سوالات رایج درباره ازدواج موقت (۲)

مشاهده : 712
سوالات رایج درباره ازدواج موقت (۲) چهره ها
احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی قسمت دوم – آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به پاسخ پرسش های مقلدین در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته اند.متن استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در زیر ارائه می شود: آیا صیغه عقد موقت را مى توان به فارسى خواند ؟ اگر بتوانند […]
احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی قسمت دوم – آیت الله العظمی سیستانی در سایت رسمی خود به
پاسخ پرسش های مقلدین در مورد احکام ازدواج موقت پرداخته اند.
متن استفتائات و فتاوی این فقیه عالیقدر در زیر ارائه می شود: آیا صیغه عقد موقت را مى توان به
فارسى خواند ؟ اگر بتوانند به احتیاط واجب باید عربى بخوانند و اگر نتوانند به زبانهاى دیگر اشکال ندارد مثلاً
پس از تعیین دقیق مهر و زن به مرد بگوید خود را به ازدواج تو درمدت یادشده معلوم به مهر
یه یاد شده معلوم در میآورم ومدر بگوید قبول کردم .
آیا در صیغه عقد موقت رضایت ظاهرى طرفین بدون جارى کردن صیغه کافى است ؟ یا باید صیغه عقد موقت
خوانده شود ؟ باید صیغه عقد موقت خوانده شود .
لطفاً مفهوم عده متعه را بیان فرمایید.
عده متعه بنابر احتیاط واجب دو حیض کامل است و اگر مقصود معناى عدّه و متعه است ، عده یعنى
مدتى که زن پس از مفارقت شوهر یا آمیزش شبهه باید از ازدواج دورى کند و احکام عده را مراعات
نماید .
و متعه یعنى ازدواج موقت .
در مذهب مسیحیت طلاق را به رسمیت نمى شناسند.
ازدواج موقت با زن مسیحى که قانوناً مطلقه است چه حکمى دارد ؟ اگر در عرف آنها به عنوان مطلقه
شناخته شود جایز است .
آیا با خواهر زن می توان صیغه موقت خواند ؟ جایز نیست تا وقتی که خواهر او همسریا درعدهٌ شما
است .
ازدواج دائم یا موقت با اهل کتاب (مسیحى، یهودى)چگونه است؟ ازدواج دائم مرد مسلمان با اهل کتاب بنابر احتیاط واجب
جایز نیست ولى ازدواج موقت جایز است مشروط بر اینکه همسر مسلمان نداشته باشد و گرنه بدون رضایت او صحیح
نیست بلکه با رضایت هم بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
اگر دخترى پدر وجدّ پدرى اش فوت کرده باشند آیا مى توان آن دختر را صیغه کرد (در صورت رضایت
خود دختر) یا نه ؟ اگر دختر داراى رُشد فکرى باشد یعنى مصلحت خود را تشخیص مى دهد مانعى ندارد
.
اگر ضمن عقد منقطع، شرط نفقه شده باشد آیا این شرط صحیح است و بر فرض صحت تاییدیّه نفقه از
ناحیه زوج وتحقق تخلف شرط آیا زوجه مى تواند تقاضاى انحلال نکاح را بنماید؟ شرط صحیح است وبر زوج واجب
است بپردازد واگر نپرداخت زوجه مى تواند با مراجعه به حاکم شرع بلکه به محاکم عرفى او را ملزَم به
پرداخت کند ولى نمى تواند عقد را فسخ کند.
اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج
موقتى داشته باشند ولى پدر دختر اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن پدر دختر به عقد
موقت یکدیگر در ایند ؟ جایز نیست و عقد باطل است .
ازدواج موقت و یا دائم مرد و یا زن مسلمان شیعه با زن و یا مرد زرتشتى چه حکمى دارد؟
ازدواج زن مسلمان با مرد زرتشتى جایز نیست و همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتى بنا بر احتیاط واجب
جایز نیست .
آیا مى شود با زن فاحشه ازدواج موقت کرد؟ مانعى ندارد ولى بنابر احتیاط واجب بعد از توبه اش باشد
وتوبه اش به این معلوم میشود که او را به زنا دعوت کنی اگر قبول نکرد توبه کرده است.
لطفاً متن خطبه ازدواج موقت را بفرمایید.
(بنده را وکیل کرده اند).
اگروکیل شده اید که زن را برای خود عقد موقت کنید کافى است با تعیین مهر و مدت به وکالت
از زن بگوئید (انکحت موکلتى نفسى فى المده المعلومه على الصداق المعلوم) سپس از طرف خود بگویید (قبلت النکاح لنفسى
فى المده المعلومه على الصداق المعلوم) البته در هر دو طرف باید با قصد انشاء عقد موقت و قبول آن
باشد.
واگر وکیل ازطرفین هستید بگوئید (انکحت موکلتی موکلی فی المده المعلومه علی الصداق المعلوم ) سپس بگوئید (قبلت النکاح لموکلی
کذلک).
آیا مى شود با رضایت دختر ازدواج موقت کرد؟ اذن ولى دختر (پدر یا جد پدرى) لازم است و اگر
دختر در شؤون زندگى خود مستقل است اذن ولى او ـ بنابر احتیاط واجب ـ لازم است.
آیا با زنان غیر اهل کتاب بدون هرگونه متعه نزدیکى کرد؟ جایز نیست.
اگر با زنى که شوهر ندارد نزدیکى کند و با این نیت که صیغه بخواند و اگر فراموش کند در
صورتى که هر دو راضى باشند آیا حکم زنا دارد؟ و اگر دارد راه بخشش آن چیست؟ اگرخواندن صیغه را
فراموش کند وطى به شبهه است و اگر نه زنا است و باید توبه کند.
خانمى را به عقد موقت خود درآورده ام قبل از عقد پرسیدم در عقد یا عده کسى نیست با صراحت
تمام جواب منفى داد.
الان شک دارم که شاید با کسى رابطه داشته است که از زمان و کیفیت آن اطلاعى ندارم اما به
گمان غالب اگر رابطه اى داشته بدون عقد بوده است آیا عقد من درست است؟ عقد صحیح است.
بدلیل مسافرتهاى خارجى متعدد اضطراب از به گناه افتادن دارم آیا مى توانم بدون اذن همسرم در مسافرتها ازدواج موقت
با اهل کتاب بکنم ؟ جایز نیست مگر آنکه مسلمان شود .
بنده به علت شغل ۳ ماه بدون همسرم باید در کشور ژاپن زندگى کنم .
جنابعالى صیغه زن غیر اهل کتاب را جایز ندانسته اید و صیغه اهل کتاب را با رضایت همسر دائمى جایز
دانسته اید آیا در شرایط اضطرار صیغه زن کافر بدون رضایت همسر جایز است یا خیر ؟ ایشان در عقد
موقت با اهل کتاب براى مردانى که با رضایت همسر مسلمان خود قصد ازدواج موقت دارند احتیاط واجب مى کنند
شما مى توانید در این مساله به غیر (با مراعات الاعلم فالاعلم) مراجعه کنید .
مى توان زن شوهردار را صیغه کرد ؟ جایز نیست و از گناهان بزرگ است وحرمت ابدی می آورد.
آیا متعه کردن دختر بالاى ۲۲ سال و مستقل به شرط عدم زوال بکارت جایز است ؟ جایز است و
بنا برا احتیاط واجب اذن پدر با جد پدرى لازم است .
آیا مى شود با یک دختر ازدواج موقت کرد و اگر با یک دختر در مکان خلوت باشیم و احتمال
گناه برود آیا مى شود بدون اجازه والد دختر او را صیغه کرد ؟ اذن پدر حتى در فرض سوال
لازم است .
آیا براى ازدواج موقت در صورتیکه هر دو طرف بالغ باشند لزومى دارد کسى شاهد باشد یا حضور دو طرف
کافى است ؟ در عقد موقت و دائم حضور شاهد لازم نیست ولی درازدواج با دختری که شوهر نکرده اذن
ولی شرط است .
آیا دخترى که سن آن ۳۱ سال است و از نظر مالى مستقل است را به شرط عدم دخول میتوان
صیغه کرد بدون اجازه پدر ؟ بنا بر احتیاط واجب جایز نیست .
من یک ایرانى هستم که در خارج از کشور زندگى مى کنم آیا مى شود با زنى با مشخصاتى مانند
زنى مسیحى که حدود یک سال از شوهرش جدا شده ولى از نظر قانون آن کشور هنوز منتظر طلاق مى
باشد ولى از نظر مذهبى خودشان جدا شده اند مى شود ازدواج متعه کرد ؟ اگر از نظر شرع آنها
و عرف مطلقه مى باشد مانعى ندارد بشرطی که شما همسر مسلمان نداشته باشید .
خواندن صیغه عقد در ازدواج موقت با زنان یهود و یا مسیحى در صورتى که دسترسى به زبان انگلیسى و
یا زبان هاى دیگر جایز است یا خیر ؟ مانعى ندارد بلکه درصورت امکان باید صیغه بعربی خوانده شود واز
زن وکالت گرفته شود واگر ممکن نشد به زبان دیگر صیغه را بخوانند.
من دخترى را به عقد موقت خود در اورده ام آیا بدون دخول با مادرش محرم هستم یا خیر ؟
بلى محرم هستید و نظر ایشان هم همین است .
ازدواج موقت با زن بودائى چه حکمى دارد ؟ جایز نیست .
ازدواج متعه یعنى چه ؟ یعنى ازدواج موقت که مانند ازدواج دائم است از نظر احکام به استثناء بعضى از
آنها .
اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج کنند ولى براى شناخت و آشنایی بخواهند قبل از ازدواج دائم ازدواج
موقتى داشته باشند ولى پدر دختر بدلیل فرهنگ غلط جامعه اجازه ندهد آیا دختر و پسر مى توانند بدون اذن
پدر دختر به عقد موقت یکدیگر در ایند ؟ جایز نیست و عقد باطل است .
در شرح کتاب شریف (من لا یحضره الفقیه) در ذیل ازدواج مو قت مسأله اى را بدینگونه طرح گشته است
که اگر ازدواج موقت انجام گیرد با دخترى باکره و قید شود که تلذذ جسمى و دخول صورت نپذیرد و
صرفاً به صحبت و گفتگو بسنده شود دیگر نیازى به اذن پدر نیست.
نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟ حضرت آیت الله اذن پدر را شرط مى داند مطلقاً.
آیا مرد مى تواند در مسافرت بدون اجازه زن دایم خود زنى را صیغه نماید؟ مى تواند زن مسلمان را
متعه نماید.
آیا در صیغه اجازه همسر لازم است؟ خیر.
آیا تفاوتى بین صیغه و ازدواج موقت است؟ خیر.
۱ ـ در ازدواج موقت مى توان لفظ صیغه را فارسى خواند و به چه صورت خوانده مى شود؟ ۲
ـ آیا دختر را مى شود صیغه موقت کرد.
۱ ـ در صورت عدم تمکن از عربى خواندن ، فارسى خواندن ایرادى ندارد.
۲ ـ ازدواج موقت با دختر باید با اجازه پدر یا جد پدرى باشد هرچند اگر دختر در شؤون زندگى
خود مستقل باشد (بنابر احتیاط در این صورت).
آیا احکام رجوع عقد دائم و موقت یکى است؟ مثلا : اگر مدتى از زمان متعه باقى باشد ومرد بدلایلى
زمان باقى مانده را ببخشد آیا مى تواند مجددا رجوع نماید و نیت رجوع کافى است یا اینکه باید دو
باره صیغه عقد جارى شود؟ رجوع در متعه مورد ندارد و باید عقد جدید خوانده شود.
آیا متعه با زنى که دین ندارد جایز است ؟ متعه با زنى که کافر است چه حکمى دارد ؟
با کافر غیر کتابى جایز نیست وهمچنین با زردشتى بنابر احتیاط واجب ومُتعه کردن با زن یهودى و مسیحى جایز
است به شرط آنکه همسر مسلمان نداشته باشد .
در ازدواج موقت بعد از بذل مدت یا انقضاى مدت براى نکاح با خواهر چنین زنى آیا لازم است عده
به پایان برسد یا نیازى به پایان رساندن عده نیست ؟ بنابر احتیاط واجب باید عده منقضى شود.
اگر بانوان از راههاى جلوگیرى از قبیل ( قرص، آمپول، کاندوم و …
) استفاده کنند به طورى که مسلماً حامله نشوند آیا لازم است در ازدواج موقت عده نگه دارند؟ برفرض تحقق
دخول بلى عده لازم است حتی اگر از حامله شدن جلوگیری کنند.
2007-06-02 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
زندگی فاطیما بهارمست نغمه از سرنوشت از اجرا در کودکی تا بازیگری زندگی فاطیما بهارمست نغمه از سرنوشت از اجرا در کودکی تا بازیگری
فاطیما بهارمست بازیگر و مجری جوان که با اجرا خداحافظی کرده در حال حاضر بازیگر می باشد در سال 98 بعد از دوری 5 ساله با سریال از سرنوشت به تلویزیون بازگشت و به زودی فصل سوم این سریال با بازی وی پخش می شود.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
یکتا ناصر و دخترش سوفیا تا عمو پورنگ و امیرمحمد با بچه محل
تولد سمیرا حسینی و سینا سرلک تا نبات دختر شاهرخ استخری
زندگی سیامک انصاری بازیگر صفر بیست و یک از ازدواج و جدایی تا شهرت
علی سخنگو بازیگر دل تا ماهور الوند در آفتاب پاییزی و غروب با بهرام رادان
عکس جدید انریکه تا جنیفر لوپز سوار بر اتومبیل لاکچری
پدرام کریمی و همسرش تا بهاره رهنما در سریال عاشقانه
ساره بیات در عاشقانه تا دلنوشته سحر قریشی با حامد آقازاده
کودکی امیرحسین آرمان تا تولد سارا اسکندری و محمدرضا گلزار
زندگی مهراد جم خواننده جنجالی از اوج شهرت تا حواشی مهاجرت
فریبا طالبی و همسرش با چالش نقاشی تا یکتا ناصر و خانواده در تعطیلات
رامبد جوان و همسرش تا آرزوی سلامتی برای لاله با نوید و محمدرضا گلزار
زندگی دریا مرادی دشت بازیگر ایلدا از ازداوج هنری تا مدلینگ و شهرت
برادرزاده محمدرضا گلزار قدم نورسیده مبارک تا مریم کاویانی و همسرش
تولد سمانه پاکدل و عاشقانه همسرش تا فاطمه گودرزی و پسرش
زندگی صابر ابر بازیگر قورباغه از شروع با اجرا تا شهرت با سینما
تولد مهتاب کرامتی ستاره مهرماهی سینما تا سینا مهراد آقازاده
logo-samandehi