کرمانشاه

کپک زدگی طاق بستان صحت دارد!؟ کپک زدگی طاق بستان صحت دارد!؟

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: موضوع مطرح شده مبنی بر کپک زدگی اثر تاریخی طاق بستان کذب است.

فیلم پرشین وی