مشاهده : 97 زنان RSS

چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند!

چرا مردها از خرید رفتن با زنان بیزارند! زنان
تعداد همسرانی که عادات مشابهی برای خرید دارند و این کار را با هم انجام میدهند، زیاد نیست حتی پژوهشگران هم این موضوع را تایید میکنند که زنان و مردان، یک دنیا تفاوت در خرید کردن دارند؛ و حتی نگاه آنها به این موضوع، زمین تا آسمان متفاوت است.این تفاوتها گاهی دلیل بحثهای زن و […]
تعداد همسرانی که عادات مشابهی برای خرید دارند و این کار را با هم انجام میدهند، زیاد نیست حتی پژوهشگران
هم این موضوع را تایید میکنند که زنان و مردان، یک دنیا تفاوت در خرید کردن دارند؛ و حتی نگاه
آنها به این موضوع، زمین تا آسمان متفاوت است.این تفاوتها گاهی دلیل بحثهای زن و شوهری میشود و گاهی هم
باعث میشود که مُهر “خسیس” یا “بیحوصله” را روی همسرتان بچسبانید.اگر میخواهید همسرتان را در خریدها با خود همراه کنید،
باید با این تفاوتها بیشتر آشنا شوید و قبل از بردن او به مراکز خرید، به این موضوع از دریچه
دید او نگاه کنید.

برای مردها خرید رفتن تفریح نیست، وظیفه است!

شاید وقتی چند روز تعطیل هستید و حوصلهتان در خانه سر رفته است، معمولاً نخستین راهی که برای آرام کردن
خودتان به آن فکر میکنید، پاساژ گردی است.

احتمالاً برای شما هم مثل برخی زنان، خرید کردن یک تفریح و راهی برای بیرون آمدن از فشار فکری است.

بسیاری از زنها در زمانی که استرس زیادی را تجربه میکنند، دوست دارند با خرید کردن، خودشان را آرام کنند
و خوشحالی از دست رفته را، حتی به شکلی موقت به زندگیشان برگردانند، اما همسرتان احتمالاً مثل مردهای دیگر به
این موضوع نگاه کرده و با این تفاوت شما را آزرده میکند.مردها ترجیح میدهند روز تعطیل شان را با خانواده،
دوستان یا حتی تنها بگذرانند و به معنای واقعی استراحت یا تفریح کنند.

برای آنها، خرید کردن وظیفه و راهی برای برطرف کردن نیاز است و نه یک فعالیت تفریحی.

اگر از یک مرد بپرسید که دوست دارد آخر هفتهاش را چطور بگذراند، احتمالاً پیشنهاد بازی کردن فوتبال، فیلم دیدن
یا خوابیدن را مطرح میکند، در حالیکه برای زنان، پاساژ گردی و خرید کردن، میتواند یکی از اولین گزینهها باشد.

زنان گمان میکنند در مسافرت، حتماً باید زمان قابل توجهی را به خرید کردن اختصاص دهند، در حالیکه مردها دوست
دارند به دیدن آثار باستانی یا رفتن به مکانهای تفریحی بپردازند.اگر با همسرتان به مغازهای که حسابی تخفیف میدهد هم
بروید، هیچ تلاشی برای چانه زدن نمیکند و در ایدهآلترین شرایط، به گفتن اینکه “تخفیفش را هم لحاظ کنید” اکتفا
میکند.

با دیدن این اتفاقها عصبانی نشوید و بیهوده تنش ایجاد نکنید.

مردها کمتر از زنان خرج نمیکنند

در حالیکه بسیاری از مردها همسرشان را به ولخرج بودن متهم میکنند، بررسیها نشان میدهند که مردها کمتر از همسرشان
پول خرج نمیکنند، بلکه تنها به شیوهای متفاوت خرید میکنند.

در حالیکه شما در ۶ ماه، ممکن است ۴ میلیون برای خریدن لباس خرج کنید، همسر شما در پایان این
مدت، با خریدن یک سینمای خانگی، مقدار زیادی آچار و ابزار یا تعویض اتومبیلش، ممکن است بیشتر از این میزان،
پول خرج کند.روانشناسان میگویند تفاوت زنان و مردان در میزان خرج کردن شان نیست، بلکه در نوع آن است.

از نظر آنها، مردها در تمام مدتی که همسرشان به خریدن چیزهای کوچک مشغول است، برای خرید کالای گرانقیمتی که
به آن احتیاج دارند، تحقیق و پس انداز میکنند و معمولاً دوست دارند که حسابی صبر و پسانداز کنند و
سپس گزینهای که در بازار موجود است را بخرند.

مردها به برچسب قیمت نگاه میکنند

بله! برای همسرتان مهم است که شما چقدر پول خرج میکنید.

اگر چنین برخوردی را از او دیدید، عصبانی نشوید و به خساست متهمش نکنید، در حالیکه شما قبل از دیدن
برچسب، به زیبایی و تناسب آن لباس توجه میکنید، همسرتان قبل از دیدن خود لباس، به این فکر میکند که
آیا قدرت خریدش را دارد یا نه، در حالیکه شما ممکن است برای خریدن چیزی که دوستش دارید، از احتیاجات
ضروری دیگرتان صرفنظر کنید.مردها معمولاً برای خریدن یک کالای گرانقیمت، مدتی پسانداز کرده و از چند ماه قبل، مقدمات تهیه
آن را فراهم میکنند.

شاید همسرتان به این دلیل دیگر با شما خرید نمیآید که پیش از این، با دیدن این رفتار، او را
به خساست متهم و بساط قهر و دعوا را فراهم کردهاید.

مردها برای خریدهای کوچک وقت زیادی نمیگذارند

اگر به همسرتان بگویید “امروز برویم خرید! به یک گوشواره بدلی سیاه احتیاج دارم” قطعاً شوکه میشود! از نظر یک
مرد، وقت گذاشتن برای خرید، یعنی تهیه کالاهای ضروری.

کمتر مردی حاضر میشود تنها برای دیدن مغازهها و نشان کردن جنسها برای آینده به مغازه برود.

اگرچه شما تهیه یک جوراب را هم خرید به حساب میآورید، اما همسرتان ترجیح میدهد که نیازهایش را روی هم
جمع کند و بعد برای خرید کردن وقت بگذارد.

شاید شما برای خرید یک دست لباس، چندین روز وقت صرف کنید، اما همسرتان معمولاً کل خریدهایش را روی هم
جمع میکند و در یک یا دو روز، آنها را انجام میدهد.

مردها برای خرید کردن، غرورشان را نمیشکنند

اگر از همسرتان بخواهید چند عدد گوجه بخرد و تاکید کنید که به میزان بیشتری نیاز ندارید، مطمئن باشید اتفاقی
که انتظارش را دارید، نمیافتد! همسر شما این بار هم با دو کیلو گوجه و چند پاکت میوه دیگر به
خانه برمیگردد و به اینکه به آنها نیازی ندارید، توجهی نمیکند.اگر با او به مغازهای که حسابی تخفیف میدهد هم
بروید، هیچ تلاشی برای چانه زدن نمیکند و در ایدهآلترین شرایط به گفتن اینکه “تخفیفش را هم لحاظ کنید” اکتفا
میکند.

با دیدن این اتفاقها عصبانی نشوید و بیهوده تنش ایجاد نکنید.

