عکس: عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور

اشتراک:
چهره ها
کافه سینما: چهارشنبه شب گذشته مراسم افتتاحیه و اکران خصوصی فیلم استرداد با حضور تعدادی از چهره های سیاسی و سینمایی در سینما فرهنگ برگزار شد.حضور محمدرضا عارف و سیاستمداران دیگر از نکات جالب توجه این مراسم بود.
عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور

کافه سینما: چهارشنبه شب گذشته مراسم افتتاحیه و اکران خصوصی فیلم استرداد با حضور تعدادی از چهره های سیاسی و
سینمایی در سینما فرهنگ برگزار شد.
حضور محمدرضا عارف و سیاستمداران دیگر از نکات جالب توجه این مراسم بود.

 عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور  عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور  عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور  عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور  عارف و همسرش میان سینمایی‌های مشهور

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فرادرس