مشاهده : 411زنانRSS

وزن ایده‌آل برای خانمها

وزن ایده‌آل برای خانمهازنان
وزن ایده آل خود را بر اساس قد و اندام‌تان تعیین کنید: شرکت بیمۀ عمر پایتخت نشینان، متناوبا” اوزانی که درآن‌ها میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد را برای مشترکین خود تعیین می‌کند؛ و ضمنا” روش تعیین سایز بدن را به این شکل اعلام کرده است: ۱- یک دستتان را باز کنید و ساعد دست […]
وزن ایده آل خود را بر اساس قد و اندام‌تان تعیین کنید: شرکت بیمۀ عمر پایتخت نشینان، متناوبا” اوزانی که
درآن‌ها میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد را برای مشترکین خود تعیین می‌کند؛ و ضمنا” روش تعیین سایز بدن را
به این شکل اعلام کرده است: ۱- یک دستتان را باز کنید و ساعد دست را با زاویۀ ۹۰ درجه
بالا بیاورید.
۲- انگشتها را باز کنید و مچ دست را به طرف بدن خم کنید.
۳- اگر قطر سنج یا کولیس در اختیار دارید، به کمک آن فاصلۀ بین دو استخوان اصلی آرنج دستتتان را
اندازه بگیرید.
۴- به نوبت انگشت شست و سپس انگشت اشارۀ دست دیگرتان را روی این دو استخوان آرنج قرار دهید.
فاصلۀ این انگشتان را با هم با خط کش اندازه گیری کنید.
این میزان را با لیست ارائه شده در اینجا که نشان دهندۀ یک اندام متوسط برای خانمها است مقایسه کنید.
۵- در این مقایسه اگر مقادیر بدست آمده بیشتر از ارقام موجود در این لیست باشد، به این معنا است
که شما فرد درشت اندامی هستید و اگر کمتر باشد یعنی فرد ریز اندامی هستید.
پهنای آرنج ( خانمها) قد ( بدون پوشیدن کفش) ۲/۲۱ تا ۴/۲۱ ۵۲ تا ۴۹ ۸/۵ تا ۸/۲۳
۶۰ تا ۵۳ برگرفته از کتاب Nutrition ed.
Victor Herbert, M.D.
, F.A.
C.P دانشکدۀ پزشکی Mount Sinai منتشر شده توسط مرکز آماری Bulletin، ۱۹۸۳ شرکت بیمۀ عمر متروپلیس.
وزن ایده آل متناسب با قد و سایز بدن اندام درشت اندام متوسط اندام ریز نقش قد ۱۱۸ تا ۱۰۲
۱۰۶ تا ۹۴ ۹۷ تا ۹۰ ۴’۹” ۱۲۱ تا ۱۰۵ ۱۰۹ تا ۹۷ ۱۰۰ تا ۹۲ ۴’۱۰” ۱۲۴ تا ۱۰۸
۱۱۲ تا ۱۰۰ ۱۰۳ تا ۹۵ ۴’۱۱” ۱۲۷ تا ۱۱۱ ۱۱۶ تا ۱۰۳ ۱۰۶ تا ۹۸ ۵’۰” ۱۳۰ تا ۱۱۴
۱۱۸ تا ۱۰۶ ۱۰۹ تا ۱۰۱ ۵’۱” ۱۳۴ تا ۱۱۷ ۱۲۲ تا ۱۰۹ ۱۱۲ تا ۱۰۴ ۵’۲” ۱۳۸ تا ۱۲۱
۱۲۶ تا ۱۱۲ ۱۱۵ تا ۱۰۷ ۵’۳” ۱۴۲ تا ۱۲۵ ۱۳۱ تا ۱۱۶ ۱۱۹ تا ۱۱۰
۵’۴” ۱۴۶ تا ۱۲۹ ۱۳۶ تا ۱۲۰
۱۲۳ تا ۱۱۲ ۵’۵” ۱۵۰ تا ۱۳۳ ۱۳۹
تا ۱۲۴ ۱۲۷ تا ۱۱۸ ۵’۶” ۱۵۴ تا
۱۳۷ ۱۴۳ تا ۱۲۸ ۱۳۱ تا ۱۲۲ ۵’۷”
۱۵۹ تا ۱۴۱ ۱۴۷ تا ۱۳۲ ۱۳۶ تا
۱۲۶ ۵’۸” ۱۶۴ تا ۱۴۵ ۱۵۱ تا ۱۳۶
۱۴۰ تا ۱۳۰ ۵’۹” …
تا ۱۴۹ ۱۵۵ تا ۱۴۰ ۱۴۴ تا ۱۳۴ ۵’۱۰” irantrack.com
2011-09-14 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری