مشاهده : 2030 زنان RSS

۵۰ روش : برخورد مناسب با همسر

۵۰ روش : برخورد مناسب با همسر زنان
اگر شما هم دوست دارید با ترفندهای گرم شدن زندگی زناشویی آشنا باشید ما به شما کمک خواهیم کرد که برخورد مناسب با همسر را به طور صحیح فرا بگیرید
برای تدام زندگی مشترک و گرم شدن رابطه زناشویی باید تمام راهکارها را به کار ببنید تا همواره زندگی گرم و زیبایی داشاه باشید زن بعنوان ستون اصلی خانه و گرم کردن منزل می تواند نقش بسزایی را در منزل داشته باشد ما در این مطلب از پرشین وی قصد داریم نکاتی پیرامون برخورد مناسب با همسر را برایتان به اشتراک بگذاریم

برخورد مناسب با همسر

همسر داری و ازدواج )پیشنهاداتی برای توفیق خانواده ها و برخورد مناسب همسران با هم

۱- نسبت به همسر خود
نگرشی مطلوب و متعالی داشته باشید و او را امانت الهی بدانید و در حفظ و نگهداری این ودیعه الهی
تلاش کنید .

۲- به همسر خود احترامبگذارید و با وی محترمانه صحبت کنید و در ارتباط با او از عواطف سرشار و
محبت بسیار دریغ نورزید .

۳- حقوق متقابل خود و همسر خود را بشناسید و در ایفای حقوق وی تلاش نمایید .
۴- پدر و مادر کانون منظومه خانوادگی هستند که تشعشعات عاطفی خود را در محیط خانواده می پراکنند و حیات
عاطفی را رونق می بخشند .
۵- پدران و مادران پایه گذاران شخصیت فرزندان و معماران خوشبختی آنان هستند.
پس در تقویت روابط خود هر چه بیشتر تلاش کنید .

۶- همسر خود را فردی با ارزش و برخوردار از کرامت انسانی بدانید .
۷- همسر خود را فردی مستعد کمال ، پیشرفت و تحول بپندارید .
۸- به پیشرفت و ترقی و رشد شخصیت همسر خود علاقه مند باشید و زمینه را برای تحقق این امر
فراهم نمایید و از این طریق کانون خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مصون سازید و عرصه زندگی را
برای نوآوریها بگشایید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۹- زمینه را برای پرورش احساسات مثبت و عواطف سازنده نسبت به همسر خود فراهم سازید و از داد و
ستد عاطفی به سه شیوه قلبی ، کلامی و عملی استفاده کنید.
به شریک زندگی خود ابراز محبت کنید، اورا قلباً دوست بدارید و با زبان عمل هم این امر را ثابت
نمایید .
روش های برخورد مناسب با همسر ( همسر داری و ازدواج )۱۰- محبت خود را به همسرتان به صورت عملی
نیز نشان دهید.سعیکنید در روز تولد او ، یاسالگرد ازدواج و یا مناسبت های دیگر به او هدیه دهید و
از این طریق محبت خود را ابراز نمایید .

۱۱- سعی کنید فهرستی از قابلیت هاو صفات مثبت همسر خود را در نظر بگیرید و به موارد مثبت وجود
و شخصیت او کاملاً توجه کنید و در مناسبات با او به این قابلیت ها اشاره نمایید.
از صفات برجسته و مثبت او تعریف کنید و از این طریق فضای خانواده و گفتگو را به فضایی گرم
و صمیمی و آکنده از روحیه مثبت تبدیل نمایید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۱۲- به جنبه های مشترک فکری و روحی خود و همسرتان توجه کنید وبه گونه ای عمل کنید تاخصایص مثبتو
سازنده به تدریج بیشتر شود و از طریق خودآگاهیو خودسنجی به خودسازی برسید و صفات برجسته انسانی را در وجود
خود و همسرتان تقویت نمایید .

۱۳- سعی کنید با همسرتان تفاهم و رابطه حسنه داشته باشید .
این تفاهم می تواند در حضور دیگران و یا در فضای خلوت زندگی صورت پذیرد .
این امر مستلزم بهره گیری از” هنر خوب شنیدن و خوب گوش دادن”است .
پس سعی کنید در هنگام گفتگو با همسرتان ، به دقت به گفتار او توجه کنید و اجازه دهید که
مطالب خود رابه طور کامل بیان کند.

۱۴- باور کنید که همسرتان انسانی است منحصر به فرد و واجد ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی.
لذا از مقایسه او با دیگران به شدت بپرهیزید .
سعی کنید او را با گذشته اش مقایسه کنید و تغییرات رفتاری و پیشرفت فکری و اخلاقی وی را تحسین
نمایید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۱۵- سعی کنید حالات و روحیات همسر خود را بشناسید و فهرستی از آرزوها و علائق وی تهیه کنید و
از انتظارات او آگاه شوید .
سپس خود را به تأمین خواسته ها و علائق منطقی و اصولی وی ملزم نمایید .
۱۶- سعی کنید حریم یکدیگر را مراعات و از جر و بحث با هم خودداری کنید.

مطالب بیجا را با سکوت خود و یا ارائه یپیشنهاد مناسب، به گفتگوهای سازنده و ثمربخش تبدیل کنید .
۱۷- باور کنید که هر کلمه و گفتار شما ، در بر دارنده بار عاطفی و روانی است که بر
وجود شنونده تأثیر مثبت و منفی دارد لذا سعی کنید از زبان گرم ، نرم، ملایم ،وتوأم با احترام و
محبت استفاده کنید.
هرگز از کلمات موهن ،‌ ملالت آورو تحریک آمیز استفاده نکنید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۱۸- سعی کنید برای نیل به تفاهم و مناسباتِ بیشتر با همسرتان،از صداقت و راستی استفاده کنید.
باور کنید که رمز خوشبختی و توفیق بسیاری از خانواده ها ، صادق بودن آنها و بهره گیری از این
صفت برجسته انسانی بوده است .
۱۹- به مدیریت کانون خانواده اهمیت دهید و سعی کنید در تصمیم گیری و هدایت زندگی از هماهنگی لازم برخوردار
شوید.
حدود وظایف هر یک از اعضای خانواده را مشخصکنید و در برخورد با مسایل زندگی،سیاستی هماهنگ اتخاذ نمایید .

۲۰- به موجب قانون مدنی کشور ما مدیریت و مسئولیت نهایی در خانه با مرد است؛ این امر را در
اداره امور خانه بپذیرید.در امور داخلی خانه زن و شوهر باید در کنار یکدیگر قراربگیرند؛ پس در برنامه ریزی های
زندگی حقی برای همسرتان قائل شوید .
۲۱- برای بقاء ، تداوم و تعالی خانواده و دستیابی به کاخ سعادت زندگی ، مصلحت زندگی را بر منفعت
شخصی ترجیح دهید و سعی کنید خواسته های فردی خود را در راه تحقق اهداف زندگی و زناشوئی نادیده بگیرید
و هر جا که مصلحت بزرگتری مطرح است انعطاف پذیری بیشتری نشان دهید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۲۲- از لجاجت و رقابت ناسالم با همسرتان جداً پرهیز کنید و جای آن را به یکدلی ، یکرنگی ،
صمیمیت و رفاقت بدهید .
باور کنید یکی از مهمترین عوامل تزلزل در بنای خانواده و آغاز نابسامانی و مشکلات خانوادگی،لجبازی دو همسر با هم
و عدم پذیرش یکدیگراست .
سعی کنید همسرتان را آنگونه که هست بپذیرید و روابط خود را بر پایه دوستی و محبت تنظیم کنید .

۲۳- سعی کنید در صدد تملک کامل همسرتان نباشید و از مرز تعادل خارج نشوید .
۲۴- به اصل تفاوت های فردی معتقد باشید و باور کنید که زن و شوهر دو موجودند که از نظر
هوش و استعداد و علایق و خصایص جسمانی و اخلاقی تفاوتهایی دارند .
سعی کنید حداکثر توافق بین خصایص شما و همسرتان به تدریج برقرار گردد.
وجود یکدیگر را مکمل و متمم هم بدانید و به تکامل هم کمک کنید .

۲۵- سعی کنید خود را برتر و بالاتر از همسرتان ننبینید .
و او را شریک زندگی بدانید و به این نکته توجه کنید که درجات تحصیلی ، موقعیت اجتماعی ، وضعیت
سنیو امکانات مالی شما ، باید بر میزان فروتنی و خضوعتان بیفزاید .
بخصوص زمانی که در پیشرفت های تحصیلی و موفقیت های مادی شما،همسرتان نقش اساسی داشته است .
۲۶- به اصل مشارکت در زندگی خانوادگی معتقد باشید و سعی کنید تمام کارها را تنها خودتان انجام ندهید،بلکه از
همسر و فرزندان خود کمک بگیرید .

نحوه برخورد مناسب با همسر

باور کنید که در ازدواج و تشکیل خانواده،مرد و زن عالی ترین سرمایه های وجود خود یعنی روح و قلب
و عواطف و آرزوها و احساسات و امکانات خود را به مشارکت گذاشته و با قبول همفکری ، همیاری ،
مددکاری و تعهدات گوناگون ، بهترین جلوه مشارکت را ارائه کرده اند .

به این نکته اهمیت دهید که امروزه مدیر موفق مدیری است که به قابلیت ها و قدرت های اعضای خانواده
خود بهای لازمرا می دهد و شرایط را برای بروز و ظهور این توانمندی های خدادادی مساعد می نماید .
لذا با مشارکت با هم فضای خانه را به فضایی بالنده و ثمر بخش مبدل سازید .

۲۸- سعی کنید شرایط کاری و شغلی ، موقعیت اجتماعی ، اقتصادی ، وضع جسمانی و روانی و سنی همسرتان
را به خوبی بشناسید و به تناسب این خصایص از یاری به او در داخل و خارج از خانه دریغ
نورزید و در شرایط ویژه نظیر بیماری همسر ، بارداری یا تولد فرزند ، مسافرت و یا مأموریت شوهر ،
تعداد زیاد اولاد ، تحصیل زن یا مرد و …
به کمک هم بشتابید و به سهولتِ امور زندگی، شادی، شادکامی و رفاه هم کمک کنید .

۲۹- همیشه به همسرتان متذکر شوید که کار او به ویژه در خانه برای شما با ارزش است.سعی کنید کار
زندرخانه را کم ارزش و کار بیرون از خانه را با ارزش تلقی نکنید .
این امر در تقویت روحیه و مبانی خانواده تأثیر زیادی دارد .

۳۰- اگر به دلیل کار زیاد و تعهدات بیرون از منزل قادر نیستید عملاً به همسرتان کمک کنید ، علاقه
خود را به کمک و همکاری با او ابراز نمایید و وی را از حمایت خود ، مطمئن سازید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۳۱- در مدیریت خود از مرد سالاری و زن سالاری خودداری کنید و برای داشتن یک خانواده متعادل از “حق
سالاری ” پیروی کنید و به گفتار امام باقر ( ع ) که می فرماید” حق را بگویید ، گرچه
برعلیه خودتان باشد”‌ تأسی بجوید .

۳۲- سعی کنید در زندگی دهن بین نباشید و به هنگام اظهار نظر و داوری درباره هر کس و هر
پیام به کسب اطلاعات مستند بپردازید.این امر موجب می شود که قضاوتی صحیح ،مستقل و منطقی داشته باشید و در
داوری،اشتباه شما به حداقل برسد .

۳۳- برای تعادل در زندگی و کامیابی هر چه بیشتر ، از خوش خلقی و گشاده رویی و چهره ای
پرنشاط بهره بگیرید و کوشش کنید که با شیوه های گوناگون گرد و غبار افسردگی را از چهره همسرتان بزدایید
.
هرگز اجازه ندهید افکار مأیوس کننده و منفی بر وجود اعضای خانواده شما سایه افکند و ریشه های شادکامی و
شادابی شما را از بین ببرد .

۳۴- نارسائی ها و رنجهای گذشته خود و یا همسرتان را مرتباً به یاد نیاورید و مطرح نکنید .
سعی کنید نسبت به آینده خوش بین باشید و از لحظه های موجود حداکثر استفادهرا داشته باشید .

۳۵- سعی کنید از تجارب و خاطرات تلخ زندگی دیگران عبرت بگیرید و از تجارب مطبوع اطرافیان، دوستان و خانواده
های موفق حداکثر استفادهرا داشته باشید .
مطمئن باشید این امر بر نشاط و شادابی و شادکامی زندگی شما خواهد افزود .

۳۶- به منظور جلوگیری از تزلزل خانواده و آسیب های احتمالی،توقعات و انتظارات شما از همسرتان باید مناسب با امکانات
و توانمندهای وی باشد .
مطمئن باشید که همخوانی خواسته ها و انتظارات منطقی شما روح تفاهم و همدلی و شادابی زندگی را افزون می
کند .
لذا سعی کنید از چشم و هم چشمی با دیگران بپرهیزید و دامنه خواسته ها را گسترده نسازید .

نکات مهم برخورد مناسب با همسر

۳۷- برای دستیابی به یک زندگی سالم و متعادل،از بزرگواری و گذشت نسبت به یکدیگربه خرج دهید .
نادیده گرفتن مسائل جزئی ، عفو و تغافل نسبت به بعضی از گفته ها و رفتارها و نادیده گرفتن بعضی
از اشتباهات و بهره گیری از سعه صدر و بزرگ منشی در زندگی خانوادگی از رموز اساسی تحکیم بنیاد خانواده
و از عوامل مؤثر در زندگی مشترک همسران است .

۳۸- از موشکافی عیوب و عیب جویی همسرتان و به رخ کشیدن آنها بپرهیزید و عیب پوشی را سرلوحه مناسبات
با همسر خود قرار دهید .
این امر دستیابی به امنیت روحی و آرامش روانی را در کانون خانواده ممکن می سازد .

۳۹- در صورتی که مایلید از انتقاد سازنده در مورد رفتار همسرتان استفاده کنید،سعی کنید با ذکر یکی از جنبه
های مثبت او زمینه را برای ایراد و نقد سازنده خود و پذیرش آن مساعد سازید .

۴۰- برای نگهداری حریم خانوادگی و روابط صحیح انسانی و تقویت امنیت و تفاهم در زندگی سعی کنید اسرار و
رازهای درونی خانواده را نزد دیگران بازگونکنید و از این طریق اعتماد همسرتان را به خود جلب کنید .

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

۴۱- سعی کنید در ارتباط و گفتگو با همسرتانبا لحن آمرانه و تحکم آمیز سخن نگوییدو نظریات خود را درباره
بهبود زندگی و برخورد مناسب با فرزندان یا دیگران ، به صورت پیشنهاد به همسرتان مطرح نمایید .
این امر پذیرش نظر شما را میسر می سازد .

۴۲- سعی کنید از طریق مطالعه کتاب های مختلف ، شرکت در مجالس مذهبی ، اخلاقی و علمی و تفکر
در زندگیِ خانواده های موفق و رمز توفیق آنان ، اطلاعات خود ، همسر و فرزندانتان را افزایش دهید و
از طریق تقویت اعتماد به نفس و بهره گیری از تجارب ارزنده دیگران،خود و افراد خانواده تان را برای برخورد
منطقی با مشکلات زندگی آماده سازید .

۴۳- در اثنای گفتگو با همسرتان ، آرامش خود را کاملاً حفظ کنید .
سعی کنید عصبانی نشوید و در صورت پدید آمدن این حالت از ادامه بحث خودداری کنید .
۴۴- هنگامی که عصبانی هستید، این گفتارحضرتعلی (ع) را مد نظر قرار داده و اجرا کنید: ” به هنگام خشم
، نه تنبیه ، نه دستور و نه تصمیم.

برخورد مناسب با همسر

برخورد مناسب با همسر

” ۴۵- سعی کنید نگرانی ها و افکار منفی مربوط به محیط کار خود را به محیط منزل منتقل نکنید
و از این طریق آرامش و فضای گرم خانه را به هم نزنید .

۴۶- برای ایجاد و یا تقویت روحیه همسرتان و رفع پاره ای از مشکلات و نگرانی های زندگی به تغییر
برخی از شرایط حاکم بر خانواده و ارائه برنامه های متنوع اقدام نمایید .
باور کنید مردان و زنانی از هنر و علم و تجربه مدیریت برخوردار هستند که از فرصت های به دست
آمده در زندگی حداکثر استفادهیمعقولانهرا می کنند و شرایط را برای زندگی بهتر مساعد می سازند .
پسسعی کنید آینده و حوادثی که شاید هرگز روی ندهد شادکامی زندگی کنونی شما را بر هم نزند و شما
را دچار نگرانی و پیری زودرس نسازد.

۴۷- در برنامه های زندگی خود زمانی را برای گفتگو و ابراز محبت و تبادل نظر با همسرتان اختصاص دهید
و این امر را در اولویت امور خود قرار دهید .
سعی کنید اشتغال زیاد و یا وجود فرزندان و بستگان و دوستان،شما را از توجه به این امر مهم باز
ندارد .

۴۸- فلسفه زندگی خود را بر خوش بینی قرار دهید و با این نگرش ، سلامت عواطف و نشاط زندگی
خود را تضمین نمایید .
۴۹- در زندگی خانوادگی به برنامه ریزی معتقد شوید و باور کنید که با داشتن برنامه و التزام به اجرای
آنها می توانید مشکلات زندگی خود را کاهش دهید و از قوای حیاتی خود و سایر اعضای خانواده به خوبی
استفاده نمائید .

بیشتر بدانید نحوه‌ی برخورد صحیح با خانم‌ها

خانم‌ها به شدت نیازمند تشکر و قدردانی بوده و تمایل دارند که طرف مقابل همواره و در همه حال علاقه
و محبت خود را به آن‌ها ابراز کند اما متاسفانه برخی از آقایان واقعاً کم لطف و بی اعتنا هستند.

زن‌ها کسی را می خواهند که بتوانند با تمام وجود به او اعتماد کنند؛ به دنبال یافتن مردی هستند
که بتوانند با او آزادانه در مورد مشکلات خود صحبت کنند و آمال و آرزوهای آتی خود را مطرح نمایند.

اصولاً خانم‌ها موجودات پیچیده‌ای هستند، اما فقط باید بخواهید و بتوانید صادقانه نقش یک
شریک و همدم عاشق را ایفا کنید و آنگاه می‌بینید که چطور معنای عشق حقیقی را به شما
نشان خواهند داد. اگر در پی بدست آوردن عشق حقیقی او هستید، باید با رفتار و گفتار خود به او اثبات کنید که صمیمانه دوستش می دارید.

عشق و علاقه‌‌ نسبت به همسرت را بروز بده

به او اظهار علاقه کنید و خودتان را مشتاق نشان دهید. هروز به او بگویید چقدر دوستش دارید.
هنگامیکه در جایی هستید که نمی توانید آشکارا ابراز علاقه کنید، به او نگاه کرده و لبخند گرمی نثارش کنید.

دست هایش را همیشه در دست بگیرید و تا آنجاییکه می توانید نزدیکش باشید. زمانیکه افراد دیگری
هم اطراف شما هستند، می توانید بوسه ای بر پیشانی و یا دستش بزنید تا هم در انظار از او قدردانی کرده باشید و هم به نوعی عشق و محبت خود را به او ابراز نموده باشید.

چگونگی برخورد مناسب با همسر

همسری مهربان و دلسوز باش

مهربان باشید و در تمام شرایط با او اظهار همدردی کرده و درکش کنید. خانمها عاشق
مردهایی هستند که دلسوز و مهربان بوده و قلباً برایشان ارزش و اهمیت قائل باشند.

ثابت کنید او برایتان ارزش دارد

او دوست دارد که شوهرش هرچند وقت یکبار به او بگوید که تا چه حد برایش مهم است و این امر
را در رفتارهایش نیز به او ثابت کند! بی دلیل به او گل، کادو، و کارت هدیه بدهید، به او زنگ بزنید،
و یا زمانیکه خانه نیست پیامی عاشقانه برایش بگذارید. به هر حال هر کار کوچکی که فکرش را
می کنید انجام دهید تا او متوجه شود که شما برایش اهمیت قائل هستید

تبیان / asriran

2020-01-31 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
پروتز و تزریق ژل به لب و عوارض آن پروتز و تزریق ژل به لب و عوارض آن
ما در این مطلب قصد داریم برای شما اطلاعات جامع و کاملی را از عوارض انواع ژل و فیلر و پروتز لب را به اشتراک بگذاریم در ادامه همراه ما باشید
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
افرادی که یک پوست درخشان و شفاف دارند این کارها را می کنند
۳۰ نکته مفید براى زنان شاغل
سرطان سینه اولین عامل مرگ در زنان ایرانی است
بهترین سن برای بچه دار شدن
آرایش برای شوهر
مردها به طور کلی به دنبال زنی هستند که….
فریب در ازدواج و حق فسخ برای طرف مقابل
مشکلات جزئی و شایع در دوران بارداری
علل ماستالژی یا درد سینه در زنان چیست؟
شوهرم هیچوقت در مورد احساسش با من حرف نمیزنه
همه چیز درباره بدن‌سازی زنان
ده دلیل خیانت زنان (آقایان حتما بخوانید)
بستن لوله های زنان مزایا و معایب
حلقه واژینال چیست؟و چه وظیفه ای در رابطه جنسی دارد؟
در دهه چهل زندگی، بر زنان از نظر جسمانی چه خواهد گذشت؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi