تاریخ نشر :چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۳مشاهده : 126مذهبیRSSاشتراک:

تعارف با طعم دروغ و نفاق !

تعارف با طعم دروغ و نفاق !
یکی از عوامل شایع دروغ گفتن، خجالت کشیدن بیجا یا همان تعارف است! در مجلسی برایمان چایی آورده اند، هنگام جمع کردن استکان ها از ما می پرسند، چایی میل دارید و ما می گوییم نه؛ میل ندارم.در حالی که میل داریم! و یا در مهمانی هنگام رفتن به ما می گویند: امشب بمانید و […]

یکی از عوامل شایع دروغ گفتن، خجالت کشیدن بیجا یا همان تعارف است!

در مجلسی برایمان چایی آورده اند، هنگام
جمع کردن استکان ها از ما می پرسند، چایی میل دارید و ما می گوییم نه؛ میل ندارم.در حالی که
میل داریم!

و یا در مهمانی هنگام رفتن به ما می گویند: امشب بمانید و ما می گوییم نه کار
داریم.در حالی که کار نداریم!

و …

بسیار راحت است که هم تعارف کنیم و هم دروغ نگوییم مانند:

در
مثال اول که گفتند چایی میل دارید بگوییم: ممنون صرف شد!

و یا در مثال دوم که گفتند: شب بمانید
بگوییم: نه به اندازه کافی زحمت داده ایم!

نکته اینجاست که کلمه ی معادل زیاد است؛ چرا ما از همه
جا دروغش را انتخاب کنیم ؟!؟!؟ و همین است مصداق این روایت که وقتی از پیامبر اکرم صلی الله و
علیه و آله می پرسند: اگر یکى از ما را رغبتى باشد و پنهان دارند آیا آن را دروغ شمرند؟حضرت
فرمود:

انّ الکذب یکتب کذبا، حتّى تکتب الکذیبه.یعنى: دروغ را دروغ نویسند، چندان‏ که دروغ‏هاى اندک را نیز دروغ
اندک رقم کنند.(ناسخ التواریخ سپهر، جلد ‏۲، صفحه ۶۴۸)

یکی از شهروندان مسیحی آمریکایی پیش از این که شیعه و
طلبه شود روزی مهمان گروهی از ایرانیان شد که برای افطاری مهمانی رمضان، گردهم آمده بودند.

آن شب بر پایه آداب و رسوم افطاری ایرانی همه نوع غذاها و میوه ها و شیرینی ها بر سر
سفره افطار قرار داشت.وی برای نخستین بار بود که با گروهی از مسلمانان بر سر سفره ای می نشست که
در مراسم و آیین های دینی نقش مهمی داشت.ظرفی خوراک برای وی کشیده شده و او همانند دیگران آن را
خورد.برخی از ایرانیان ظرفی دیگر پیش کشیدند و تعارف کردند که حتماً باید آن را بخورید و او آن ظرف
را نیز به هر زحمتی بود خورد و بعد از آن میوه و شیرینی بود که تعارف می شد و
او برای این که دوستی میان ایشان و ایرانیان به هم نخورد همه آنها را خورد تا ادب و نزاکت
را نگه دارد.

وقتی از سر سفره افطاری به خانه بازگشت حالش از آن همه خوردن ها به هم ریخته بود و حال
خوشی نداشت.

آن روزها گذشت و این آمریکایی به حکم عشق و عقل دل به اسلام و تشیع سپرد و به خلق
و خوی ایرانی از محبان اهل بیت عصمت و طهارت شد و به همین عشق و دوستی طلبه شد و
به ایران آمد.

در ایران با مسئله ای به نام «تعارف» آشنا شد و دانست که در میان آداب و رسوم ایرانی چیزی
به عنوان هنجار اجتماعی به نام تعارف هست که روزانه بسیار به کار می رود.آنگاه دانست که آن شب سر
سفره افطاری می توانست آن همه غذاها و خوراکی های پیش کشی را نخورد و حالش نیز از زیاد خوردن
به هم نریزد.

این گونه الفاظ و عبارات که از زبان خارج می شود و پشتوانه قلبی ندارد نه می تواند تأثیرگذار باشد
و نه نشانه دوستی و محبت خواهد بود و نزد خداوند نیز نوعی دروغگویی و نفاق محسوب می شودریشه تعارفبا
توجه به کارکردهای تعارف می توان گفت که ریشه این عمل و خاستگاه این رفتار را می بایست در آموزه
های قرآنی جست.

دعوت و صلای دیگری به طعام، امری است که به عنوان فرهنگی اسلامی از آداب و سنت های ابراهیمی دانسته
شده است.

حضرت ابراهیم(علیه اسلام) هر روز افرادی را بی آنکه آنان را بشناسد بر سفره خویش مهمان می نمود.قرآندر داستان آمدن
و تجسم و تمثل فرشتگان بیان می کند که آن حضرت همین که گروهی را در پیرامون خانه خویش دید،
ایشان را به مهمانی فراخواند و بی درنگ گوساله ای چاق و فربه را کشت و پیشکش مهمانان نمود.ایشان چون
دست به غذا نبردند از آنان ترسان شد و حالش دگرگون گشت تا این که فرشتگان خود را معرفی کردند
و به وی مژده اسحاق را دادند.

در این داستان که قرآنآن را در چند سوره گزارش می کند، سخن از قوم منکرون یعنی گروهی ناشناس است
و این که آن حضرت با آن که شناختی از ایشان نداشت و آنان را غریب یافت، دعوت به مهمانی
کرد و حتی گوساله ای فربه کشت.(هود آیات ۶۹ تا ۷۳ و نیز ذاریات آیات ۲۴ تا ۳۰)

بنابراین
می بایست شمار ایشان بیش از آن اندازه باشد که گوسفندی کفایت ایشان کند.

دیگر آن که فربه کشی به معنای نهایت اکرام و تکریم مهمان است و از طرفی غریب نوازی امری پسندیده
است و اگر آنان دست به غذا نبرند به معنای دشمنی است.

در ادبیات و فرهنگ ایرانی اسلامی است که نمک خورده پاس نمک نگه می دارد و یا این که نمک
خورده نمکدان نمی شکند.این بدان معناست که مهمان اگر نمکی را خورده باشد ، احترام میزبان خویش را نگه می
دارد.

در داستان حضرت ابراهیم، هنجار تکریم غریب (غریب نوازی) و ایجاد ارتباط با دیگر افراد بشر هر چند ناشناس، به
شکل پذیرایی، به خوبی و روشنی بیان می شود که در هنجار تعارف ایرانی نیز در بسیاری از اشکال، خود
را نشان می دهد.

تعارف با طعم دروغ و نفاق

تعارف، از نوع دروغ

در آیات قرآنی به امور پسندیده ای اشاره می شود که در تعارف ایرانی، خود را نشان می دهد.این مسئله
تا زمانی که شخص خود را در تنگنا قرار ندهد امری مفید و سازنده است اما هرگاه موجب شود تا
انسان به دروغ بیفتد و یا تناقض رفتاری و قلبی در وی پدید آید ، از حالت سازندگی و مفید
بودن خارج می شود و شکل دروغ و نفاق به خود می گیرد.

به طور مسلم اگر کسی عباراتی را که مفهوم ارادت و چاکری و مخلصی نسبت به طرف مقابل دارد بر
زبان آورد اما در دل او چنین چیزی وجود نداشته باشد ، او دچار نوعی نفاق است و تعارفش نیز
آلوده به دروغ و نفاق می باشد که چنین رفتاری قطعاً از نظر قرآن مذموم است.

بسیار دیده و شنیده می شود که شخص عباراتی چون فدایت شوم ، قربانت بروم، من مخلصتم، خاک زیر پایت
ام و نظیر اینها را بر زبان جاری می کند تا نسبت به طرف مقابل ابراز ارادت کند اما همین
شخص اگر از او خواسته شود که نه خود را فدا کند بلکه یک کار کوچک برای تعارف شونده انجام
دهد امتناع می ورزد و در برابر این سۆال که پس این تعارفات چه بود؟ با صراحت می گوید ما
فقط تعارفی کردیم!!

بدون تردید این گونه الفاظ و عبارات که از زبان خارج می شود و پشتوانه قلبی ندارد
، نه می تواند تأثیرگذار باشد و نه نشانه دوستی و محبت خواهد بود و نزد خداوند نیز نوعی دروغگویی
و نفاق محسوب می شود.

در تعارف، نباید به تنگنا افتاد

مشکلی که در آیه ۵۳ سوره احزاب به آن اشاره شده مشکلی است که اهل تعارف در بسیاری از اوقات
بدان دچار می شوند.

پیامبر(صلی الله و علیه و آله) مشکلی که داشت این بود که مهمانان وی از حیای او سوء استفاده می
کردند و افزون بر این ، هر دم برای غذا خوردن مزاحم ایشان می شدند و بی دعوت، سر سفره
حضرت می نشستند بلکه پس و یا پیش از غذا نیز خانه وی را ترک نمی کردند و او را
در تنگنای اخلاقی قرار می دادند.

اهل تعارف نیز گاه این گونه خود را به دست خویش در تنگنا قرار می دهند.آنان با تعارف های بیجا
و بعضاً غیر واقعی ، دیگری را به سر سفره می خوانند ولی یا غذایی ندارند و یا فرصت پذیرایی
ندارند.

شرم و حیا موجب می شود که خود را به سختی و قرض اندازند و یا مانند سخت سری ها
از مهمان تعارف شده پذیرایی نکنند.

وقتی از پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله می پرسند : اگر یکى از ما را رغبتى باشد
و پنهان دارند آیا آن را دروغ شمرند فرمود: انّ الکذب یکتب کذبا، حتّى تکتب الکذیبه.یعنى: دروغ را دروغ نویسند،
چندان‏که دروغ‏هاى اندک را نیز دروغ اندک رقم کنند

به نظر می رسد که قرآن می کوشد به مردمان آموزش
دهد که هر دم به سر سفره دیگری نروند مگر آن که از پیش دعوت شده باشند و دیگر آن
که از حیا و حجب اشخاص سوء استفاده نکنند.

شخصی که تعارف می کند می بایست با توجه به حجب و شرم خویش سخنی نگوید که در آن شائبه
دروغ باشد و یا خود را در سختی و مشقت اندازد.

از این رو این گونه رفتار که در اصل هنجاری بسیار مفید و سازنده است می تواند به هنجاری ناپسند
و زشت تبدیل شود و به جای ایجاد محبت و اکرام و احترام ، موجبات بی احترامی و ناراحتی و
ارتکاب گناه از سوی دو طرف را فراهم آورد.

خلاصه کلام

تعارف به عنوان هنجاری اجتماعی و پسندیده می تواند کاربردها و کارکردهای سازنده ای در حوزه های همبستگی و ایجاد
الفت و مهربانی و بروز تکریم و احترام به دیگری و تحقق جامعه پذیری و افزایش کنش های ارتباطی سازنده
داشته باشد به شرط آن که با دروغ و زحمت و مشقت همراه نشود و شرم و حیا موجب نشود
که هنجاری مفید به نابهنجاری آزاردهنده و گناه آلود تبدیل گردد و اگر تعارفی قرار است بشود- که باید بشود-
از سر صدق و راستی و براساس میزان توانایی و قدرت شخص و مطابق با واقعیت ها باشد تا نشانه
ای از ادب و محبت شخص باشد و نه نفاق و دروغ او.

همشهری

2014-08-27
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
چهره های مشهور و هنرمندان در عزاداری محرم ۹۷ | از نذری بهنوش طباطبایی و ساره بیات تا فرزاد فرزین و خواهران همسرش (۲)چهره های مشهور و هنرمندان در عزاداری محرم ۹۷ | از نذری بهنوش طباطبایی و ساره بیات تا فرزاد فرزین و خواهران همسرش (۲)
چهره های مشهور و هنرمندان در عزاداری محرم ۹۷ | از شیلا خداداد تا محمد علیزاده (۱)چهره های مشهور و هنرمندان در عزاداری محرم ۹۷ | از شیلا خداداد تا محمد علیزاده (۱)
واکنش چهره ها به برد دیشب پرسپولیس مقابل الدحیل | از کامبیز دیرباز تا مهراب قاسمخانی!واکنش چهره ها به برد دیشب پرسپولیس مقابل الدحیل | از کامبیز دیرباز تا مهراب قاسمخانی!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۸) از سلاح نهایی الناز شاکردوست تا تبریک زیبای تولد بهروز شعیبى توسط بهنوش طباطبایی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۸) از سلاح نهایی الناز شاکردوست تا تبریک زیبای تولد بهروز شعیبى توسط بهنوش طباطبایی !!!
حاشیه های مراسم تشییع پیکر سعید کنگرانی با حضور چهره های مشهورحاشیه های مراسم تشییع پیکر سعید کنگرانی با حضور چهره های مشهور
اینستاگرام هنرمندان (۹۸) از دیدار بهاره رهنما و برادرش پس از ۷ سال تا گربه با نمک مهراب قاسمخانی!!اینستاگرام هنرمندان (۹۸) از دیدار بهاره رهنما و برادرش پس از ۷ سال تا گربه با نمک مهراب قاسمخانی!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۷) از تولد داداش الناز شاکردوست تا سحرقریشی و دیگر هیچ !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۷) از تولد داداش الناز شاکردوست تا سحرقریشی و دیگر هیچ !!!
تسلیت چهره های مشهور برای درگذشت سعید کنگرانی | از شیلا خداداد تا مهناز افشار و رامبد جوان!تسلیت چهره های مشهور برای درگذشت سعید کنگرانی | از شیلا خداداد تا مهناز افشار و رامبد جوان!
خاطره اسدی ؛ از اختلاف با حامد بهداد تا شایعه ازدواج با شهرام حقیقت دوست!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۸)خاطره اسدی ؛ از اختلاف با حامد بهداد تا شایعه ازدواج با شهرام حقیقت دوست!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۸)
سعید کنگرانی ؛ از افشاگری جنجالی علیه گوگوش و شهره آغداشلو و اشرف پهلوی تا درگذشت!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۹)سعید کنگرانی ؛ از افشاگری جنجالی علیه گوگوش و شهره آغداشلو و اشرف پهلوی تا درگذشت!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۹)

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخشبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
حادثه کربلا اتفاقی نبود که تنها در یک نیمه روز بیفتد و عوامل و ابعاد بزرگتری داشت که بعد از بی توجهی به پیام غدیر رخ داد و جامعه را به چنان انحطاطی کشاند که شیعیان کمر به قتل امام زمان خود بستند.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
آشنایی با حدیث امام رضا درباره محرم
احکام عزاداری سید الشهدا از نظر علمای دین
ماجرای ترور نافرجام امام حسین در مکه چه بود؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
اعمال محرم الحرام در مفاتیح الجنان
اعمال روز آخر ذی الحجه روز پایان سال قمری
زیارت عاشورا از جنس احادیث قُدسیّه
آشنایی با اعمال روز مباهله
شکیات نماز | شک پس از سلام دادن در نماز چه حکمی دارد؟
احکام طلاق برای بانوان که ملزم به رعایت آن هستند
ارواح در برزخ چند دسته هستند؟
اعمال عید غدیر عید بزرگ شیعیان
دعا برای درمان شک در نماز چیست؟
ولادت امام علی النقی در ۱۵ ذی الحجه
دعای قاموسی چیست و خواندن آن چه برکاتی دارد؟
آداب غذا خوردن در اسلام چگونه است؟
اشنایی با اعمال مستحبی عید قربان
آشنایی با فضایل اعمال شب و روز عرفه
حکم شرعی وضو گرفتن با لاک ناخن چیست؟
غسل های مستحبی که می توان با آنها نماز خواند
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟
شیطان و سیاست‌های هجومی او چیست؟
آشنایی با فضایل و اعمال ماه ذی القعده
آشنایی با احکام شرعی حد ترخص
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
شبث بن ربعی از چهره‌‏های متلون تاریخ
آشنایی با حدیث امام رضا درباره محرم
آشنایی با حدیث امام رضا درباره محرم
احکام عزاداری سید الشهدا از نظر علمای دین
احکام عزاداری سید الشهدا از نظر علمای دین
ماجرای ترور نافرجام امام حسین در مکه چه بود؟
ماجرای ترور نافرجام امام حسین در مکه چه بود؟
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
معرفی کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
آیا هر دعایی زیر قبه امام حسین مستجاب می شود؟
اعمال محرم الحرام در مفاتیح الجنان
اعمال محرم الحرام در مفاتیح الجنان
اعمال روز آخر ذی الحجه روز پایان سال قمری
اعمال روز آخر ذی الحجه روز پایان سال قمری
رایانمهرامیران پرواز