عکس : مسجد کوفه و بارگاه امام علی (ع )

مشاهده : 639
عکس : مسجد کوفه و بارگاه امام علی (ع ) چهره ها
برای دیدن تمامی عکسها کلیک کنید برخی از اعمال شب قدر شب قدر از موارد مهم درماه رمضان است.شبی که از هزار ماه بهتر می باشد .روایاتی داریم مبنی بر این که هزار ماه جهاد بهتر ، و از سلطنت هزار ماه بهتر ، و عبادت آن بهتر از عبادت هزار ماه می باشد .و […]

برای دیدن تمامی عکسها کلیک کنید


عکس : مسجد کوفه و بارگاه امام علی (ع )

برخی از اعمال شب قدر شب قدر از موارد مهم درماه رمضان است.شبی که
از هزار ماه بهتر می باشد .
روایاتی داریم مبنی بر این که هزار ماه جهاد بهتر ، و از سلطنت هزار ماه بهتر ، و عبادت
آن بهتر از عبادت هزار ماه می باشد .
و خلاصه شب شریفی است که روزی بندگان ، اجلهای آنان وسایر امور مردم از خوب و بد در آن
مقدر می گردد .
شبی که قرآن در آن نازل شد.
شبی که به نص قرآن مبارک است .
درروایات اهل بیت آمده است : ‹‹‌ فرشتگان در شب قدر فرود آمده و در زمین پخش می شوند ،
بر مجالس مؤمنین گذشته ، بر آنان سلام می کنند و برای دعاهای آنها ‹‹‌ آمین ›› می گویند ،
تا آنگاه که سپیده دم طلوع کند .
›› و ‹‹‌ دراین شب دعای کسی رد نمی شود مگر دعای عاق والدین ، قطع کننده رحم نزدیک ،
کسی که شراب بنوشد و کسی که دشمنی مؤمنی دردلش باشد.
››‌ ۱- غسل است علاّمه مجلسى فرموده که غسل این شبها را مقارن غروب آفتاب کردن بهتر است که نماز
شام را باغسل بکند.
۲- نمازی در شب قدر وارد شده که در آن یک بار حمد و هفت بار ‹‹قل هو الله احد
›› خوانده می شود و بعد از پایان نماز هفتاد بار ذکر ‹‹استغفرالله و اتوب الیه ›› گفته می شود
و سپس حوائج از خدا خواسته می شود.
۳- صد رکعت نماز و خواندن دعاهایی که در بین آن وارد شده از مهمترین امور مهم است .
زیرا مضامین آن برآمده از سینه امامان دین می باشد که عالمان به خداوند هستند.
در این ادعیه علوم گرانبهایی است که بجز پیامبران و جانشینان آنان کسی از آن آگاه نیست .
دانشهایی از قبیل علم به خدا و صفات جمال و جلال و نامهای نیک و مراتب فضل و حکمت عدل
و مقتضای کار و ادب مناجات با خداوند متعال .
لازم است در خلال خواندن این ادعیه زنده دل بوده و با توجه آنرا بخواند.
و اگر بتواند از آنچه می گوید، تاثیر پذیرفته و این مطلب را نیز در دعایش بخواهد ، باید به
او تبریک گفت .
زیرا اگر این ادعیه ثواب و پاداشی از جانب خدا نداشته و فقط مضامین آن در انسان موثر باشد ،
عاقل باید روح و جان خود را برای بدست آوردن آن فدا کند .
چه رسد به این که خداوند برای هر حکم و حتی هر حرفی از آن جواب و نوری آماده نموده
است که جهانیان نمی توانند قیمتی بر آن بگذارند.
همچنین باید درباره معنی کلماتی که می گوید تامل نموده و آن را درک کند.
و اگر این مقدار نیز نمی تواند بهتر است بجای خواندن این دعاها بر مصیبت خود و مجازات خدا بخاطر
آن ، گریه کرده و بگوید: ‹‹انا الله و انا الیه راجعون ›› ، چه مصیبت و چه مجازات بزرگی
›› درباره اهل آخرت ، در حدیث قدسی آمده است :‹‹دعای آنان در نزد خداوند بالا رفته و کلام آنان
را می شنود.
فرشتگان بواسطه آنان خوشحالی می گردند… پروردگار باندازه ای دوست دارد دعای آنان را بشنود که مادری فرزند را.›› بنابراین
ای فقیر! در مورد دعایی که بدون حضور قلب می خوانی ، انصاف بده .
آیا دوست داری ، در حالی که خدا می بیند که زبانت او را خوانده و دلت با دنیا سخن
می گوید ، دعایت به خداوند برسد ! دنیایی که درباره آن آمده است که دشمن خدا و دوستان اوست
و می خواند با شکوفه هایی این دنیای فانی ، تو را از خداوند دور نماید.
آیا عاقل می تواند مصییتی بزرگتر از این را تصور کند.
۴- خواندن دعای گشودن قرآن و قرآن را روی سر گذاشتن ، به این نیت که عقل و اندیشه او
با این عمل تقویت شده و با دانشهای قرآن کامل شود و نور عقل با نور قرآن ضمیمه گردد.
و سایر نیتهایی که مناسب با این عمل است .
۵- زیارت امام حسین (ع) با بعضی از زیارتهایی که وارد شده است .
۶- خواندن سوره روم ، عنکبوت و دخان در شب بیست و سوم .
۷-خواندن دعاء جوشن کبیر را در این سه شب.
۸- خواندن دعاهایی که در این شبها وارد شده است ، بخصوص دعایی که اول آن چنین است :‹‹ اللهم
ان کان الشک فی ان لیله القدر فیها او فیما تقدمها واقع فانه فیک و فی وحدانیتک و تزکیتک الاعمال
زائل، خداوند ! اگر در این که شب قدر، امشب یا شبهای پیش از آن است ، شکی هست ،
ولی در مورد یکتایی تو و این که اعمال را پاکیزه می نمایی ، شکی نیست .
›› و اگر توانست معنی از بین رفتن شک در خدا و یکتایی او را بفهمد، همین پاداش برای عبادت
آن شب برای او کافی خواهد بود.
۹- دعای کوچکی که از امام سجاد (ع) روایت نشده و اول آن ‹‹ یا باطنا فی ظهوره ›› می
باشد .
دعایی که در یکتا دانستن خداوند کامل می باشد .
و اگر وجود ائمه (ع) هیچ نفعی نداشت ،مگر همین که با این گونه دعاها پرده از یکتایی خدا برداشته
، و ما را از این مطلب آگاه نمودند ، لازم بود مؤمن تمام وجودش را فدای این عمل آنان
نماید .
و حتی فداکردن تمام وجود خود را ناچیز شمرده و خود را ناتوان از ادای شکر نعمتهای آنان ببیند.
۱۰-ساعتی از شب رامخصوص مراقبت قرارداده ، ودر آن ساعت علم پروردگارش را به بدحالی او و قدرتش را بر
نجات دادن او ، و فضل و بخشش و کرم او را در نظر گرفته و سپس با امیدواری ،
بر در بخشش و کرم او چشم دوخته و در انتظار رحمت و بخشش اوباشد .
بستن وسوسه های شیطان اگر مراقب به آنچه گفتیم عمل کرد که خوشا بحالش ، و اگر عمل نکرد مبادا
شیطان اوراوسوسه کرده وبگوید : تو ! آنگونه که شایسته توست عمل را انجام نمی دهی ، بنابراین ، این
کار اندک نیز فایده ای نداشته و نبودش بهتر از وجودش می باشد .
زیرا اگر به این ندای شیطان گوش دهد او را از سایر اعمال نیز بازداشته و او را با غفلت
هلاک می نماید.
ولی اگر همان عمل را که قصد دارد ، انجام بدهد گرچه عمل کمی نیز باشد ، ممکن است نور
این عمل کم ، نور دیگری را برای عمل بوجود آورده و او را موفق به انجام عمل دیگری گردانده
و آنگاه در تمام اعمال موفق باشد .
خلاصه شیطان هیچ قصدی ندارد ، مگر این که انسان را از خدمت نمودن و عبادت مولایش باز دارد بنابراین
اگراز او فرمانبرداری نماید دردل او تاریکیی بوجود آید که سبب قطع یاری او گردیده و موجب می شود تا
عبادت دیگری را نیز ترک کند تا جایی که یاری خداوند کاملا قطع شده و به هلاکت جاوید دچار شود
.
مگر این که عنایت خدا شامل حالش شده و از فرمانبرداری شیطان دست بردارد ، دلش با مخالفت با او
روشن شده و آنگاه به توفیق کاملی برسد.
سالک نباید هیچ عمل خیری راگر چه بسیار کوچک باشد ، کم شمرده و بخاطر کم بودن آن را ترک
نماید که زیان خواهد دید .
و هیچ عمل خیری رانیز نباید بزرگ ببیند ، چون گرفتار عجب می گردد .
نیز اگر نمی تواند آن را انجام بدهد بمقداری که می تواند آن را انجام داده و بعد از انجام
، آن را درمقابل خدا کوچک ببیند.
زیرا بنده هر عملی را که انجام بدهد و آن را کوچک بداند ، خداوند آن را بزرگ دانسته و
شاید همین مطلب باعث شود که خداوند متعال آن را قبول کند.
وهنگامی که عملی قبول شد کمی آن اهمیتی نخواهد داشت ، چون اگر خداوند عملی را از بنده اش قبول
نماید ، گرچه کم باشد ، پاداش زیادی به او خواهد داد .
و اگر آن را قبول نکند ، فایده ای برای او نخواهد داشت ، گرچه زیاد باشد .
زیرا خداوند عمل کم آدم را قبول و اعمال زیاد ابلیس را رد نمود.
بنابراین بنده نباید هیچ عملی را بزرگ ببیند .
گرچه عبادت جن و انس باشد .
زیرا این عجب است و عجب انسان به عملش ، ثواب آن را از بین می برد .
بلکه نور آن را به تاریکی تبدیل می کند.
ونیز نباید عمل کم را کوچک بداند ، زیرا ممکن است قبول شده و تبدیل به عمل بزرگی شود خانواده
سبز

2007-10-03 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
زندگی محمدرضا رهبری بازیگر بچه مهندس از اجرا تا ازدواج و شهرت زندگی محمدرضا رهبری بازیگر بچه مهندس از اجرا تا ازدواج و شهرت
محمدرضا رهبری بازیگر جوان و آینده دار سینما و تلویزیون کشورمان جایگزین روزبه حصاری بازیگر نقش جواد جوادی در فصل چهارم سریال بچه مهندس شده است.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
جشن تولد مریم سلطانی تا پیمان معادی و همسرش فرانک
ساقی حاجی پور هم گناه با تیپ اسپرت تا تولد یارا کوچولو مبارک
زندگی شبنم قربانی بازیگر ملکه گدایان از شروع با تلویزیون تا شهرت
جشن تولد مهشید جوادی با بچه مهندس تا عاشقانه دریا مرادی دشت
ابراهیم اثباتی همسر نسیم ادبی از ازدواج تا درگذشت
درگذشت همسر نسیم ادبی موزیسین معروف و واکنش چهره ها به فوت او
تولد سارا بهرامی و مهشید جوادی تا دختر فریبا نادری
شیلا خداداد و همسرش تا کودکی مه لقا باقری و لاله مرزبان
شهره سلطانی و همسرش تا مهرآفرین دختر کوروش سلیمانی
زندگی فرزاد فرزین بازیگر ملکه گدایان از خوانندگی تا اوج شهرت و بازیگری
سحر دولتشاهی در قورباغه تا کوهنوردی گلاره عباسی و پدرام شریفی
پدر بهاره رهنما به وقت هشتاد سالگی تا آتوسا خواهر آتیلا پسیانی
از خواهر مایلی سایرس و سلفی های جنیفر تا جی جی و مادرش
زندگی آرمان درویش البرز ملکه گدایان از شروع تا کارگردانی و ازدواج هنری
حسام محمودی در باخانمان تا نامی پسر محسن تنابنده و تولد محمد علیزاده
تولد رزیتا غفاری تا نویان پسر شقایق دهقان با رضا صادقی در گذر زمان
logo-samandehi