مشاهده : 91زنانRSS

نگاه جنسیتى به زن !!!

نگاه جنسیتى به زن !!!زنان
زن و نگاه جنسیتى به او ، موضوعى است که امروزه در فرهنگ هاى گوناگون سراسر جهان مى توان ردپایى از آن گرفت؛ از آمریکا گرفته تا همین تهران خودمان.از فرهنگ هایى که خود را به سلطه ی غرب فروخته اند، انتظارى جز این نیست که از سویى ، برخى حقوق مدنى را براى زنان […]
زن و نگاه جنسیتى به او ، موضوعى است که امروزه در فرهنگ هاى گوناگون سراسر جهان مى توان ردپایى
از آن گرفت؛ از آمریکا گرفته تا همین تهران خودمان.
از فرهنگ هایى که خود را به سلطه ی غرب فروخته اند، انتظارى جز این نیست که از سویى ،
برخى حقوق مدنى را براى زنان تعریف مى کنند و در جامعه جا مى اندازند که زن و مرد برابر
و یکسانند ، اما از سوى دیگر از زنان انتظار دارند که نقش یک کالاى جنسى را بازى کنند.
براى اثبات این ادعا کافى است به عرصه هایى که قرار است زنان و مردان نقشى برابر ایفا کنند، توجه
کنیم تا در یابیم که حتى در چنین مواردى نیز زن نقشى برتر از یک ویترین جنسى ندارد.
در فرهنگ سنتى و حتى مدرن ما نیز کیفیت برداشت عمومى جامعه از زنان، فراتر از این نیست، چه آنگاه
که زن قرار است فقط در زوایاى خانه تعریف شود، چه آن زمان که مانند عروسکى در کوچه و خیابان
و محل کار به خودنمایى مى پردازد.
آنانى که در پیروى از نگرش غربى، در پى اثبات تساوى حقوق زن و مرد، مبناى اسلام را به سخره
مى گیرند، در عمل زن را در اسباب تفریح و خوش آمد مردان تعریف مى کنند، چرا که تا زنى
در پى زیباتر جلوه کردن در چشم مردان به تزئین و آرایش خود مى پردازد، خود را از مراتب انسانى
پائین کشیده و نقش کالا را بازى کرده است.
از طرف دیگر، وقتى که در نگاه سنتى، از زن انتظار مى رود در وهله اول، همسر خوبى براى شوهرش
باشد- حال این که شوهر او چگونه مردى است و آیا نقش شوهرى خود را به خوبى ایفا مى کند
یا نه، فرقى نمى کند- در حقیقت دوباره گرفتار همان برداشت جنسیتى شده ایم.
در جامعه ما، “مرد ” چنان تعریف شده که با شنیدن این کلمه، وظیفه همسرى و پدرى را در نظر
نمى گیریم بلکه نقش اجتماعى و مسئولیت هاى فراوان او را در ذهن مجسم مى کنیم، حال آن که کلمه”
زن “، مترادف همسر است و جایگاه اجتماعى پیدا نمى کند.
آیا اگر زنان متناسب با توان و تحصیلات خود امکان رشد در موقعیت هاى اجتماعى مى داشتند و فرصت رقابت
با مردان هم تراز شان که سال ها پس از آنان وارد عرصه هاى اجتماعى شده اند فراهم بود و
همچون مردان فرصت آزمون و خطا پیدا مى کردند، بدون آن که زیر ذره بین باشند و پدیده اى به
نام «سقف شیشه اى» در مسیر ارتقاى شغلى آنان وجود نمى داشت، آیا باز هم خیل عظیمى از زنان، احساس
مى کردند که باید در نقش یک کالاى جنسى خود را در معرض خریداران قرار دهند؟ آیا اگر چنین تقاضایى
از سوى مردان جامعه نمى بود و اصولاً زن حتى در بستر خانواده به شکل یک کالاى جنسى تعریف نمى
شد، باز هم شاهد چنین فاجعه اى بودیم؟ و آیا مگر هر پدیده اى در جامعه از قاعده عرضه و
تقاضا پیروى نمى کند؟ آیا چنین برداشتى از زن در دین مبین اسلام و در کلام خدا نیز هست؟ نگاهى
به زنانى که قرآن معرفى مى کند و نقشى که براى آنان قائل است، رهنمود خوبى براى ماست ، تا
ببینیم چقدر به آیات الهى پایبند بوده ایم: داستان آسیه، داستان عجیبى است.
او زنى است که اتفاقاً در جایگاه همسرى تعریف نمى شود، چرا که قرار است نقش اجتماعى بزرگى بازى کند
و از طرفى شوهرش مردى نیست که لیاقت زنى چون او را داشته باشد.
آسیه فراتر از فهم و درک بسیارى از مردان عصر خود به پیامبر زمانش، موسى، ایمان مى آورد و در
این مسیر، نه تنها از دست دادن تمامى موقعیت هاى اجتماعى خود را به عنوان همسر فرمانروا به هیچ مى
گیرد که شکنجه و مرگ را به زندگى در بارگاه فرعون ترجیح مى دهد و خداوند به این جهت است
که او را مى ستاید.
مریم ، زن دیگرى است که در جایگاهى فراتر از نقش همسرى و حتى مادرى تعریف مى شود.
خانه این دختر جوان قرارگاه ملائکه است و میوه هاى بهشتى او تعجب و غبطه ذکریا را برمى انگیزاند.
مریم در جایگاه مادرى نیز نقشى کاملاً اجتماعى بازى مى کند، او خاستگاه رسالت است.
اما ملکه سبا، بلقیس، زنى مشرک است که به سوى توحید مى آید.
کافى است که این فرمانروا را با دیگر فرمانروایان که در قرآن از آنها نام برده شده و همگى مرد
هستند مقایسه کنیم، مردانى مثل فرعون و نمرود.
سرزمین آباد سبا را ببیند در مقابل سرزمین هاى غرق ظلم و جور این حاکمان.
حکومت دارى عاقلانه و منصفانه بلقیس را که پس از شنیدن پیام سلیمان، به مشورت با درباریانش مى نشیند و
مدبرانه به آنها مى گوید که وقتى سرزمینى تصاحب شد، امراى آن ذلیل و خوار مى شوند، مقایسه کنیم با
رفتار مستبدانه فرعون و نمرود با اطرافیانش.
ادب و متانت بلقیس را در برابر سلیمان در کنار طغیانگرى آن مردان فرمانروا در برابر معجزات پیامبران قرار دهیم.
حجب او را مى بینیم در دربار سلیمان زمانى که به اشتباه دامنش را بالا مى گیرد تا از آب
بگذرد و بعد پى مى برد که پا روى شیشه گذاشته است و مقایسه کنیم با تکبر فرعون.
نگوییم شکوه دربار سلیمان او را خاضع کرده است که رفتار انسانى او را پیش از آن نیز دیده ایم
و مگر نه این که شکوه موسى در ماجراى اژدها بر فرعون نیز ظاهر شد و مگر نه این که
نمرود گلستان شدن آتش بر ابراهیم را دید؟ بلقیس به پیامبرى سلیمان ایمان آورد و سرکشى نکرد، اما مردان فرمانروا
تا آخرین دم زندگى و با دیدن معجزات پیاپى، به جنگ با پیامبران عصر خود ادامه دادند.
راستى هدف قرآن از این مثال ها چیست؟ آیا قرآن نقش جنسیتى براى زن تعریف مى کند؟ پس چرا در
میان تمامى فرمانروایان نام برده شده در قرآن فقط یک نفر و آن هم یک زن است که چنین نقش
اجتماعى بزرگى بازى مى کند؟ چرا در میان آن همه مردان متکبر، خودسر، مستبد و ناتوان، فقط یک زن به
چنین نمادى از عقل، تدبر و اطاعت فرمان خدا تبدیل مى شود؟ خداوند هیچ گاه مردم سرزمین سبا را جز
به جهت آن که مشرک بوده اند، به دلیل دیگرى سرزنش نمى کند و مثلاً نمى گوید چه مردم نادانى
که حکومت زنى را پذیرفته اند.
در این خطوط پایانى به جملاتى از سخنان رهبر معظم انقلاب که در دیدار گروهى از بانوان عنوان شده و
راهنما و سرمشق من بوده است، اشاره مى کنم: « فاطمه زهرا (س) در قله بشریت قرار دارد و کسى
بالاتر از او نیست و مى بینیم که آن بانوى مسلمان، این فرصت و قدرت را یافت که خودش را
به این اوج برساند.
پس فرقى بین زن و مرد نیست و به خصوص شاید از همین جهت است که خداى متعال در قرآن
کریم، آن وقتى که راجع به نمونه ی انسان هاى خوب ،و نمونه ی انسان هاى بد مثال مى زند:
و ضرب الله مثلاللذین امنوا امراه فرعون (تحریم آیه ۱۱) در مقابل هم در مورد انسان بد و کج رفتار
و انسانى که در جهت غلط حرکت مى کند ، به زن نوح و لوط مثال مى زند.
در همه قرآن وقتى مى گوید: ضرب الله للذین آمنوا یا ضرب الله للذین کفروا، در هر ۲ مورد از
زن مثال مى زند.
آیا این به معناى آن نیست که ما باید از دیدگاه اسلام، به برداشت غلط و متأسفانه مستمر در تاریخ
بشریت نسبت به جایگاه زن پاسخ بدهیم؟ اسلام مى خواهد بایستد و این برداشت و روش و فهم غلط از
مسأله زن را- که در طول تاریخ هم وجود داشته است- تصحیح کند.
من تعجب مى کنم- جز استثناءها- چرا این گونه بوده است؟ چرا بشریت همواره درباره مسأله زن و مرد، کج
فکر کرده است و مى خواهد در مقابل این بایستد؟ شما از تعلیمات انبیاء که بگذرید، در همه برداشت ها
و تحلیل ها و تفکرات بشرى، جایگاه زن و مرد، جایگاه غلطى مى باشد.
حتى در تمدن هاى خیلى بلند پایه دنیاى باستان- مثل تمدن روم و ایران- برداشت از زن، یک برداشت غلط
است که ذکر جزئیات و بیان تفاصیل دیگر از حوصله ی این مقاله خارج است.
باشد در فرصتی دیگر…
2008-10-06 / گردآوری:

نو عروس

اینستاگرام هنرمندان (۱۲۶) از سحر قریشی و دختران نجیب سرزمینش تا تمرین موتورسواری مریم معصومی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۶) از سحر قریشی و دختران نجیب سرزمینش تا تمرین موتورسواری مریم معصومی!!!
چهره های مشهور در مراسم ختم پیام صابری (۱)| از نیوشا ضیغمی تا سیاوش خیرابیچهره های مشهور در مراسم ختم پیام صابری (۱)| از نیوشا ضیغمی تا سیاوش خیرابی
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۲) از تولد خانوادگی امیرعلی اکبری تا تیپ مهمانی رونالدو و خانواده اش!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۲) از تولد خانوادگی امیرعلی اکبری تا تیپ مهمانی رونالدو و خانواده اش!
درگذشت همسر هنرمندان در جوانی | از فریبا نادری و بنیامین تا زیبا بروفهدرگذشت همسر هنرمندان در جوانی | از فریبا نادری و بنیامین تا زیبا بروفه
مراسم تشییع پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۲)| از پرستو صالحی تا نفیسه روشن!مراسم تشییع پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۲)| از پرستو صالحی تا نفیسه روشن!
مراسم تشییع پیکر پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۱)| از گریه های تلخ زیبا بروفه تا بغض امین حیایی!مراسم تشییع پیکر پیام صابری با حضور چهره های مشهور (۱)| از گریه های تلخ زیبا بروفه تا بغض امین حیایی!
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۷ | از کیایی بابا تا چهره ی خسته ی افشارتیپ و استایل چهره های ایرانی ۷ | از کیایی بابا تا چهره ی خسته ی افشار
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۱) از جوجه مهرداد میناوند تا زلاتان ایبراهمویچ و ملکه سوئد!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۱) از جوجه مهرداد میناوند تا زلاتان ایبراهمویچ و ملکه سوئد!
حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)حسام منظور ؛ از بزرگی در تئاتر تا بازی در بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۹)
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
آموزش درمان تیرگی آرنج و زانوآموزش درمان تیرگی آرنج و زانو
برای درمان تیرگی آرنج و زانو می توان از روش های مختلفی استفاده کرد تا پوست این نواحی به زیبایی و سفیدی باقی نواحی دربیاید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
نقش مرطوب کننده ها در زمستان!!
مراقبت از مو در پاییز
رفع مشکل خشکی پوست در فصل پاییز
مراقبت از پوست با میوه های پاییزی!!
دو ویتامین مورد احتیاج پوست در زمستان
آموزش روش صحیح پاک کردن آرایش از روی صورت
ضرورت استفاده از ضدآفتاب در فصل پاییز
آموزش صحیح اپیلاسیون با موم
گروه رنگ موهای زمستانی
در فصل پاییز و زمستان ضرورتی برای استفاده از ضدآفتاب وجود دارد؟
پیشگیری از خشکی پوست در زمستان
در آخرین روزهای زمستان با خشکی پوستمان چه کنیم؟
آموزش ماسک ویژه موهای آسیب دیده
آموزش چند ماسک فوق العاده با قهوه برای پوست و مو
از ماسک نرمی پوست صورت تا ماسک ضدجوش
تکنیکهای آرایشی برای پرتر نشان دادن صورت
حتی در پاییز نیز میتوانید درخشندگی پوست صورت خود را حفظ نمائید
معرفی چندین ماسک پاییزی عالی و مفید برای زیبایی هرچه بیشتر چهره تان
آموزش چند حرکت ساده ورزش صورت برای رفع چروکهای پوستی
در پاییز از این ترفندها برای زیبایی هرچه بیشتر خود استفاده کنید
پاییز بهترین فصل برای لایه برداری از پوست صورت
آموزش گام به گام رنگ کردن پایین موها که در بین خانمها طرفداران بسیار دارد
پرمویی در زنان چه دلایلی دارد؟ و چگونه درمان می شود؟
افزایش نیاز بدن به دارو با کم تحرکی در زنان
ساز مخالف امگا ۳ و قاعدگی در زنان
راهکارهای مراقبت از بدن در دوران یائسگی
“سس مایونز” بهترین ماسک برای زمستان
حفظ تناسب اندام در زمستان
نشانه های درد تخمدانها و لگن چیست
کرم پودر ایده آل خود را با کمک این نکات پیدا کنید
کرم پودر و هرآنچیزی که می خواهید درباره اش بدانید
سرطان روده و مقعد در کمین این دسته از زنان است
سلامت واژن شما را این موارد به خطر میندازد
لکه های صورت تان را با این ترفندها خیلی زود از میان بردارید
مراقبت از موها در نقاط مختلف جهان اینگونه است
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آموزش بهداشت جنسی به زوجین !
آموزش بهداشت جنسی به زوجین !
برگزاری دوره‌‌های آموزشی در راستای تحکیم بنیان خانواده ویژه زنان شاغل
برگزاری دوره‌‌های آموزشی در راستای تحکیم بنیان خانواده ویژه زنان شاغل
آموزش گره زدن شال برای دختران / تصاویر
آموزش گره زدن شال برای دختران / تصاویر
آموزش زبان بدن زنان رابدانید
آموزش زبان بدن زنان رابدانید
آموزش لازم برای زن بودن
آموزش لازم برای زن بودن
توصیه های پاییزی به مادران باردار
توصیه های پاییزی به مادران باردار
آموزش درمان تیرگی آرنج و زانو
آموزش درمان تیرگی آرنج و زانو
نقش مرطوب کننده ها در زمستان!!
نقش مرطوب کننده ها در زمستان!!
فیلم پرشین ویامیران پرواز