مردها گمان میکنند کم خریدن به معنای بیپولی، و چانهزدن به معنای شکستن غرور است.درحالیکه بسیاری از مردها همسرشان را
به ولخرج بودن متهم میکنند، بررسیها نشان میدهند که مردها کمتر از همسرشان پول خرج نمیکنند، بلکه تنها به شیوهای
متفاوت خرید میکنند.آنها گاهی به دلیل رودربایستی با مغازهداری که بسیاری از لباسها را برایشان از قفسه بیرون کشیده، لباسی
که نه به آن علاقه و نه نیاز دارند را میخرند تا شرمنده صاحب مغازه نشوند! در مقابل، شما هنگام
میوه خریدن، قطعاً نیاز خود را بررسی میکنید و هنگام لباس خریدن، تنها چیزی را میخرید که با دل و
جان دوستش دارید و معمولاً اهمیتی به احساسات مغازهدار هم نمیدهید.درحالیکه شما برای خرید یک مانتو، گروهی از دوستان تان
را جمع میکنید و از این اتفاق به عنوان یک برنامه تفریحی یاد میکنید، همسرتان معمولاً دوست دارد که به
تنهایی یا تنها با حضور شما به خرید برود.اگرچه شما دوست دارید چند نظر را برای لباسی که امتحان کردهاید،
بپرسید و مطمئن شوید که بهترین انتخاب را کردهاید، اما همسرتان معمولاً اولین چیزی که چشمش را گرفته است میخرد
و به اینکه ممکن است انتخابهای بهتری هم وجود داشته باشد، فکر نمیکند.

مردها خرید گروهی را دوست ندارند و از اینکه نظرهای متفاوت آنها را گیج کند و به خریدن چیزی که
دوستش ندارند مجبورشان کند، بیزارند.خرید
مردها به فصل حراج توجهی نمیکنند
اگر به خاطر حراجهای پایان فصل، همسرتان را موظف
کردهاید که هر روز با شما در پاساژها قدم بزند، احتمالاً تنشهای زیادی را در این چند روز به او
وارد کردهاید.

واقعیت این است که مردها به فصل حراج اهمیتی نمیدهند.آنها فقط زمانی خرید میروند که به چیزی احتیاج داشته باشند
و این تفکر که شاید در یکی از پاساژها، یک جنس غیرضروری ارزان پیدا کنند و بعد از چند روز
گشتن، همراه با سرگردانی، آن را بخرند را نادرست و حتی آزاردهنده میدانند، پس اگر همسرتان در مقابل این خواسته
شما، واکنش ناخوشایندی نشان داد، ناراحت نشوید.

مردها از خرید بیهدف و غیرضروری بیزارند.

مردها از پاساژ رفتن بیزارند
درحالیکه شما دوست دارید برای انتخاب یک لباس یا کالا، مغازههای بسیاری را ببینید و
تکتک چیزهایی که از نظرتان ارزش خریدن را دارد امتحان کنید، همسرتان دوست دارد که سادهترین و کوتاهترین راه را
برای خرید کردن انتخاب کند.او ترجیح میدهد که وسایل مورد نیازش را اینترنتی بخرد یا به مغازهای که همیشه از
آن خرید میکند، برود و با اینکه انتخابش محدود باشد هم مشکلی ندارد.

آنها حاضر نیستند با این “احتمال” که ممکن است کالای مورد نظرشان را پیدا کنند، یک روز تمام را به
خریدن یک وسیله اختصاص دهند.

مجله سیب سبز

2013-03-03 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
۳ قدم برای بالا بردن علاقه مرد مورد علاقه تان ۳ قدم برای بالا بردن علاقه مرد مورد علاقه تان
ما در این مطلب سیاست ها و راهکارهای صحیح و درست رفتار با مرد را برایتان به اشتراک خواهیم گذاشت تا با سیاست های زنانه علاقه مردانه خود را جذب کنید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
هورمون‌های خوش اخلاقی را تنظیم کنید !
رشد و تقویت مو با ۳ محلول موثر خانگی!!
خط چشم ماژیکی بهتر است یا مدادی؟!
زیباترین زن جهان کیست ؟ مریم اوزلی یا مونیکا بلوچی ؟!
روشی جالب برای بستن شال‌ گردن
۵ گام جهت بازسازی کلاژن پوست
علت عفونتهای ادراری مکرر در خانمها چیست؟
خاصیت فوق العاده بامیه برای پوست صورت شما
همه چیز درباره زیبایی مژه ها
آیا می دانستید سرکه سیب چقدر برای پوست و موی شما مفید است؟
چگونه جای زخم روی پوست را زود محو کنیم؟
مهمترین علل سیاهی دور چشم
تولد فرزند با جنسیت انتخابی
۲۰ توصیه به آقایان در همسرداری
خانم ها و طرز مراقبت از ناخن ها بلند
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن