تصاویر مردی که روی دیوار و روی آب راه می رود

اشتراک:
تصاویر مردی که روی دیوار و روی آب راه می رود چهره ها
شی لیلیانگ در معبد شائولین در استان فوجیان چین زندگی می کند و مردی است که به طرز شگفت آوری روی دیوار راه می رود. همانطور که در تصاویر می بینید او روی دیواری که ۵ متر ارتفاع دارد راه می رود.وی همچنین به طول ۴۵ متر روی آب راه رفته است. منبع: چاینا دیلی […]
شی لیلیانگ در معبد شائولین در استان فوجیان چین زندگی می کند و مردی است که به طرز شگفت آوری
روی دیوار راه می رود.
همانطور که در تصاویر می بینید او روی دیواری که ۵ متر ارتفاع دارد راه می رود.
وی همچنین به طول ۴۵ متر روی آب راه رفته است.
تصاویر مردی که روی دیوار و روی آب راه می رود
تصاویر مردی که روی دیوار و روی آب راه می رود
منبع: چاینا دیلی

 

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی