مشاهده : 965مذهبیRSS

معرفی گناهان کبیره در اسلام

معرفی گناهان کبیره در اسلاماحکام و مسائل شرعی
گناه گردن انسان را در این دنیا و در سرای آخرت به سرنوشت شومی مبتلا می کند. گناهان دو دسته هستند گناهان صغیره و گناهان کبیره که هر دوی انها مخالفت با دستور خداوند است.

گناهان صغیره اگر کوچک شمرده شوند از جمله گناهان کبیره محسوب می شوند. گناه در تمامی ادیان مورد مذمت قرار گرفته شده است و پیامبران الهی بارها پیروان دین خود را از گناه بازداشته اند. درباره گناهان کبیره در دین اسلام در پرشین وی بخوانید.

گناهان کبیره کدام هستند؟

در دین مسیحیت هفت گناه کبیره وجود دارد و کسی که این گناهان را مرتکب شود جایگاهش دوزخ است.
این گناهان در دین اسلام نیز ناپسند هستند، اما گناهان کبیره در اسلام تفاوت‌هایی با مسیحیت دارند.
تکبر، طمع، شهوت، حسادت، خشم، شکم پرستی و تنبلی هفت گناه کبیره هستند

همانطور که پیشتر اشاره کردیم تعداد گناهان کبیره در اسلام بیشتر از گناهان کبیره در
مسیحیت است. فهرست‌های متفاوتی از گناهان کبیره دست اسلام شناسان است که
هر کدام پر از معانی بسیار زیبا و توصیه‌های آموزنده هستند. در این مجال با ذکر ترجمه روایتی
از امام موسی کاظم (ع) از پدر عظیم الشانشان به چند نمونه از گناهان کبیره در اسلام نگاهی می‌اندازیم.

گناهان کبیره در اسلام

شرک به خدا: بزرگترین گناه کبیره شرک به خداست و مشرک محروم از بهشت است
چنان‌که می‌فرماید: «هر که برای خدا شریک قائل شود خدا بهشت را بر او حرام
گرداند و جایگاهش آتش دوزخ باشد» (سوره مائده _. ۷۲)

ناامیدی از رحمت خدا: بعد از شرک ناامیدی از رحمت خداست و هر که ناامید
باشد کافر است چنان‌که در قرآن می‌فرماید: «نومید مشوید از رحمت خدا همانا
مأیوس نمی‌شوند از رحمت خدا مگر کافران» (سوره یوسف – ۸۷)

ایمنی از آزمایش: بعد از آن ایمنی از آزمایش و مجازات است و کسی از آزمایش
خداوند ایمن نمی‌شود مگر زیان کاران چنان‌که در قرآن می‌فرماید: «از مکر خدا ایمن
نمی‌گردند مگر جماعت زیانکاران» (سوره اعراف – ۹۷)

عاق شدن توسط پدر و مادر: و خداوند عاق را جبار شقی نامیده‌است چنان‌که
در آیه ۳۲ سوره مریم می‌فرماید: «و به نیکویی به مادر توصیه نمود و مرا ستمکار و شقی نگردانید»

قتل مؤمن: دیگری قتل مؤمن است بدون حکم شرعی و خداوند جایگاه قاتل را جهنم
قرار داده چنان‌که می‌فرماید: «هر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او آتش جهنم است
که در آن همیشه معذب خواهد بود و خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید
برایش مهیا سازد» (سوره نسا – ۹۵)

آشنایی با گناهان کبیره

تهمت: دیگری تهمت و نسبت زنا دادن به کسی است و هر که چنین تهمتی بزند و
عده عذاب به او داده شده چنان‌که می‌فرماید: «کسانی که به افراد با ایمان نسبت زنا
داده‌اند در دنیا و آخرت ملعون خواهند بود و به عذاب سخت معذب خواهند شد» (سوره نور – ۲۳)

خوردن مال یتیم: و دیگر خوردن اموال یتیم است که آن هم در آخرت جز عذاب ثمر
دیگری ندارد چنان‌که خداوند می‌فرماید: «آنان که اموال یتیمان را به ستمگری می‌خورند
در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی در آتش افروخته خواهند افتاد» (سوره نسا – ۱۱)

فرار از جنگ: و دیگر فرار از جنگ است (که به دستور پیغمبر اسلام یا امام یا نائب خاص
پیغمبر و امام واجب شده باشد) چنان‌که می‌فرماید: «هر که در روز جنگ فرار کرد همانا
به طرف خشم و غضب خدا روی آورده و جایگاهش دوزخ که بدترین منزل است خواهد بود.»

گناهان کبیره و عقوبت آنها

خوردن ربا: و دیگری خوردن ربا است که خداوند در حق ربا خورندگان می‌فرماید:
آن کسانی که ربا می‌خورند می‌فرماید: «آن کسانی که ربا می‌خورند مبعوث نمی‌شوند
در قیامت از قبر‌های خود مگر مانند آن که شیطان ایشان را با مس کردن مخبط کرده»

سحر و جادوگری: دیگری سحر و جادو کردن و یادگرفتن و یاد دادن آن است
و خدای متعال در مذمت ساحران فرموده: «و محققا می‌دانند که هر که سحر کند،
در عالم آخرت هرگز بهره‌ای از بهشت نخواهد یافت».

زنا: دیگری زنا کردن است و خدای تعالی وعده عذاب به زنا کنندگان داده چنان‌که می‌فرماید:
«هر که زنا کند کیفرش را خواهد دید و عذابش در قیامت مضاعف و دو چندان شود و با ذلت
و خواری به جهنم جاوید و ملخد گردد» (سوره فرقان – ۶۸)

قسم ناحق: و دیگری قسم ناحق یاد کردن است. یاد کنندگان ناحق در آخرت بهره‌ای از
رحمت الهی ندارند چنان‌که می‌فرماید: «آنان که عهده خدا و سوگند خود را به بهایی
اندک بفروشد اینان را در آخرت بهره و نصیبی از رحمت خداوندی نیست».

معرفی گناهان کبیره در دین اسلام

خیانت: و دیگری خیانت به دین و مملکت و اموال و ناموس مردم نمودن است
و خائن را نیز به کیفر اعمالش می‌رسانند چنان‌که می‌فرماید: «هر کس خیانت کند
روز قیامت به کیفر آن خواهد رسید» (سوره آل عمران – ۱۵۵)

زکات ندادن: و دیگری ندادن زکات است و خدای تعالی در حق مانعین زکات فرموده:
«روزی که آن طلا و ذخایرشان در آتش جهنم گداخته شود و پیشانی و پشت و پهلویشان
را بدتن داغ کنند» (سوره توبه – ۳۵)

شهادت دروغ و کتمانش: و دیگری شهادت دروغ و ناحق دادن است که در آیه ۷۲ سوره فرقان
می‌فرماید: «.. هر کس به دروغ و ناحق شهادت دهد مؤمن نیست و مرتکب گناه کبیره شده‌ است»؛
و دیگری کتمان شهادت نمودن است در جایی که آبرو یا جان یا اموال مؤمنی در معرض تلف و
خطر باشد چنان‌که خدای متعال می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید، زیرا هر کس شهادت
را کتمان کند البته به قلب گناه کار است» (سوره بقره – ۲۸۳)

شراب خواری و ترک نماز: و دیگری شراب خوردن است و خدای تعالی نهی از خوردن
شراب و مسکرات دیگر فرموده هم چنان‌که از بت‌پرستی نهی نموده‌ است و دیگری ترک
نماز است و رسول خدا در ذم تارک الصلوه فرمود: «هر کس عمداً نماز را ترک نماید از امان و پناه رسول خدا خارج است».

نقض عهد و قطع رحم: و دیگری نقص عهد و قطع رحم نمودن است و خداوند ناقض
عهد و قاطع رحم را لعن نموده به قولش که می‌فرماید: «برای ایشان است لعن خدا
و منزلگاه بد نصیب آنهاست» (سوره رعد – ۲۵)

پس عمروبن عبید از خدمت آن حضرت خارج شد و سخت به خود می‌پیچید و گریه شدید
می‌نمود و می‌گفت: هلاک شد آن که به رای خود فتوی می‌دهد و خود را در فضیلت و علم برابر شما می‌داند.

با کبائر قطعی آشنا شوید

۱- شرک ۲- نومیدى از رحمتِ خدا ۳- ایمنى از مکرِ خدا ۴- قتلِ نفس ۵- عقوق والدین ۶
– نسبتِ زنا به مؤمن و مؤمنه ۷- خوردنِ مالِ یتیم به ناحق ۸- گریز از جبهه جهاد ۹- رباخوارى ۱۰- سحر ۱۱- کاهنى

۱۲- زنا ۱۳- لواط ۱۴- دزدى، به خصوص از غنیمت ۱۵- قسم به دروغ ۱۶- ترک واجباتِ الهیّه
چون نماز و زکاه و روزه ماهِ رمضان و تأخیرِ حج از سالِ استطاعت بدون عذر ۱۷- شهادتِ ناحق
و کتمان شهادتِ حق ۱۸- شربِ خمر و بلکه هر مسکر ۱۹- نقضِ قرارداد ۲۰- نقضِ عهد با
خدا و خلق ۲۱- قطعِ رحم ۲۲- تعرب بعد الهجره ۲۳- دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمّه (ع) ۲۴- غیبت ۲۵- بهتان.

ستاره _ باشگاه خبرنگاران جوان

2018-11-18 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
آشنایی با طریقه خواندن نماز جمعهآشنایی با طریقه خواندن نماز جمعه
جمعه روز مهمی است برای ما مسلمانان بویژه که آداب خاصی برای این روز برشمرده شده است . در احادیث فراوانی از آمدن منجی عالم بشریت در یک روز جمعه وعده داده شده است. نماز جمعه مهم ترین عبادت این روز است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آشنایی با خواص سوره فلق
بررسی کفاره نماز قضا
با چگونگی شهادت حضرت فاطمه آشنا شوید
دلیل مخفی ماندن قبر حضرت فاطمه چیست؟
فضایل و مقام علمی حضرت زهرا
مقام فاطمه در منابع اهل سنت
این دعاها برای جلب محبت هستند
دعای حضرت علی علیه السلام در ابتدای صبح برای گرفتن حاجت
سرنوشت جعده ، همسر و قاتل امام حسن (ع) چگونه شد؟
در هنگام گرفتاری این دعا را بخوانید!
نماز حاجت از امام حسن عسکری(ع)
خواندن این آیه موجب برکت کیف پول می شود
دوری از زنا با خواندن این سوره از قرآن
دعای مجرب جهت فروش کالایی که به فروش نمی رود
۲ نذر بسیار مجرب از مرحوم نخودکی
چرا دعا در هنگام باران مستجاب می شود؟
چهار سوره براى رفع سردرد و دردهاى دیگر
سه آیه براى پنهان شدن از چشم افراد بى ‏ایمان
هفت آیه جهت گشایش رزق و روزی
۱۳ سؤالی که نکیر و منکر می‌پرسند
این ذکر در زیاد شدن ثروت اثر عجیبی دارد
ذکرهایی برای بچه دار شدن!
دعاهایی برای رفع درد دست
مهمترین سوالات شرعی درباره نماز
دعا برای رفع درد های معده و قلب
دعای ازدواج سریع (بسیار مجرب)
با خواص دعای مشلول آشنا شوید
علت پنهان ماندن اسرار پس از مرگ از زبان حضرت علی
سخنان زیبای پیامبر درباره وفای به عهد
آیا به عبادت فرشتگان هم پاداشی تعلق می گیرد؟
کسی که به دنبال روزی حلال باشد چه پاداشی در انتظار اوست؟
بررسی احکام خرید و فروش موی طبیعی
۵ دعا که بهتر است همراه خود داشته باشید
نماز به جهت برآمدن حاجت نماز حضرت موسی بن جعفر (ع)
سه دستور مجرب جهت رفع جنگ و دعواهای همیشگی در خانه
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه