مشاهده : 5731 مذهبی RSS

بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم

بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم احکام و مسائل شرعی
بهشت منزلگاه اهل تقواست. زنان و مردان مومن بعد از گذراندن دوران سخت دنیا و مقابله با انواع وسوسه های شیطانی زندگی اخروی خود را در ارامش و رضایت سپری می کنند و پاداش اعمال خود را در این دنیا می بینند.

بهشت جایگاه افرادی است که در برابر وسوسه های شیطان مقابله کرده اند و سختی های این دنیا را با توکل به پروردگار پشت سر گذاشته اند. بهشت جایگاه صالحان و صدیقین و شهداست که جان و مال و عمر خود را صرف فرمان های خدا نموده اند. ویژگی های بهشتیان را در پرشین وی بخوانید.

صفات و ویژگی های بهشتیان

۱- اطلاعت از خدا و رسول.

۲- بهشتیان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده و انعام نموده است،
یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان. (نساء۶۹)

۳- جهاد با مال و جان در راه خدا. (توبه ۸۸)

۴- مهاجرت در راه خدا. (توبه ۱۰۰)

۵- شهادت در راه خدا. (توبه ۱۱۱)

۶- توبه کنندگان از گناه.

۷- عبادت کنندگان.

۸- حمد و سپاس و ستایش کنندگان الهی.

۹- رکوع کنندگان.

۱۰- سجده کنندگان.

۱۱- نماز گزاران. (رعد ۲۲)

۱۲- امر به معروف و نهی از منکر کنندگان.

۱۳- حافظان حدود الهی. (توبه ۱۱۲)

۱۴- مسلمانان و مؤمنان. (زخرف ۶۹)

۱۵- ایمان آورندگان و عمل صالح انجام دهندگان.

ویژگی های بهشتیان

ویژگی های بهشتیان

۱۶- کسانی که به راه راست هدایت شدند. (یونس ۲۵)

۱۷- احسان و نیکی کنندگان. (رعد ۲۲)

۱۸- کسانی که تاریکی و لذت، چهره هایشان را نمی پوشاند.(یونس ۲۶)

۱۹- کسانی که در برابر خداوند خاضع و خاشع اند.

۲۰- کسانی که به عهد و پیمان و وعده خویش وفا می کنند.(رعد ۲۰)

آشنایی با ویژگی های بهشتیان

۲۱- کسانی که از خداوند می ترسند.

۲۲- پیوندهایی را که خداوند دستور به برقراری آن داده ، برقرار می دارند.

۲۳- از بدی حساب روز قیامت می ترسند.

۲۴- به خاطر خداوند صبر و شکیبایی و بردباری کنند. (رعد ۲۲)

۲۵- تحیت بهشتیان در بهشت، سلام است. (ابراهیم ۲۳)

۲۶- با سلامت و امنیت وارد بهشت می شوند. (حجر ۴۶)

۲۷- هیچگونه غل و غشی و هیچگونه کینه و حقد و حسد و دشمنی و خصومتی در سینه هایشان نیست.

۲۸- بهشتیان با هم دوست و رفیق هستند.

۲۹- با هم برادر هستند. (حجر ۴۷)

۳۰- هیچ خستگی و رنج و مشتقی در بهشت به بهشتیان نمی رسد.

۳۱- در بهشت جاودانه و مخلّد هستند و هرگز از آن خارج نمی شود. (حجر۴۸؛ کهف۳)

۳۲- هر چه بخواهند در بهشت در اختیارشان است. (نحل ۳۱)

۳۳- ملائکه به ایشان سلام می دهند. (نحل ۳۲)

۳۴- بهشتیان در بهشت اجر نیکویی خواهند داشت. (کهف ۲)

۳۵- هیچگونه سخنان لغو و بیهوده نمی گویند بلکه جز سلام در آنجا سخنی ندارند. (مریم ۶۲)

۳۶- رزق و روزی شان در آنجا مهیا و آماده است. (مریم ۶۲)

۳۷- بهشتیان افراد متّقی و باتقوا و پرهیزگارند. (مریم ۶۳)

۳۸- بهشت عدنی که از زیر درختانش نهرها جاری است، پاداش کسانی است که پاک و پاکیزه و
مطهر باشند. (طه ۷۶)

۳۹- بهشتیان، صدای آتش دلخراش و نفس زننده آن را نمی شنوند. (انبیاء ۱۰۲)

۴۰- بهشتیان در روز قیامت از فزع اکبر و وحشت بزرگ، محزون و اندوهگین نمی شوند. (انبیاء ۱۰۳)

۴۱- بهشتیان در بهشت ، خودشان را به زیورآلات و زینت آلات بهشتی مزین می کنند و لباسهای
حریر می پوشند. (حج ۲۳)

۴۲- بهشتیان به سوی سخنان پاکیزه و راه شایسته، هدایت و راهنمایی می شوند. (حج ۲۴)

صفات و ویژگی های بهشتیان

۴۳- مورد مغفرت و آمرزش خداوند و روزی پر ارزش می باشند. (حج ۵۰)

۴۴- بهشتیان به بهشتی وارد می شوند که از آن راضی هستند. (حج ۵۹)

۴۵- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا به امانت خیانت نمی کنند.
(مؤمنون ۸)

۴۶- بهشتیان در دنیا مورد مسخره افراد جهنمی قرار می گرفتند.(مؤمنون ۱۱۰)

۴۷- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا با آرامش و بی تکبر راه می روند.

۴۸- هنگامی که با افراد جاهل و نادان برخورد می کنند در مقابل برخوردهای نامناسب آنان ، به آنها سلام
می دهند. (فرقان ۶۳)

۴۹- مشغول تهجد و قیام شبانه و نماز شب می باشند.

۵۰- از خداوند مرتب می خواهند که آنان را از عذاب جهنم نجات دهد.

۵۱- هرگاه انفاق و احسان می کنند ، نه اسراف می کنند و نه سخت گیری بلکه در حد اعتدال انفاق می کنند.

۵۲- هیچگاه معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند.

۵۳- آدم بی گناهی را نمی کشند.

۵۴- زنا نمی کنند.

۵۵- شهادت به باطل نمی دهند. (فرقان ۷۳)

۵۶- هنگام برخورد با لغویات و بیهودگی، بزرگوارانه از آن می گذرند.

۵۷- وقتی آیات الهی برایشان تذکر داده شود با جان دل پذیرا می گردند.

۵۸- با همسران و حوران بهشتی در زیر سایه درختان، بر تختها و پشتی ها و مبلمان های بهشتی تکیه
می دهند.

۵۹- انواع میوه ها و هر چه بخواهند در اختیار ایشان قرار داده می شود.
(یس ۵۷)

۶۰- خداوند به ایشان سلام می دهد.
(یس ۵۸)

۶۱- بهشتیان در بهشتهای پر نعمت هستند.
(صافات ۴۳)

۶۲- ساقیان و خادمان بهشتی در خدمت ایشان هستند.

۶۳- شراب های طهور و لذت بخش بهشتی در اختیارشان است.

۶۴- در غرفه ها و قصرها و ویلاهای چند طبقه هستند.
(زمر ۲۰)

ویژگی های بهشتیان چیست؟

۶۵- راستگو هستند.

۶۶- کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و بر این گفته استقامت ورزیدند.
(احقاف ۱۳

۶۷- خداوند در بهشت، برای ایشان پذیرایی مهیا کرده.
(فصلت ۳۲)

۶۸- بهشتیان در جایگاه امنی هستند.
(دخان ۵۱)

۶۹- بهشتیان مرگی در بهشت نخواهند داشت.
(دخان ۵۶)

۷۰- خداوند ایشان را از عذاب جهنم حفظ و نگهداری می کند.

۷۱- هر کدام از بهشتیان، با توجه به عملشان درجه مخصوص به خود را دارند.
(احقاف ۱۹)

۷۲- بهشتیان کسانی هستند که با قلبی پر انابه در حضور خداوند حاضر می شوند.
(ق ۳۳)

۷۳- پرهیزگاران در بهشت در باغها و کنار چشمه سارها هستند.

۷۴- فرزندان و ذریه بهشتیان نیز به ایشان ملحق می شوند.
(طور ۲۱)

۷۵- غلمان و نوجوانان بهشتی در خدمتگزاری بهشتیانند.
(طور ۲۴)

۷۶- پرهیزگاران در بهشت، در مقعد صدق در نزد پروردگار مقتدر هستند.
(قمر۵۵)

۷۷- حورالعین های مقصور در خیام در خدمت بهشتیان است.
(الرحمان ۷۲)

۷۸- بهشتیان به خداوند و قیامت ایمان دارند و با دوستان خدا و رسول دوست هستند و با
دشمنان ایشان دشمن.
(مجادله ۲۲)

۷۹- از جمله زنان بهشتی ، آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسی (ع)
است.
(تحریم ۱۱، ۱۲)

۸۰- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا پیوسته نمازهایشان را می خوانند.

۸۱- پیوسته به فقرا و مستمندان کمک می کنند.
(معارج ۲۴، ۲۵)

۸۲- روز قیامت را تصدیق می کنند.

۸۳- از عذاب خداوند همیشه در هراسند.

۸۴- حافظ دامن خویش هستند و کارهای بی عفتی نمی کنند.

۸۵- بر نمازهای خویش محافظت می کنند. (معارج ۳۴)

۸۶- وفای به نذر می کنند.

بررسی ویژگی های بهشتیان

۸۷- از نعمتها و غذاها و نوشیدنیهای بهشت استفاده می کنند.

۸۸- برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. (نبأ ۳۱)

۸۹- بهشتیان در بهشت هیچگونه دروغی نمی گویند.

۹۰- بهشتیان بسیار خوشحال و مسرور و شاد هستند.
(مطففین ۲۴)

۹۱- از رحیق مختوم و نوشابه های سر به مهر شده می نوشند.

۹۲- از چشمه تسنیم که چشمه مقرّبان است می نوشند.

۹۳- بهشتیان در بهشت از کارهایی که در دنیا کرده اند بسیار راضی هستند.

۹۴- بهشتیان در بهشت هیچگونه سخن لغو و بیهوده ای نمی گویند.

۹۵- هم بهشتیان از خداوند راضی هستند و هم خداوند از ایشان.
(فجر۲۸، بیّنه ۸)

۹۶- بهشتیان بهترین مخلوقاتند.
(بیّنه ۷)

۹۷- ملائکه در خدمت بهشتیان است.

۹۸- صورت بهشتیان بسیار زیبا و نورانی است.

۹۹- سلطنت و قدرت و حکومت فوق العاده ای در اختیار بهشتیان است.

۱۰۰- علاوه بر نعمتهای جسمانی، نعمتهای معنوی و لذت های روحانی زیادی در اختیار بهشتیان است که از همه آنها
مهمتر ، دیدار پیامبران و رسولان و ائمه (علیهم السلام) و میهمان آنان شدن و مهمتر از آن ، میهمانی
خداوند و رضایت و رضوان و خشنودی باری تعالی و تجلی حضرت حق بر ایشان است که با هیچ نعمت
جسمانی قابل مقایسه نیست.

ویژگی های اهل بهشت

توانگری، کرامت داشتن و بزرگواری در انسان‌ها نشانه‌هایی دارد که از جمله این نشانه‌ها گشاده‌رویی افراد نسبت به یکدیگر است و افرادی که با روی گشاده با یکدیگر برخورد می‌کنند هم سبب آرامش خود شده و هم به نوعی آرامش را به افراد انتقال می‌دهند.

توانگری، کرامت داشتن و بزرگواری در انسان‌ها نشانه‌هایی دارد که از جمله این نشانه‌ها گشاده‌رویی افراد نسبت به یکدیگر است و افرادی که با روی گشاده با یکدیگر برخورد می‌کنند هم سبب آرامش خود شده و هم به نوعی آرامش را به افراد انتقال می‌دهند.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امام علی(ع) این زمینه در حدیثی می‌فرمایند: گشاده‌رویی، سرآغاز نیکی است.

امام علی (ع) در حدیث گهرباری می‌فرمایند: گشاده‌رویی تو نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست.

امام صادق (ع) فرموده‌اند: نیکوکاری و گشاده‌رویی، محبت آورند و به بهشت می‌برند و بخل و ترشرویی از خدا دور می‌کنند و به دوزخ برند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: بهشتی‌ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

آسمان من و تو ـ ایسنا

2020-01-28 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
دکتر بتول طاهریفیلم پرشین وی
خواص عجیب اسماء اصحاب کهف خواص عجیب اسماء اصحاب کهف
ماجرای اصحاب کهف بسیار شنیدنی و خواندنی است و این موضوع توانسته است در طول تاریخ صحت خود را بر همگان اشکار سازد. داستان چند مومن به خدا در روزگاران بت پرستی که سیصد سال به خواب رفتند. خواص عجیب اسماء اصحاب کهف را با هم ببینیم.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
دعا برای نجات از بیماری طولانی
معجزه ذکر لاحول ولا قوه الا باالله
ذکری برای عزیز شدن نزد دیگران !
دعایی موثر برای رهایی از دردهای جسمی
معجزه نماز مادر برای شفای فرزند
توصیه هایی به امام علی (ع) در مورد رابطه زناشویی
چگونه همیشه یاد خدا باشیم ؟!
دعایی مخصوص ثروتمند شدن
حکم شرعی اپیلاسیون کل بدن برای بانوان
ترک گناه با این ذکر
چه چیزهایی وضو را باطل می‌کند
خواص آیه امن یجیب
نیت نمازی که برای والدین می خوانیم چیست ؟
اثرات شگفت انگیز سجده های طولانی !
دفع وسواس و افکار بد
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن