دعا برای عمر طولانی و حسن عاقبت

اشتراک:
دعا برای عمر طولانی و حسن عاقبت چهره ها
امام زین العابدین (ع) در دعای خویش، از خداوند عمر طولانی توام با سعادت درخواست می کند و عرضه می دارد: «واجعلنی ممن اطلت عمره، و حسنت عمله، و اتممت علیک نعمتک، و رضیت عنه، و احییته حیاه طیبه فی ادوم السرور، و اسبغ الکرامه، و اتم العیش» «خدایا مرا در زمره کسانی قرار ده […]
امام زین العابدین (ع) در دعای خویش، از خداوند عمر طولانی توام با سعادت درخواست می کند و عرضه می
دارد: «واجعلنی ممن اطلت عمره، و حسنت عمله، و اتممت علیک نعمتک، و رضیت عنه، و احییته حیاه طیبه فی
ادوم السرور، و اسبغ الکرامه، و اتم العیش» «خدایا مرا در زمره کسانی قرار ده که عمرش را دراز، و
کردارش را نیکو گردانیده ای و نعمتت را بر او تمام کرده ای و از وی خرسندی، و زندگی خوش
و توام با پایدارترین شادمانی و کاملترین کرامت و معیشت عطایش فرموده ای.»
گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی