طالع بینی مصری ، متولدین اردیبهشت

اشتراک:
طالع بینی مصری ، متولدین اردیبهشت فال و طالع بینی
متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهره‎ای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند.این افراد دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی، واکنش تند و سریع نشان می‎دهند و به همان سرعت نیز آرام می‎گیرند.این افراد اغلب عصبی مزاج بوده دارای خلق متغیر هستند و به راحتی در […]
متولدین این ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهره‎ای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت، چشمان سیاه و ابروان پر هستند.این افراد
دارای احساساتی تند بوده و در مقابل عوامل بیرونی، واکنش تند و سریع نشان می‎دهند و به همان سرعت نیز
آرام می‎گیرند.این افراد اغلب عصبی مزاج بوده دارای خلق متغیر هستند و به راحتی در کارها و تصمیمات خود، تغییر
موضع می‎دهند.متولدین این ماه از لحاظ خانوادگی رفتاری گرم و محبت‎آمیز دارند و به خوص نسبت به پدر و مادر
احساس مسئولیت می‎کنند.این افراد در دوستی ثابت قدم بوده اما شراکت آنان در امور اقتصادی سودبخش نخواهد بود.زنان متولد این
ماه اغلب دستخوش دلهره و اضطرابی ناشناخته هستند و گاه عکس‎العمل بیمارگونه از خود نشان می‎دهند.با این همه مادران خوبی
برای فرزندانشان می‎باشند.همچنان از نظر عاطفی، همسرن خوبی خواهند بود.اینان اغلب افرادی منظم، کاردان، با سلیقه و شیک پوش هستند.این
افراد اغلب دارای زمینه هنری در رشته‎های شعر و ادبیات و موسیقی هستند.متولدین دهه دوم این ماه، عموماً زندگی متعادلی
خواهند داشت و اغلب در هر کاری موفق می‎باشند.اینان دارای قدی میانه تا بلند بوده، صورتی سبز و نسبتاً گرد
و چشم و ابرویی تیره دارند.این افراد عموماً صمیمی – خوش برخورد – مید به موازین اجتماعی – دارای موقعیت
خانوادگی خوب و از افراط و تفریط پرهیز می‎کنند.متولدین دهه سوم این ماه، افرادی متعادل – میانه‎رو – دارای زندگی
نسبتاً موفق – علاقمند به سیر و سفر و علاقمند به زیبایی‎های طبیعت – تمایل به هنر از جمله موسیقی،
نقاشی، ادبیات و غیره دارند.این افراد از نظر فیزیکی افرادی خوش چهره با قدی متوسط بوده و از زیبایی متعارفی
برخوردار می‎باشند.اینان از لحاظ روانی اغلب متعادل، افرادی خوش برخورد – متواضع – اصلاح طلب – از نظر خانوادگی و
اجتماعی عموماً موفق و همسرانی خوب و بعضاً ایده‎آل خواهند بود
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس