نیشگون گرفتن ، روشی برای تشخیص چاقی

مشاهده : 1275
نیشگون گرفتن ، روشی برای تشخیص چاقی چهره ها
این روش جزء گروه دوم است و مقدار چربی بدن در نقاط مختلف را نشان می دهد.این روش تقریبی است ولی با بکار بردن وسیله ای می توان آن را دقیق کرد که در قسمت های بعدی توضیح داده می شود.از آنجایی که چربی، زیر پوست جمع می شود، می توان با اندازه گیری ضخامت […]
این روش جزء گروه دوم است و مقدار چربی بدن در نقاط مختلف را نشان می دهد.
این روش تقریبی است ولی با بکار بردن وسیله ای می توان آن را دقیق کرد که در قسمت های
بعدی توضیح داده می شود.
از آنجایی که چربی، زیر پوست جمع می شود، می توان با اندازه گیری ضخامت پوست، فهمید که چربی بدن
زیاد است یا خیر؟ پوست نقاطی مانند پشت بازو، زیر کتف، جلوی بازو، بالای استخوان لگن را به شکل نیشگون
بگیرید.
اگر ضخامت پوست زیاد بود نشان دهنده چاقی است.
پوست بدن افراد هم سن و هم جنس خود را که دارای وزن عادی هستند بگیرید، پوست افراد چاق را
هم بگیرید و در این صورت شما با ضخامت پوستها آشنا می شوید.
در روش ضخامت پوست، ضخامت طبیعی پوست بدن گفته می شود.
این روش و روش برجستگی شکم را انجام دهید و سپس از روشهای وزن متناسب با قد استفاده نمائید.
انجام این روش ساده باعث می شود تا مشکلات روش وزن متناسب با قد برطرف شود.
توضیح بیشتر در قسمت وزن متناسب با قد آورده می شود.
2006-12-29 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)