چهره ها در شبکه اجتماعی

چهره های مشهور در ایام قرنطینه ، از عروسی ریحانه تا قرنطینه در دوران علی سنتوری (۷۷۵) چهره های مشهور در ایام قرنطینه ، از عروسی ریحانه تا قرنطینه در دوران علی سنتوری (۷۷۵)

با وجود نزدیک شدن به عید روزهای سختی را مردم در ایران به خاطر کرونا سپری می کنند اما با این وجود بهترین راه چاره در خانه ماندن است به همین بهانه پست های چهره ها در ایام قرنطینه را در ادامه می بینید.

هنرمندان در قرنطینه خانگی این روزها ، از عشق الهه در سالهاى کرونا تا دلنوشته نیوشا (۷۷۴) هنرمندان در قرنطینه خانگی این روزها ، از عشق الهه در سالهاى کرونا تا دلنوشته نیوشا (۷۷۴)

این روزها قرنطینه خانگی تنها راه نجات خود و اعضای خانواده از کرونا می باشد و چهره های سرشناس کشورمان با انتشار عکس های قرنطینه ای خود سعی در فرهنگ سازی این امر دارند تا هر چه زودتر این ویروس ریشه کن شود.

دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی