تقدیر از بازیگران و عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه / تصاویر

اشتراک:
چهره ها
شقایقی فراهانی و مهدی سلطانی سروستانی جواد افشار کارگردان نوید خدابخش ، عباس غزالی ، سید مهرداد ضیائی ، مهدی سلطانی سروستانی ، هستی مهدوی و شقایق فراهانی شقایق فراهانی در مراسم تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه مهدی سلطانی سروستانی ، هستی مهدوی و شقایق فراهانی در مراسم تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه […]
تقدیر از بازیگران و عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه

شقایقی فراهانی و مهدی سلطانی سروستانی

 جواد افشار کارگردان

نوید خدابخش ، عباس غزالی ، سید مهرداد
ضیائی ، مهدی سلطانی سروستانی ، هستی مهدوی و شقایق فراهانی

شقایق فراهانی در مراسم تقدیر از عوامل مجموعه
تلویزیونی مادرانه

مهدی سلطانی سروستانی ، هستی مهدوی و شقایق فراهانی در مراسم تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه

سید مهرداد ضیائی

عباس غزالی در مراسم تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه

 هستی مهدوی

شقایق فراهانی و هستی مهدوی

مراسم تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی مادرانه
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس