چگونه همیشه یاد خدا باشیم ؟!

مشاهده : 8567
چگونه همیشه یاد خدا باشیم ؟! احکام و مسائل شرعی
خدا خالق ماست و ما بنده های او هستیم و باید به یاد داشته باشیم چند صباحی قرار است در این دنیا بمانیم و دوباره به سوی پروردگار خویش بازگردیم . برای همین نباید یاد او را فراموش کنیم. بهترین و موثرین ترین راه ها و روش ها برای به یاد خدا بودن را ببینید.

انسان بسیار ناسپاس است و فراموش می کند که خالق هستی چه امکاناتی برای گذران زندگی در اختیار او قرار داده است. ما در این دنیا مالک چیزهایی شده ایم که خداوند در اختیار ما قرار داده است و دیر و یا زود باید انها را بگذاریم و به سوی خالق خود بازگردیم . بهترین و موثرین ترین راه ها و روش ها برای به یاد خدا بودن را در پرشین وی ببینید.

بهترین و موثرین ترین راه ها و روش ها برای به یاد خدا بودن

در کشاکش زندگی گاه مواقعی پیش می آید که ممکن است احساس کنیم، خدا به ما کاری ندارد یا گویا
ما را فراموش کرده است.این پندار گرچه ظاهری کفرآمیز دارد اما ممکن است در ذهن بسیاری از ما به وجود
آمده باشد و مناسب است که درباره آن اندیشه کنیم.

کلیدی که در دستان خود ماست

در حقیقت توجه خدا به ما ریشه ای در درون خودمان دارد یعنی اگر کاری نکنیم که توجه خدا را
به خود جلب کنیم، او به سراغ ما نمی آید، با همه مهربانی و کرامتش.در کتاب خودش فرموده: “بگو پروردگارم
به شما توجهی نمی کند اگر دعایتان نباشد”(۱)

کلید توجه خدا در حقیقت در دستان خود ماست.گویا خدا متوجه ماست
ولی تا ما خود را متوجه خدا نکنیم او توجه خود را به ما نشان نمی دهد.در قرآن کریم فرمود
که “فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لی وَ لا تَکْفُرُونِ”(۲)بنابراین اگر دوست داریم خدا ما را یاد کند باید خدا را
یاد کنیم.به عبارت دیگر مانعی از جنس “خود ما” است که یاد خدا را در ما تأخیر می اندازد
و برطرف کردن این مانع هم به همت و شوق و اراده خود ما مربوط است.

چگونگی یاد خدا بودن

خدا به وعده اش عمل می کند

این تفکر که “نکند خدا ما را فراموش کرده است” زنگ خطری برای روحیه ماست و نشانه آن است که
در طول زندگیمان خدا را یاد نمی کنیم و او نیز ما را یاد نمی کند که در نتیجه به
این فکرهای باطل دچار شده ایم.زیرا خدای ما همان خدای قدیمیهاست با همان قدرت و شوکت و خدایی اش را
در لابلای همین شرایط نیز نشان می دهد

هر کس خدا را در کشاکش کارهای روزمره یاد کند، خواهد دید
که خدا به وعده خود عمل می کند یعنی با وجود خود درک می کند که خدا با اوست و
خدا هم به یاد اوست.شیرینی این ذکر از آنجاست که گاهی که به یاد خدا نیستیم، ناگهان خدا ما را
به یاد خودش می اندازد و لذتی از بندگی نصیبمان می کند که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.این نمونه
ای از یاد خداست.آیا ممکن است خدا دوستان خود را رها کند و آنها را خوار سازد؟

دوستان ممکن
است مشکلات مختلفی در زندگی پیدا کنند اما دچار شکست روحیه و ذلت و حقارت نمی شوند.یاد خدا باعث شکوفایی
درونی ما و به قول قرآن “فلاح” ما می شود.(۳)

  روش هایی برای به یاد خدا بودن

در جهت مقابل، برای اینکه خدا ما را یاد کند،
باید او را در کشاکش امور زندگی یاد کنیم.گناه کردن نشانه فراموشی خداست.اگر در طول روز مواردی از گناه برایمان
پیش بیاید و مثل بقیه مردم خود را آلوده به آنها کنیم و با دلایل و افکار خود توجیه کنیم،
یعنی خدا را فراموش کرده ایم.

در دنیای پیچیده هم خدا هست

زندگی در دوران مدرن ممکن است ما را به این فکر دچار کند که “شاید خدا دیگر نیست” یا “شاید
خدا دیگر تأثیری در جهان ندارد” یا “خدا هست اما انگار ما را فراموش کرده است”.

ما در دنیای کنونی، کمتر خود را با طبیعت مرتبط می بینیم و مشغولیتها و جذابیتها و اعداد و رقمها
و رسانه ها، فضای فکری ما را آنچنان به تسخیر درآورده اند که یاد خدا برای ما مشکل شده است.این
درست است که دوران ما تبدیل به یک فراموشخانه بزرگ از یاد خدا شده است؛ اما می دانیم که خدا
نیز فعال است و برای هدایت بشر کار می کند.خدا راهگشایی های نو در زمانه ما ایجاد کرده است که
به جویندگان راهش کمک کند.

یاد خدا بودن

یاد خدا بودن

بنابراین این تفکر که “نکند خدا ما را فراموش کرده است ” زنگ خطری برای روحیه ماست و نشانه آن
است که در طول زندگیمان خدا را یاد نمی کنیم و او نیز ما را یاد نمی کند که در
نتیجه به این فکرهای باطل دچار شده ایم.زیرا خدای ما همان خدای قدیمیهاست با همان قدرت و شوکت و خدایی
اش را در لابلای همین شرایط نیز نشان می دهد.

خدا فرموده که “هر کس مرا بخواند اجابتش می کنم.یعنی اگر واقعا خدا را صدا بزنیم درک می کنیم که
خدا می شنود و پاسخ می گوید.هر چند رسیدن ما به حاجتمان ممکن است موانعی داشته باشد که باعث تأخیر
شود، اجابت خدا و شیرینی پاسخ خدا در همان لحظه دعا قابل فهم است.

اگر در آخرت فراموشمان کند!

اینکه زمانی برسد که خدا ما را فراموش کند، جزو دردناکترین تفکرات و احتمالها خواهد بود.خدا خود متوجه این امر
بوده و در قرآن به ما هشدار داده است که مراقب باشیم جزو کسانی نباشیم که خدا ما را در
قیامت فراموش کند.فراموشی خدا، به معنای بی توجهی خدا، یکی از دردناکترین عذاب هایی است که در آخرت وجود دارد
و خدا هشدار آن را به ما داده و سبب آن را نیز بیان نموده است: آنانکه مرگ و قیامت
را فراموش می کنند و یاد نمی کنند، خدا نیز در قیامت فراموششان می کند: وَ قیلَ الْیَوْمَ نَنْساکُمْ کَما
نَسیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا وَ مَأْواکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ ناصِرینَ (سوره جاثیه، آیه ۳۴)

هنر یاد خدا اگر دوست داریم خدا
ما را یاد کند باید خدا را یاد کنیم.به عبارت دیگر مانعی از جنس “خود ما” است که یاد خدا
را در ما تأخیر می اندازد و برطرف کردن این مانع هم به همت و شوق و اراده خود ما
مربوط است

یاد خدا بودن

راه های یاد خدا بودن

کار و مشغله های درآمد، خانه داری، روابط اجتماعی، مدیریت درآمدها و هزینه ها، رسیدگی به خانواده و
فرزندان، همه و همه اموری وقت گیر و انرژی بر هستند و می توانند ما را از یاد خدا باز
دارند اما آنانکه “اهل ذکر” هستند در کشاکش همین امور از یاد خدا باز نمی مانند.خدا در قرآن ما را
موعظه کرده که مشغولیت به امور مالی و خانوادگی باعث نشود که از یاد خدا باز بمانیم و خودش افرادی
را ستایش کرده است که هیچ کسب و هیچ کاری آنها را از یاد خدا و نماز باز نمی دارد.

چند تمرین برای یاد خدا

– نماز مهم ترین یاد خداست.نماز بخوانیم.- در نماز مراقب فکرهای مزاحم باشیم.هر وقت متوجه شدیم که توجهمان پرت شده
است، آن فکرها را رها کنیم.- در محل هایی که مشغولیت فکریمان زیاد می شود مثل محل کار و بازار
و خیابانهای شلوغ و هنگام تفریح اسم خدا را به زبان بیاوریم.

– لقلقه های زبانمان را با فکر و نیت ادا کنیم.مثلا موقع عصبانیت اگر “لا اله الا الله” می گوییم،
واقعا نیت کنیم “لا اله الا الله” و گاه و بیگاه که به زبانمان “شکر” جاری می شود واقعا نیت
کنیم که شکر خدا باشد نه عادت زبانی.- فرصتها را از دست ندهیم زیرا اگر ادعای یاد خدا داشته باشیم،
خدا حتما چندین مورد برای ما ایجاد می کند که یادش بیفتیم.مبادا در آن مواقع خود را به غفلت بزنیم.

– ممکن است در ابتدای کارها “بسم الله” را بنویسیم یا بلند بگوییم و یا آهسته زمزمه کنیم.در آخر کارها
باید خود را بررسی کنیم که آن “بسم الله” از روی رسم و تشریفات بوده یا واقعا یاد خدا بوده
است.- وضو گرفتن در مواقع غیر نماز و صلوات فرستادن و آه دل کشیدن از رنجهای پاکان خاندان پیامبر همگی
در زمره یاد خداست. یاد خدا بودن

پی نوشت ها:
۱- قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَکُونُ لِزاماً(سوره فرقان، آیه ۷۷)۲- سوره بقره، آیه
۱۵۲۳- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا لَقیتُمْ فِئَهً فَاثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (انفال، ۴۵ و جمعه، ۱۰)

منظور از به یاد خدا بودن دقیقا چیست؟

بدون شک یکی از عوامل زمینه ساز گناه غفلت و سرمستی است، و ذکر و یاد خدا یکی از عوامل بازدارنده ی گناه می باشد.
امام باقر(ع) ۱ می فرمایند: سه چیز از مهم ترین است که خداوند بر خلق فرض کرده است: انصاف و فداکاری در مورد برادر ایمانی و یاد خدا در هر حال.
سپس فرمودند: یاد خدا آن است که هنگام نزدیک شدن به گناه، انسان به یاد خدا بیفتد و همین امر او را از گناه باز می دارد.
آنگاه فرمود: همین است سخن خداوند که می فرماید:«انّ الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون؛

پرهیزکاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا می افتند و بینا می گردند. ۲»
امام صادق(ع) در ضمن گفتاری درباره ی ذکر خدا فرمودند: منظور یاد کردن خداست به هنگامی که انسان با حلال و حرام روبرو می شود اگر اطاعت خدا باشد آن را انجام می دهد و اگر معصیت باشد آن را ترک می کند. ۳
در قرآن از اموری مانند: شیطان، اموال، اولاد، تجارت و تمتع بیش از حد از متاع دنیا، به عنوان عوامل غفلت و مانع ذکر سخن به میان آمده است.
بنابراین ذکر خدا، وقتی ثمر بخش و بازدارنده گناه است که حجاب های غفلت فرا راه آن قرار نگیرد.

تبیان ـ پرسمان

2020-03-21 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)