بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم

مشاهده : 14084
بهشتیان چه ویژگی هایی دارند ؟/ صد صفت از صفات بهشتیان با توجه به آیات قرآن کریم احکام و مسائل شرعی
بهشت منزلگاه اهل تقواست. زنان و مردان مومن بعد از گذراندن دوران سخت دنیا و مقابله با انواع وسوسه های شیطانی زندگی اخروی خود را در ارامش و رضایت سپری می کنند و پاداش اعمال خود را در این دنیا می بینند.

بهشت جایگاه افرادی است که در برابر وسوسه های شیطان مقابله کرده اند و سختی های این دنیا را با توکل به پروردگار پشت سر گذاشته اند. بهشت جایگاه صالحان و صدیقین و شهداست که جان و مال و عمر خود را صرف فرمان های خدا نموده اند. ویژگی های بهشتیان را در پرشین وی بخوانید.

صفات و ویژگی های بهشتیان

۱- اطلاعت از خدا و رسول.

۲- بهشتیان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت داده و انعام نموده است،
یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان. (نساء۶۹)

۳- جهاد با مال و جان در راه خدا. (توبه ۸۸)

۴- مهاجرت در راه خدا. (توبه ۱۰۰)

۵- شهادت در راه خدا. (توبه ۱۱۱)

۶- توبه کنندگان از گناه.

۷- عبادت کنندگان.

۸- حمد و سپاس و ستایش کنندگان الهی.

۹- رکوع کنندگان.

۱۰- سجده کنندگان.

۱۱- نماز گزاران. (رعد ۲۲)

۱۲- امر به معروف و نهی از منکر کنندگان.

۱۳- حافظان حدود الهی. (توبه ۱۱۲)

۱۴- مسلمانان و مؤمنان. (زخرف ۶۹)

۱۵- ایمان آورندگان و عمل صالح انجام دهندگان.

ویژگی های بهشتیان

ویژگی های بهشتیان

۱۶- کسانی که به راه راست هدایت شدند. (یونس ۲۵)

۱۷- احسان و نیکی کنندگان. (رعد ۲۲)

۱۸- کسانی که تاریکی و لذت، چهره هایشان را نمی پوشاند.(یونس ۲۶)

۱۹- کسانی که در برابر خداوند خاضع و خاشع اند.

۲۰- کسانی که به عهد و پیمان و وعده خویش وفا می کنند.(رعد ۲۰)

آشنایی با ویژگی های بهشتیان

۲۱- کسانی که از خداوند می ترسند.

۲۲- پیوندهایی را که خداوند دستور به برقراری آن داده ، برقرار می دارند.

۲۳- از بدی حساب روز قیامت می ترسند.

۲۴- به خاطر خداوند صبر و شکیبایی و بردباری کنند. (رعد ۲۲)

۲۵- تحیت بهشتیان در بهشت، سلام است. (ابراهیم ۲۳)

۲۶- با سلامت و امنیت وارد بهشت می شوند. (حجر ۴۶)

۲۷- هیچگونه غل و غشی و هیچگونه کینه و حقد و حسد و دشمنی و خصومتی در سینه هایشان نیست.

۲۸- بهشتیان با هم دوست و رفیق هستند.

۲۹- با هم برادر هستند. (حجر ۴۷)

۳۰- هیچ خستگی و رنج و مشتقی در بهشت به بهشتیان نمی رسد.

۳۱- در بهشت جاودانه و مخلّد هستند و هرگز از آن خارج نمی شود. (حجر۴۸؛ کهف۳)

۳۲- هر چه بخواهند در بهشت در اختیارشان است. (نحل ۳۱)

۳۳- ملائکه به ایشان سلام می دهند. (نحل ۳۲)

۳۴- بهشتیان در بهشت اجر نیکویی خواهند داشت. (کهف ۲)

۳۵- هیچگونه سخنان لغو و بیهوده نمی گویند بلکه جز سلام در آنجا سخنی ندارند. (مریم ۶۲)

۳۶- رزق و روزی شان در آنجا مهیا و آماده است. (مریم ۶۲)

۳۷- بهشتیان افراد متّقی و باتقوا و پرهیزگارند. (مریم ۶۳)

۳۸- بهشت عدنی که از زیر درختانش نهرها جاری است، پاداش کسانی است که پاک و پاکیزه و
مطهر باشند. (طه ۷۶)

۳۹- بهشتیان، صدای آتش دلخراش و نفس زننده آن را نمی شنوند. (انبیاء ۱۰۲)

۴۰- بهشتیان در روز قیامت از فزع اکبر و وحشت بزرگ، محزون و اندوهگین نمی شوند. (انبیاء ۱۰۳)

۴۱- بهشتیان در بهشت ، خودشان را به زیورآلات و زینت آلات بهشتی مزین می کنند و لباسهای
حریر می پوشند. (حج ۲۳)

۴۲- بهشتیان به سوی سخنان پاکیزه و راه شایسته، هدایت و راهنمایی می شوند. (حج ۲۴)

صفات و ویژگی های بهشتیان

۴۳- مورد مغفرت و آمرزش خداوند و روزی پر ارزش می باشند. (حج ۵۰)

۴۴- بهشتیان به بهشتی وارد می شوند که از آن راضی هستند. (حج ۵۹)

۴۵- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا به امانت خیانت نمی کنند.
(مؤمنون ۸)

۴۶- بهشتیان در دنیا مورد مسخره افراد جهنمی قرار می گرفتند.(مؤمنون ۱۱۰)

۴۷- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا با آرامش و بی تکبر راه می روند.

۴۸- هنگامی که با افراد جاهل و نادان برخورد می کنند در مقابل برخوردهای نامناسب آنان ، به آنها سلام
می دهند. (فرقان ۶۳)

۴۹- مشغول تهجد و قیام شبانه و نماز شب می باشند.

۵۰- از خداوند مرتب می خواهند که آنان را از عذاب جهنم نجات دهد.

۵۱- هرگاه انفاق و احسان می کنند ، نه اسراف می کنند و نه سخت گیری بلکه در حد اعتدال انفاق می کنند.

۵۲- هیچگاه معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند.

۵۳- آدم بی گناهی را نمی کشند.

۵۴- زنا نمی کنند.

۵۵- شهادت به باطل نمی دهند. (فرقان ۷۳)

۵۶- هنگام برخورد با لغویات و بیهودگی، بزرگوارانه از آن می گذرند.

۵۷- وقتی آیات الهی برایشان تذکر داده شود با جان دل پذیرا می گردند.

۵۸- با همسران و حوران بهشتی در زیر سایه درختان، بر تختها و پشتی ها و مبلمان های بهشتی تکیه
می دهند.

۵۹- انواع میوه ها و هر چه بخواهند در اختیار ایشان قرار داده می شود.
(یس ۵۷)

۶۰- خداوند به ایشان سلام می دهد.
(یس ۵۸)

۶۱- بهشتیان در بهشتهای پر نعمت هستند.
(صافات ۴۳)

۶۲- ساقیان و خادمان بهشتی در خدمت ایشان هستند.

۶۳- شراب های طهور و لذت بخش بهشتی در اختیارشان است.

۶۴- در غرفه ها و قصرها و ویلاهای چند طبقه هستند.
(زمر ۲۰)

ویژگی های بهشتیان چیست؟

۶۵- راستگو هستند.

۶۶- کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و بر این گفته استقامت ورزیدند.
(احقاف ۱۳

۶۷- خداوند در بهشت، برای ایشان پذیرایی مهیا کرده.
(فصلت ۳۲)

۶۸- بهشتیان در جایگاه امنی هستند.
(دخان ۵۱)

۶۹- بهشتیان مرگی در بهشت نخواهند داشت.
(دخان ۵۶)

۷۰- خداوند ایشان را از عذاب جهنم حفظ و نگهداری می کند.

۷۱- هر کدام از بهشتیان، با توجه به عملشان درجه مخصوص به خود را دارند.
(احقاف ۱۹)

۷۲- بهشتیان کسانی هستند که با قلبی پر انابه در حضور خداوند حاضر می شوند.
(ق ۳۳)

۷۳- پرهیزگاران در بهشت در باغها و کنار چشمه سارها هستند.

۷۴- فرزندان و ذریه بهشتیان نیز به ایشان ملحق می شوند.
(طور ۲۱)

۷۵- غلمان و نوجوانان بهشتی در خدمتگزاری بهشتیانند.
(طور ۲۴)

۷۶- پرهیزگاران در بهشت، در مقعد صدق در نزد پروردگار مقتدر هستند.
(قمر۵۵)

۷۷- حورالعین های مقصور در خیام در خدمت بهشتیان است.
(الرحمان ۷۲)

۷۸- بهشتیان به خداوند و قیامت ایمان دارند و با دوستان خدا و رسول دوست هستند و با
دشمنان ایشان دشمن.
(مجادله ۲۲)

۷۹- از جمله زنان بهشتی ، آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسی (ع)
است.
(تحریم ۱۱، ۱۲)

۸۰- بهشتیان کسانی هستند که در دنیا پیوسته نمازهایشان را می خوانند.

۸۱- پیوسته به فقرا و مستمندان کمک می کنند.
(معارج ۲۴، ۲۵)

۸۲- روز قیامت را تصدیق می کنند.

۸۳- از عذاب خداوند همیشه در هراسند.

۸۴- حافظ دامن خویش هستند و کارهای بی عفتی نمی کنند.

۸۵- بر نمازهای خویش محافظت می کنند. (معارج ۳۴)

۸۶- وفای به نذر می کنند.

بررسی ویژگی های بهشتیان

۸۷- از نعمتها و غذاها و نوشیدنیهای بهشت استفاده می کنند.

۸۸- برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. (نبأ ۳۱)

۸۹- بهشتیان در بهشت هیچگونه دروغی نمی گویند.

۹۰- بهشتیان بسیار خوشحال و مسرور و شاد هستند.
(مطففین ۲۴)

۹۱- از رحیق مختوم و نوشابه های سر به مهر شده می نوشند.

۹۲- از چشمه تسنیم که چشمه مقرّبان است می نوشند.

۹۳- بهشتیان در بهشت از کارهایی که در دنیا کرده اند بسیار راضی هستند.

۹۴- بهشتیان در بهشت هیچگونه سخن لغو و بیهوده ای نمی گویند.

۹۵- هم بهشتیان از خداوند راضی هستند و هم خداوند از ایشان.
(فجر۲۸، بیّنه ۸)

۹۶- بهشتیان بهترین مخلوقاتند.
(بیّنه ۷)

۹۷- ملائکه در خدمت بهشتیان است.

۹۸- صورت بهشتیان بسیار زیبا و نورانی است.

۹۹- سلطنت و قدرت و حکومت فوق العاده ای در اختیار بهشتیان است.

۱۰۰- علاوه بر نعمتهای جسمانی، نعمتهای معنوی و لذت های روحانی زیادی در اختیار بهشتیان است که از همه آنها
مهمتر ، دیدار پیامبران و رسولان و ائمه (علیهم السلام) و میهمان آنان شدن و مهمتر از آن ، میهمانی
خداوند و رضایت و رضوان و خشنودی باری تعالی و تجلی حضرت حق بر ایشان است که با هیچ نعمت
جسمانی قابل مقایسه نیست.

ویژگی های اهل بهشت

توانگری، کرامت داشتن و بزرگواری در انسان‌ها نشانه‌هایی دارد که از جمله این نشانه‌ها گشاده‌رویی افراد نسبت به یکدیگر است و افرادی که با روی گشاده با یکدیگر برخورد می‌کنند هم سبب آرامش خود شده و هم به نوعی آرامش را به افراد انتقال می‌دهند.

توانگری، کرامت داشتن و بزرگواری در انسان‌ها نشانه‌هایی دارد که از جمله این نشانه‌ها گشاده‌رویی افراد نسبت به یکدیگر است و افرادی که با روی گشاده با یکدیگر برخورد می‌کنند هم سبب آرامش خود شده و هم به نوعی آرامش را به افراد انتقال می‌دهند.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، امام علی(ع) این زمینه در حدیثی می‌فرمایند: گشاده‌رویی، سرآغاز نیکی است.

امام علی (ع) در حدیث گهرباری می‌فرمایند: گشاده‌رویی تو نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست.

امام صادق (ع) فرموده‌اند: نیکوکاری و گشاده‌رویی، محبت آورند و به بهشت می‌برند و بخل و ترشرویی از خدا دور می‌کنند و به دوزخ برند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: بهشتی‌ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دهنده.

آسمان من و تو ـ ایسنا

2020-01-28 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
logo-samandehi