تصویر اعجاب انگیزی که فقط یکبار در سال می توان مشاهده کرد

اشتراک:
چهره ها
این تصویر یک صخره در برمه است.این عکس فقط در یک روز خاص از سال میتواند گرفته شود.در این روز اشعه خورشید با زاویه خاصی بر این صخره می تابد چیزی متوجه شدید؟دوباره نگاه کنید اگر هنوز اعجاز این تصویر را درک نکرده اید تصویر را بچرخانید http://iranpm.info/
این تصویر یک صخره در برمه است.این عکس فقط در یک روز خاص از سال میتواند گرفته شود.در این روز
اشعه خورشید با زاویه خاصی بر این صخره می تابد تصویر اعجاب انگیزی که فقط یکبار در سال می توان مشاهده کرد چیزی متوجه شدید؟دوباره نگاه کنید اگر هنوز اعجاز این تصویر
را درک نکرده اید تصویر را بچرخانید تصویر اعجاب انگیزی که فقط یکبار در سال می توان مشاهده کرد http://iranpm.info/
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس