دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

زیارت عاشورا ( ترجمه )

اشتراک:
زیارت عاشورا ( ترجمه ) چهره ها
سلام بر تو اى ابا عبد اللَّه؛ سلام بر تو اى فرزند رسول خدا؛ سلام بر تو اى فرزند امیر المؤمنین و اى فرزند سیّد اوصیا؛ سلام بر تو اى فرزند فاطمه زهرا سیّده زنان اهل عالم؛ سلام بر تو اى کسى که از خون پاک تو و پدر بزرگوارت خدا انتقام مى‏کشد؛ و از […]
سلام بر تو اى ابا عبد اللَّه؛ سلام بر تو اى فرزند رسول خدا؛ سلام بر تو اى فرزند امیر
المؤمنین و اى فرزند سیّد اوصیا؛ سلام بر تو اى فرزند فاطمه زهرا سیّده زنان اهل عالم؛ سلام بر تو
اى کسى که از خون پاک تو و پدر بزرگوارت خدا انتقام مى‏کشد؛ و از ظلم و ستم وارد بر
تو دادخواهى مى‏کند.
سلام بر تو و بر ارواح پاکى که در حرم مطهرت با تو مدفون شدند.
بر جمیع شما تا ابد از من درود و تحیت و سلام خدا باد.
تا دلیل و نهار در جهان بر قرار است.
اى ابا عبد اللَّه همانا تعزیتت (در عالم) بزرگ و مصیبتت در جهان بر ما شیعیان و تمام اهل اسلام
سخت و عظیم و ناگوار و دشوار بود.
و تحمل آن مصیبت بزرگ در آسمانها بر جمیع اهل سموات نیز سخت و دشوار بود.
پس خدا لعنت کند امتى که اساس ظلم و ستم را بر شما اهل بیت رسول بنیاد کردند و خدا
لعنت کند امتى را که شما را از مقام و مرتبه (خلافت) خود منع کردند و رتبه‏ هایى که خدا
مخصوص به شما گردانیده بود، از شما گرفتند.
خدا لعنت کند آن امتى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آن مردمى را که از امراى ظلم
و جور براى قتال با شما اطاعت کردند.
من به سوى خدا و به سوى شما از آن ظالمان و شیعیان آنها و پیروان و دوستانشان بیزارى مى‏جویم.
اى ابا عبد اللَّه من تا قیامت سلم و صلحم با هر که با شما صلح است و در جنگ
و جهادم با هر که با شما در جنگ است.
خدا لعنت کند آل زیاد و آل مروان را.
و خدا لعنت کند بنى­امیه را تمامی و لعنت کند پسر مرجانه را و لعنت کند عمر سعد را و
خدا لعنت کند شمر را.
و خدا لعنت کند گروهى را که اسبها را براى جنگ با حضرتت زین و لگام کردند و بر تو
بناگاه هجوم آوردند و براى جنگ با تو مهیا گشتند.
پدر و مادرم فداى تو باد؛ تحمل حزن و مصیبت بر من به واسطه ظلم و ستمى که بر شما
رفته سخت دشوار است.
پس از خدایى که مقام تو را گرامى داشت و مرا هم به واسطه دوستى تو عزّت بخشید از او
درخواست می­کنم که روزى من گرداند تا با امام منصور از اهل بیت محمد صلى اللَّه علیه وآله خون­خواه تو
باشم.
پروردگارا مرا به واسطه حضرت حسین نزد خود در دو عالم وجیه و آبرومند گردان.
اى ابا عبد­اللَّه من به درگاه خدا تقرب جسته و به درگاه رسولش و به نزد حضرت فاطمه و حضرت
حسن و به حضرت تو قرب مى‏طلبم به واسطه محبت و دوستى تو.
و بیزارى از کسانى که اساس و پایه ظلم و بیداد را بر شما بنا نهادند و بیزارم از پیروان
آنها و به درگاه خدا و نزد شما اولیاء خدا از آن مردم ستمکار ظالم بیزارى مى‏جویم و اول به
درگاه خدا؛ سپس نزد شما تقرب مى‏جویم به سبب دوستى شما و دوستى دوستان شما و به سبب بیزارى جستن
از دشمنان شما.
و بیزارى از مردمى که با شما به جنگ و مخالفت برخاستند و از شیعیان و پیروان آنها هم بیزارى
می­جویم.
اى بزرگواران من سلم و صلحم با هر کس که با شما صلح است و در جنگ و مخالفتم با
هر کس که با شما به جنگ است و دوستم با دوستان شما و دشمنم با دشمنان شما.
پس از کرامت حق درخواست مى‏کنم به معرفت شما و دوستان شما مرا گرامى سازد و همیشه بیزارى از دشمنان
شما را روزى من فرماید و مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد.
و در دو عالم به مقام صدق و صفاى با شما مرا ثابت بدارد و باز از خدا درخواست می­کنم
که به مقام محمودى که خاص شما است مرا برساند.
و مرا نصیت کند که در رکاب امام زمان شما اهلبیت، که هادى و ظاهر شونده ناطق به حق است؛
خون­خواه باشم.
و از خدا به حق شما و به شأن و مقام تقرب شما نزد خدا در خواست مى‏کنم، که ثواب
غم و حزن و اندوه مرا به واسطه مصیبت بزرگ شما، بهترین ثوابى که به هر مصیبت زده‏اى عطا مى‏کند
به من آن ثواب را عطا فرماید.
و مصبت شما آل محمد در عالم اسلام بلکه در تمام عالم سماوات و ارض چقدر بزرگ بود و بر
عزادارانش تا چه حد سخت و ناگوار گذشت.
پروردگارا مرا در این مقام که هستم از آنان قرار ده که درود و رحمت و مغفرتت شامل حال آنها
است.
پروردگارا مرا به آیین محمد و آل اطهارش زنده بدار و گاه رحلت هم به آن آیین بمیران.
پروردگارا این روز؛ روزى است که مبارک می دانستند آن را بنى امیه و پسر جگر خوار و یزید پلید
لعین، پسر معاویه ملعون در زبان تو و زبان رسول تو صلى اللَّه علیه و آله در هر مسکن و
منزل که رسول تو توقف داشت (همه جا او را به لعن یاد کرد).
پرورگارا لعنت فرست بر ابى­سفیان و بر پسرش معاویه و پسرش یزید پلید.
بر همه آنان لعن ابدى فرست و این روز (عاشوراء) روزى است که آل زیاد بن ابیه لعین و آل
مروان بن حکم خبیث، به واسطه قتل حضرت حسین صلوات اللَّه علیه شادان بودند.
پروردگارا تو لعن و عذاب الیم آنان را چندین برابر گردان.
پروردگارا من به تو در این روز و در این مکان و در تمام دوران زندگانى به بیزارى جستن و
لعن بر آن ظالمان و دشمنى آنها و بدوستى پیغمبر وآل اطهار او تقرّب می­جویم.
پروردگارا تو لعنت فرست بر اوّل ظالمى که در حق محمد و آل پاکش صلوات الله علیهم ظلم و ستم
کرد.
و آخرین ظالمى که از آن ظالم نخستین در ظلم تبعیّت کرد.
پروردگارا تو بر جماعتى که بر علیه حضرت حسین بجنگ برخاستند لعنت فرست و بر شیعیانشان و بر هر که
با آنان بیعت کرد و از آنها پیروى کرد.
خدایا بر همه لعنت فرست.
سلام بر تو اى ابا عبد اللَّه و بر ارواح پاکى که فانی در وجود تو شدند.
سلام خدا از من بشما باد الى­الابد مادامى که شب و روزی برقرار و باقى است و خدا این زیارت
مرا آخرین عهد با حضرتت قرار ندهد.
سلام بر حضرت حسین و بر حضرت على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب حسین.
پروردگارا تو لعنت مرا مخصوص گردان باولین شخص ظالم و اول در حق اولین ظالم و آنگاه در حق دومین
و سوّمین و چهارمین.
پروردگارا و آنگاه لعنت فرست بر یزید پنجم آن ظالمان و باز لعنت فرست بر عبید اللَّه بن زیاد پسر
مرجانه و عمر سعد و شمر و آل ابى سفیان و آل زیاد و آل مروان تا روز قیامت.
ذکر سجده: خدایا ترا ستایش مى­کنم بستایش شکر گذاران تو؛ برغم اندوهى که بمن در مصیبت رسید.
سپاس خدا را، بر عزادارى و اندوه و غم بزرگ من.
پروردگارا شفاعت حضرت حسین را روزى که بر تو وارد می­شوم نصیبم بگردان.
و مرا نزد خود ثابت قدم بدار به صدق و صفا در روزى که بر تو وارد می­شوم؛ با حضرت
حسین و اصحابش که در راه خدا جانشان را نزد حسین فدا کردند (همنشین) باشم.
—————— فوائد زیارت عاشورا بسم رب الشهداء و الصدیقین السلام علیک یا اباعبدالله الحسین – حسین(ع) زیباترین واژه هستی –
حسین(ع) خون خدا و پسر خون خدا – حسین(ع) یعنی عشق، عشق به همه خوبی ها – حسین(ع) شخصیتی است
که خداوند در روز عرفه نخست به زائران سیدالشهداء نظر می کند بعد به زائران خانه خودش – حسین(ع) شخصیتی
است که خداوند ثواب زیارت قبر شش گوشه او را از زیارت خانه خودش بیشتر و افزونتر قرار داده است.
حضرت امام صادق(ع) فرموده: هرکس بوسیله خواندن زیارت عاشورا، جدم حسین(ع) را زیارت کند ” چه از راه دور یا
نزدیک” به خدا قسم خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد.
چند نکته در رابطه با این حدیث قابل ذکر می باشد: اول اینکه گوینده مطلب یک امام معصوم است، بنابراین
خیلی قابل اهمیت می باشد.
دوم اینکه امام معصوم قسم می خورد که این تأکیدی براینکه حتماٌ حاجت این شخص را خداوند خواهد داد.
سوم اینکه می توان در صورتی که امکان نداشته باشد از نزدیک امام حسین(ع) را بوسیله خواندن زیارت عاشورا زیارت
کند، از راه دور این کار را انجام دهد.
چهارم اینکه حاجات مادی و معنوی بوسیله این زیارت توسط خداوند برآورده می گردد.
برای رسیدن به مقام قرب الهی نیز وسائل گوناگون وجود دارد ولی وسیله مطمئن، راحت، سریع و …
برای رسیدن به خداوند عشق به امام حسین(ع) می باشد.
با عشق و ارادت به سالار شهیدان کربلا می توان سریعتر و مطمئن به هدف رسید.
برای رسیدن به محبت و عشق و علاقه امام حسین(ع) نیز راههای گوناگون وجود دارد ولی راهی که سریعتر انسان
می تواند بوسیله آن به بارگاه امام حسین(ع) راه یابد، و جزو شیفتگان و عشاق سیدالشهداء گردد، از طریق خواندن
زیارت عاشورا و خصوصاٌ مداومت به خواندن این زیارت شریف می باشد.
دلایل مختلفی برای اثبات این ادعا وجود دارد که عبارتند از : ۱٫
زیارت عاشورا از احادیث قدسی می باشد.
روایت صفوان در مورد زیارت عاشورا بیان کننده این امر است که جبرئیل امین این زیارت را از طریق خداوند
متعال برای پیامبر(ص) قرائت نمود و این زیارت از طریق معصومین به امام باقر(ع) رسید و از طریق این امام
معصوم به دست شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) رسیده است.
۲٫
ائمه ما شیعیان خصوصاٌ امام زمان(ع) تأکید به خواندن و مداومت به خواندن این زیارت شریف داشته اند، چنانچه در
ملاقاتی که سید رشتی با امام زمان(ع) داشته اند، امام زمان به سید رشتی می فرمایند: که چرا عاشورا نمی
خوانید و بعد سه بار می فرمایند عاشورا، عاشورا، عاشورا.(مفاتیح الجنان- شیخ عباس قمی) ۳٫
علماء وبزرگان ما نیز برخواندن عاشورا و مداومت به آن تأکیدفراوان داشته اند و خود نیز این کار را انجام
می داده اند و یکی از علل موفقیت اکثر بزرگان و علماء خواندن زیارت عاشورا بوده است.
چه بسیار زیبا است که انسان در هر زوز صبح ۵ دقیقه از وقت خود را برای سالار شهیدان و
زیارت عاشورا قرار دهد.
چه صبح و روز زیبائی خواهد بود روزی که با نام و یاد عزیز زهرا(س) شروع شود.
مطوئن باشید که امام حسین(ع) جواب سلام شما را می دهد.
فقط باید دلت را پاک کنی تا جواب سلام امام را بشنوی و یقین داشته باشید که جواب سلام را
امام حسین(ع) می دهد، چون جواب سلام واجب است و امام معصوم محال است ترک واجب نماید.
فقط باید گوش ما شنوا و لایق شنیدن جواب سلام ایشان باشد.
>>> ائمه و زیارت عاشورا : ” امام محمد باقر(ع) به علقمه فرمود: پس از آنکه به آن حضرت با
سلامی اشاره کردی، دو رکعت نماز بخوان و سپس زیارت عاشورا را بخوان.
هنگامی که این زیارت را خواندی در حقیقت او را به چیزی خواندی که هر کس از ملائکه که بخواهند
او را زیارت کنند، به آن می خوانند و خداوند برای تو هزار هزار حسنه می نویسد و از تو
هزار هزار سیئه محو می نماید و تو را هزار هزار مرتبه بالا می برد و همانند کسانی می باشی
که در رکاب آن حضرت به شهادت رسیدند.
حتی در درجات آنها هم شریک می شوی.
” (کامل الزیارات- ص ۷۴) ” امام صادق(ع) به صفوان می فرماید: زیارت عاشورا را بخوان و از آن مواظبت
کن، به درستی که من چند خیر را برای خواننده آن تضمین می کنم، اول زیارتش قبول شود.
دوم سعی و کوشش او شکور باشد.
سوم حاجات او هرچه باشد از طرف خداوند بزرگ برآورده شود و نا امید از درگاه او برنگردد زیرا خداوند
وعده خود را خلاف نخواهد کرد.” (بحارالانوار-جلد ۹۸-ص ۳۰۰) ” در روایت دیگر می خوانیم: اگر مردم می دانستند زیارت
امام حسین(ع) چه ارزشی دارد، از شدت شوق و علاقه می مردند و حسرت رسیدن به آن پاداش ها، جسم
و روح آنها را پاره پاره می کرد.” (بحارالانوار-جلد ۱۰۱ –ص ۱۸) >>> در احادیث دیگرز از معصومین تأکید بر
زیارت امام حسین(ع) کرده اند که نمونه ای ازآنها ذکر می گردد: – زیارت
امام حسین(ع) مثل زیارت خدا در عرش اوست.
– زیارت امام حسین(ع) بر هر مؤمنی که اقرار به امامت ایشان داشته باشد، واجب است.(بحارالانوار-جلد ۱۰۱ –ص ۶۹) –
کسی که امام حسین(ع) را تنها برای رضا و خوشنودی پروردگار، و نه برای کسب شهرت زیارت کند، خداوند تمامی
گناهان او را پاک می کند.(بحارالانوار-جلد ۱۰۱ –ص ۴) – اگرکسی بدون عذر موجه امام حسین(ع) را زیارت نکند،
از اهل آتش خواهد بود.(بحارالانوار-جلد ۱۰۱ –ص ۴) – کسی که
امام حسین(ع) را زیارت نکند شیعه اهل بیت نیست.(بحارالانوار-جلد ۱۰۱ –ص ۴)
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس