التماس های زن جوان در بیابان !

مشاهده : 922
التماس های زن جوان در بیابان ! چهره ها
التماس های زن جوان در بیابان به گوش هیچ کس نرسید! ۳ نفر که با جعل عنوان ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ، با سد کردن راه یک دستگاه خودروی مسافرکش ، سرنشینان آن را ربوده و به بیابان های اطراف شهر انتقال داده و …۳ نفر که با جعل عنوان ماموران اداره مبارزه […]
التماس های زن جوان در بیابان به گوش هیچ کس نرسید! ۳ نفر که با جعل عنوان ماموران اداره مبارزه
با مفاسد اجتماعی ، با سد کردن راه یک دستگاه خودروی مسافرکش ، سرنشینان آن را ربوده و به بیابان
های اطراف شهر انتقال داده و …
۳ نفر که با جعل عنوان ماموران اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ، با سد کردن راه یک دستگاه خودروی
مسافرکش ، سرنشینان آن را ربوده و به بیابان های اطراف شهر انتقال داده و زن مسافر را مورد آزار
و اذیت قرار داده بودند، دستگیر شدند.
روز دوم آبان امسال زن جوانی با مراجعه به اداره جنایی آگاهی استان تهران ، از ربوده شدن خود از
سوی سرنشینان یک دستگاه خودروی پرشیای مشکی رنگ خبر داد.
به دنبال این شکایت ، پرونده ای تشکیل و به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای امور جنایی کرج ارسال شد.
مامورهای قلابی حادثه آفریدند زن شاکی در تشریح ماجرا گفت: ساعت ۱۹٫۳۰ روز حادثه همراه فرزند ۲ ساله ام ،
منزلم را در حیدرآباد کرج ترک کردم تا به منزل خواهرم در میانجاده بروم.
پس از سوار شدن به یک خودروی مسافربر، در میانه راه یک دستگاه خودروی پرشیای مشکی رنگ که با سرعت
در حال حرکت بود، راهمان را سد کرد و ۴ مرد جوان که خود را مامور اداره مبارزه با مفاسد
اجتماعی معرفی کردند، از خودرو پیاده شدند و گفتند از من شکایت شده و باید مرا همراه خود ببرند.
هرچه گریه و التماس کردم که آنها اشتباه می کنند و من بی گناهم ، توجهی نکردند.
مرد راننده و مسافر دیگر از خودرو پیاده شدند و با مردان مهاجم درگیر شدند تا مانع شوند، اما آنها
هر ۲ نفر را کتک زدند و داخل صندوق عقب خودرو انداختند و بعد ۲ نفر از مهاجمان سوار خودروی
پیکان مسافربر شدند و حرکت کردند و ۲ نفر دیگر با خودروی پرشیا به دنبالمان آمدند.
شاکی ادامه داد: هر چه تقلا می کردم تا رهایم کنند، بی فایده بود، فرزندم وحشت کرده بود و گریه
می کرد.
مهاجمان پس از طی مسافتی ، به بیابان های اطراف کمال آباد رسیدند و مرا داخل پرشیا انداختند و فرزندم
را با ۲ مرد گروگان که در صندوق عقب خودرو پنهان کرده بودند، با خود بردند.
آزار و اذیت زن جوان از سوی ۴ شرور در بیابان ۲ سرنشین دیگر خودرو مرا کشان کشان از خودرو
خارج کردند و با زور و تهدید مرا در بیابان مورد آزار و اذیت قرار دادند و پس از گذشت
مدتی این دو مرد شیطان صفت به مراقبت از ۲ گروگان و فرزندم پرداختند و ۲ همدست دیگرشان ، مرا
مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد مرا که نیمه جان شده بودم داخل همان خودروی پیکان انداختند و
کنار جاده رها و تهدیدم کردند اگر ماجرا را به پلیس اطلاع دهم ، من و فرزندم را به قتل
می رسانند و دقایقی بعد با خودروی مشکی رنگ متواری شدند تا سرانجام ۲ گروگان به سختی خود را از
صندوق عقب خودرو نجات دادند و با رساندن من به بیمارستان ، موضوع را به پلیس اطلاع دادند.
به دنبال شکایت این زن ، پرونده برای ادامه تحقیقات در اختیار ماموران اداره جنایی پلیس آگاهی استان تهران قرار
گرفت و چهره نگاری رایانه ای از ۴مرد هوسران صورت گرفت و جستجو برای یافتن آنها آغاز شد تا این
که ۲ مرد ربوده شده هم به مرکز پلیس مراجعه و از ۴ شرور فراری شکایت کردند.
با اطلاعاتی که این ۲ شاکی در اختیار ماموران قرار دادند، معلوم شد تصاویر رایانه ای از متهمان فراری به
هم شباهت دارند و گفته های زن شاکی صحت دارد.
2007-12-04 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)