتکار خویش را بزند و عیال خویش را به دیگرى
محتاج کند و پدر و مادرش را اذیت نماید.(۷۳) صفات پسندیده و ناپسند زن پیامبر اکرم صلى الله علیه و
آله فرمود: آیا به شما بگویم بدترین زنها کیست ؟ زنى است که در میان خانواده خودش خوار بوده ولى
نزد شوهرش ‍ تکبر مى کند، نازا و کینه توز است ، از کار زشت پرهیزى ندارد، وقتى شوهرش نیست
زینت خود را به دیگران نشان مى دهد، ولى بر شوهرش ‍ امتناع مى کند، به سخن شوهرش گوش نمى
کند و اطاعت او نمى نماید، وقتى شوهر با او – در کامیابى – خلوت مى کند، همانند مرکب چموش
‍ امتناع مى کند، همو که نه عذرى مى پذیرد و نه از خطائى مى گذرد.
و فرمود: بهترین زنهاى شما زنى است بچه زا و مهربان و با عفت باشد، نزد خانواده – پدر و
مادر – عزیز و نزد شوهر متواضع باشد، زیبائى و زینت خود را وقف شوهر کند و از دیگران بپوشاند،
سخن شوهر را گوش کند و از او اطاعت نماید، و چون شوهر با او خلوت کند خواسته او را
انجام دهد، و همانند مردها اظهار شوق در زناشوئى – نکند (بلکه خود را نگه دارد و متین باشد تا
نزد شوهر عزیز گردد).(۷۴) اخلاق در خانواده : محبت اساس موفقیت خانواده اعضاء یک خانواده که رکن مهم آن زن
و شوهر هستند، گذشته از ضرورتهائى که آنها را دور هم جمع مى کند، باید از پیوندى مقدس و درونى
که همان محبت و احساس علاقه به یکدیگر است ، برخوردار باشند.
زن و شوهر نباید به حکم ضرورت ، با هم زندگى کنند، در هنگام ساختن یک بنا، میان آجرها هرگز
علاقه در کار نیست ، فقط به حکم ضرورت در کنار هم قرار گرفته اند.
ولى در کانون خانواده چطور؟ آیا در زندگى مشترک آنها هم باید به حکم ضرورتها و ناچاریها با هم باشند؟
مسلما خیر، کانون خانواده باید از بنیاد محکمترى که همان علاقه و محبت است ، برخوردار باشد، حکمت متعالیه حضرت
حق ، در یک حسابرسى و نقشه کشى دقیق بهترین فرصت را براى پى ریزى این بنیاد در اوائل ازدواج
ایجاد کرده است ، شور و نشاط جوانى ، شهوت و احساس محبت بسیار به همسر در اوائل ازدواج ،
فرصت طلائى است که همراه با پیوند جنسى ، پیوند دو قلب هم انجام گیرد و این عروس و داماد
هستند که باید از این فرصت و بهانه ، نهایت استفاده را بکنند، و با انجام عوامل محبت آن را
به گونه اى گسترش دهند که تا پایان عمر همدیگر را دوست و دلسوز هم بدانند.
اخلاق در خانواده : فرصت طلائى براى پیوند جاودانه عروس و داماد باید توجه داشته باشند آن شور و عشق
اولیه ازدواج که به خاطر مسائل جنسى و تازگى آن موجب علاقه شدید آنها نسبت به یکدیگر شده است تا
آخر عمر خود بخود باقى نمى ماند، اگر از این فرصت طلائى براى ایجاد پیوند عمیق دوستى و حقیقى میان
خود در ماوراى مسائل جنسى استفاده نکنید، هنگام رنگ باختن مسائل جنسى ، دچار مسائل عدیده اى خواهید شد که
چه بسا تا آخر عمر دست به گریبان شما خواهد بود.
این شور و علاقه اگر فقط بر مبناى مسائل جنسى باشد پس از مدتى نه چندان طولانى حساسیت خود را
از دست مى دهد و واقعیت زندگى بعد مهم زندگى مى شود، زیرا آن هیجانات و تحریکات شهوى و جذبه
هاى اولیه از کار افتاده و آن میل شدید کاسته شده و کسانى که موفق شده باشند در آن فرصت
محبت خود را در دل یکدیگر جا کنند، پشتوانه اى محکم جایگزین آن نموده اند که تا آخر عمر ضامن
اجرائى سعادت آنان خواهد بود.
و ما در این مبحث بر آنیم که توفیق الهى راههاى ایجاد این محبت را که پایه یک زندگى شیرین
است جستجو کنیم ، تا بتوانیم اعضاء خانواده را مثل دو دوست در کنارهم داشته باشیم و دوست نداریم که
پس از گذشت مدتى از سر آغاز ازدواج ، وقتى که واقعیات زندگى نمایان شد و گرد و غبار شهوات
کاسته شد، زن و شوهر خود را نسبت به یکدیگر بى علاقه ببیند.
زندگى نباید بگونه باشد که با هم بسازند، سازش بوى جنگ و سپس تظاهر به صلح از روى ناچارى مى
دهد، باید با هم بجوشند، غمخوار یکدیگر باشند، از دیدن یکدیگر لذت ببرند، نشاط مى یابد، سرمست مى شود و
روحیه مى گیرد – خلاصه دلها باید با هم باشد نه جسم تنها، آن خانواده اى که اساس آن بخاطر
ناچاریها است زندان است نه خانه ، آن زن و شوهرى که به خاطر فرزندانشان با هم هستند و مى
ترسند اگر جدا شوند فرزندانشان ضایع گردند، خانه آنها اداره است ، میان زن و شوهر اگر غیر از محبت
چیز دیگرى سبب اجتماعشان گردد موفق نخواهند بود، و اعضاء خانواده چه زن و چه شوهر به سختى باید مراقب
باشند و این حقیقت را با تمام وجود درک کنند و بپذیرند که خانه ، زندان www.ghadeer.org
2009-09-08 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
خط چشم ماژیکی بهتر است یا مدادی؟! خط چشم ماژیکی بهتر است یا مدادی؟!
امروزه تنوع خط چشم در بازار بسیار بوده و انتخاب درست آن با توجه به نوع پوست و مکان استفاده، متفاوت می باشد ما در این مطلب به نقد و بررسی انواع خط چشم ها و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت در ادامه مطلب همراه ما باشید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
زیباترین زن جهان کیست ؟ مریم اوزلی یا مونیکا بلوچی ؟!
روشی جالب برای بستن شال‌ گردن
۵ گام جهت بازسازی کلاژن پوست
علت عفونتهای ادراری مکرر در خانمها چیست؟
خاصیت فوق العاده بامیه برای پوست صورت شما
همه چیز درباره زیبایی مژه ها
آیا می دانستید سرکه سیب چقدر برای پوست و موی شما مفید است؟
چگونه جای زخم روی پوست را زود محو کنیم؟
مهمترین علل سیاهی دور چشم
تولد فرزند با جنسیت انتخابی
۲۰ توصیه به آقایان در همسرداری
خانم ها و طرز مراقبت از ناخن ها بلند
باورهای غلطی که خانم ها درباره زایمان طبیعی مطرح می کنند
چگونه صورت چاقی داشته باشیم
مصرف آسپرین در دوران بارداری
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن