تاریخ نشر :پنج شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴مشاهده : 84مذهبیRSSاشتراک:

عده طلاق و فوت همسر و نظر فقها

عده طلاق و فوت همسر و نظر فقها
عده طلاق و فوت همسر وقتی زنی از شوهرش طلاق می گیرد و یا شوهرش فوت می کند و یا به هر دلیلی جدایی بین زن و مرد به وجود می آید زن برای اینکه بتواند ازدواج مجدد داشته باشد باید طبق احکام دین و نظر فقها عده نگه دارد.در این مطلب به مسئله نگه […]

عده طلاق و فوت همسر

وقتی زنی از شوهرش طلاق می گیرد و یا شوهرش فوت می کند و
یا به هر دلیلی جدایی بین زن و مرد به وجود می آید زن برای اینکه بتواند ازدواج مجدد داشته
باشد باید طبق احکام دین و نظر فقها عده نگه دارد.در این مطلب به مسئله نگه داشتن عده توسط زن
پس از طلاق از شوهر یا فوت شوهر یا جدایی در ازدواج موقت و یا هر نوع جدایی که بین
زن و مرد اتفاق می افتد ، می پردازیم.فقها در مورد مسئله عده نگه داشتن زن نظرات و دیدگاه هایی
دارند که در ادامه بیان می کنیم.

بیوه شدن زن و چگونگی سپری کردن این ایام، خود تابع احکامی است که لازم است زنان، نسبت به آن
آگاهی داشته باشند.از دست دادن همسر یا طلاق، به معنای پایان یافتن رابطه زوجیت، اثرات وضعی و فقهی را
برای زن به همراه دارد و زن موظف است به علل گوناگون، مدت زمانی را بدون رابطه زوجیت به سر
برد تا بتواند ازدواج مجددی داشته باشد، این ایام را عده می نامند.

چه کسانی عده ندارد؟

به فتوای همه مراجع (حضرات آیات خمینی، مکارم شیرازی، زنجانی، سبحانی، مظاهری، بهجت، فاضل لنکرانی و…
) زنی که از همسرش جدا شده است، اگر ۹ سالش تمام نشده باشد؛ و همچنین زن یائسه، عده ندارد.

بنابر قول حضرات آیات امام خمینی، مکارم شیرازی، سبحانی و مظاهری، عده نداشتن زن به این معناست که اگر چه
شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، بعد از طلاق می تواند فوراً شوهر کند.

از این بیان می توان دریافت زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده است نیز عده ندارد؛ چنان چه آیت
الله زنجانی فرموده اند: اگر شوهر زنش را پیش از نزدیکی با او طلاق دهد، عده ندارد و زن می
تواند بعد از طلاق فوراً شوهر کند.

آیت الله مکارم شیرازی، فلسفه عده را چنین بیان می کنند: «مسئله عده زنان، فلسفه های متعددى دارد و منحصر
به مسئله انعقاد فرزند نیست؛ لذا در تمام مواردى که شرع گفته است، زن باید عده نگه دارد، هرچند عقیم
و نازا باشد، یا رحم خود را برداشته باشد یا فرضاً چند سال است از شوهر خود جدا زندگى مى
کند؛ در تمام این صورت ها باید عده نگهدارد.»

عده طلاق

مام خمینی (ره) می فرمایند: زنی که ۹ سالش تمام شده
و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکی کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگه دارد؛ یعنی
بعد از آن که در پاکی طلاقش داد، به قدری صبر کند که دوباره حیض ببیند و پاک شود و
همین که حیض سوم را دید، عده او تمام می شود و می تواند شوهر کند.

در حقیقت بنابر نظر حضرات آیات مکارم شیرازی، مظاهری، وحیدخراسانی، تبریزی، ملاک عده در طلاق، دو بار پاک شدن از
حیض است و بار سوم که حیض دیده شد، عده به اتمام رسیده است.

اما ممکن است زن جزو کسانی باشد که حیض نمی بینند؛ در این شرایط حضرات آیات امام خمینی، سیستانی، زنجانی،
اراکی، صافی، وحیدخراسانی می فرمایند: زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زن هایی باشد که حیض می بینند،
چنان چه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه عده نگه
دارد.

و آیت الله مکارم شیرازی توضیح می دهند: منظور از سه ماه آن است که اگر اول ماه است، سه
ماه تمام هلالی و اگر روز دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم، هنگامی که پنجم یا دهم ماه
چهارم شود، عده او تمام است؛ مثلاً اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوال عده او
تمام است.

آن چه گذشت در مورد زن غیرباردار بود، اما اگر زنی باردار طلاق داده شود، آیت الله وحیدخراسانی می فرمایند:
عده او تا زمانی که وضع حمل نماید، ادامه دارد؛ و این قول تمام مراجع است.

زن، در پایان زمان عقد موقت نیز، ملزم به نگهداشتن عده است.امام خمینی، حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، تبریزی،
سیستانی، فاضل لنکرانی، وحیدخراسانی می فرمایند: عده عقد موقت برای زنی که عادت ماهانه می بیند، به مقدار دو حیض
کامل است و اگر عادت نمی بیند، چهل و پنج روز تمام است.

عده وفات

وفات نیز عاملی است که باعث انقطاع زوجیت می شود.لذا زن با فوت همسر نیز باید عده نگاه دارد، اما
مدت عده ای که لازم است زن برای فوت همسر نگاه دارد، با عده طلاق متفاوت است.

آنچه فقها می گویند آنست که زنی که شوهرش مرده است باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه
دارد؛ اگرچه یائسه یا صیغه باشد، یا شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد.این قول همه مراجع اعم از امام خمینی
(ره) و حضرات آیات وحیدخراسانی، تبریزی، سیستانی، بهجت، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی و…
است.

هم ایشان معتقدند در صورتی که زن باردار باشد، مدت عده تا زمان وضع حمل او خواهد بود؛ ولی اگر
پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز
از مرگ شوهرش صبر کند.

همچنین بنابر نظر همین مراجع، اگر شوهر زن غایب یا در حکم غایب باشد، ابتدای عده وفات برای زن، از
موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود؛ و آیت الله سیستانی تصریح می کنند: نه از زمان مرگ
شوهر.

در عده وفات نکته ای که وجود دارد آنست که عده نگاه داشتن، تنها به معنای ازدواج نکردن نیست؛ بلکه
مسائل دیگری نیز باید رعایت شود.

طبق نظر امام خمینی (ره) و حضرات آیات فاضل لنکرانی، سیستانی، سبحانی و مظاهری: زنی که در عده وفات است،
حرام است که لباس الوان بپوشد و منظور از الوان در لسان فقها، لباس های زینتی و هر لباسی است
که در عرف زینت محسوب می شود.

امام خمینی (ره) در ادامه بیان حرمت پوشیدن لباس الوان، سرمه کشیدن و کارهای دیگری را که زینت حساب می
شود را نیز حرام دانسته اند.

اما حضرات آیات مکارم شیرازی و زنجانی تنها بر خودداری از انجام چنین اعمالی تأکید داشته اند و ذکری از
حرمت به میان نیاورده اند.

نکات

در مورد این که زن زناکار نیز عده دارد یا خیر، فقها قایل به عدم لزوم نگاه داشتن عده اند؛
آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند: هر نوع جدایی زن از مرد بعد از انجام عقد و دخول، عده دارد
و در مورد زنا نیز احتیاط آن است که به اندازه یک بار عادت و پاک شدن، از نکاح خودداری
کنند.

و در مورد عده زنی که داروی ضدحاملگی مصرف می کند یا رحم او برداشته شده است نیز فقها به
اتفاق قائل به لزوم رعایت مدت زمان عده اند.

آیت الله مکارم شیرازی در این زمینه می فرماید: «از مجموع ادله شرعیه استفاده می شود که نگه داشتن عده
تنها به خاطر احتمال باردارى نیست، و این در واقع یکى از علل آن است؛ نه تنها علت و یکى
از علل آن، حفظ حریم زوجیت است؛ به همین دلیل اگر شوهر یک سال در مسافرت باشد و زنش را
طلاق دهد، همه مى گویند باید عده نگه دارد؛ درحالى که بعد از غیبت یک ساله، احتمال انعقاد ولد وجود
ندارد.

همچنین اگر شوهر در زندان باشد، یا بر اثر بیمارى گرفتار عنن گردد، و یقین پیدا کنیم که شوهر براى
همیشه عقیم شده، در تمام این فروض، عده بر زن لازم است؛ درحالى که احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.»*

مهر
نیوز

2015-12-03
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 5
مطالب مرتبط:
استایل چهره‌ های ایرانی؛ از استایل مهران غفوریان و همسرش تا تولد الناز حبیبی با تم زرشکی!استایل چهره‌ های ایرانی؛ از استایل مهران غفوریان و همسرش تا تولد الناز حبیبی با تم زرشکی!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۸) از تیپ زرق و برقی مریم معصومی در کنسرت محسن یگانه تا استایل ترلان پروانه در جشن حافظ!
تصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانهتصاویر جدید جشن حافظ ۹۷ | از مهران غفوریان و همسرش تا سینا مهراد و ترلان پروانه
اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۶) از تعریف و تمجید عجیب بهنوش بختیاری از ریحانه پارسا تا نیوشا ضیغمی و همسرش در جشن حافظ!!!
هجدهمین جشن حافظ | از پریناز ایزدیار تا ریحانه پارسا و پدرشوهر عزیزش!هجدهمین جشن حافظ | از پریناز ایزدیار تا ریحانه پارسا و پدرشوهر عزیزش!
سحر ولدبیگی ؛ از ازدواج غیابی تا سریال آرماندو!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۵)سحر ولدبیگی ؛ از ازدواج غیابی تا سریال آرماندو!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۵)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۷) از دلبرانگی بهنوش طباطبایی تا خستگی سحر قریشی در گرما!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۷) از دلبرانگی بهنوش طباطبایی تا خستگی سحر قریشی در گرما!
ساره بیات ؛ زیبا و جذاب اما تکراری!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۴)ساره بیات ؛ زیبا و جذاب اما تکراری!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۵۴)
اینستاگرام هنرمندان (۸۵) از تولد الناز حبیبی تا تولد مرتضی پاشایی!!!اینستاگرام هنرمندان (۸۵) از تولد الناز حبیبی تا تولد مرتضی پاشایی!!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۶) از حیاط باصفای بهنوش طباطبایی تا همینجوری های سحر قریشی!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۷۶) از حیاط باصفای بهنوش طباطبایی تا همینجوری های سحر قریشی!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
همه ما روزی از این دنیا خواهیم رفت و طعم مرگ را خواهیم چشید. کارنامه اعمال ما تقریبا با مرگ ما بسته خواهد شد مگر آنکه اعمالی انجام داده باشیم که آثارش سال ها بماند و یا بازماندگان ما با خیرات و اعمال توصیه شده این خیرات را به ما برسانند.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
احکام شرعی مربوط به احتکار چیست؟
این نماز پر فضیلت ماه ذی‌القعده را از دست ندهید
تماشاى زن بى‏ حجاب در رسانه‏ هاى تصویرى چه حکمی دارد؟
شیطان و سیاست‌های هجومی او چیست؟
آشنایی با فضایل و اعمال ماه ذی القعده
آشنایی با احکام شرعی حد ترخص
نماز خواندن با بلوز و شلوار برای بانوان چه حکمی دارد؟
زن و ارثیه | زن چه مقدار از اموال شوهرش را به ارث می برد؟
نمازهای واجب را می شناسید؟ | نماز قضاى پدر و مادر بر عهده کیست؟
خشم و عصبانیت خود را این گونه مهار کنید
وظایف مرد در خانواده چیست؟
ازدواج موقت | جایگاه فرزند حاصل از ازدواج موقت در قانون شرع
نماز و فصل های سال چه رابطه ای باهم دارند؟
دعایی برای دفع وسوسه های شیطانی و دوری از گناهان
بهترین نوع خوابیدن از نظر اسلام چگونه است؟
آرامش در قبر تحت تاثیر این عوامل است
اختلاط زن و مرد در کلاس های دانشگاه تا چه حدی اشکال ندارد؟
جعفر طیار کیست و چرا نمازش معروف است؟
دعایی برای رفع حاجت و تنگی سینه
نخستین تابوت در اسلام به چه کسی تعلق داشته است؟
موانع ظهور امام زمان(عج) را می شناسید؟
آبزیان دریایی حرام گوشت را بشناسید|خوردن آبزیان دریایی در روایات
روابط جنسی در ازدواج از نظر اسلام را بخوانید
تیمم عروس خانم در شب عروسی چه احکامی دارد؟
ازدواج شیعه و سنی باهم چگونه ممکن است؟
دوست دختر داشتن در اسلام چه حکمی دارد؟
دعا برای دفع حیله دشمنان را بخوانید
احادیث زیبا درباره فراگیری علم و دانش
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
چرا در اسلام خواندن فاتحه برای اموات توصیه شده است؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
حجاب را می توان برای دیگران زیبا نشان داد؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
علت مشکی بودن پارچه کعبه چیست؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
امام جواد علیه السلام چگونه به شهادت رسید؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
زن می تواند جلوتر از مرد به نماز بایستد؟
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
طریقه خواندن نماز دهه اول ذی الحجه
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
شیطان به دست امام زمان(عج) کشته می شود؟
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
ثواب وضو گرفتن قبل از خواب
رایانمهرامیران پرواز