درباره سهم الارث وراث بیشتر بدانید

مشاهده : 675
درباره سهم الارث وراث بیشتر بدانید خانواده
یکی از مسائلی که بسیار در دادگاه های خانواده مطرح می شود و اختلافات زیادی پیرامون آن به وجود می آید مسئله انحصار وراثت است . برای آگاهی از این موضوع با ما همراه باشید .

در این مطلب با موضوع سهم الارث وراث بیشتر آشنا می شوید و می آموزید که هر یک از وراث اعم از پدر , مادر ,
دختر و پسر چقدر ارث می برند .مثلا باید بدانید وقتی شخصی فوت می شود اگر پدر و مادرش در قید حیات باشند ,
و فرزند هم داشته باشد پدر و مادرش هم هرکدام جداگانه ۱/۶ از اموال او ا ارث می برند . برای اطلاعات بیشتر ,
با پرشین وی همراه باشید.

سهم الارث وراث از نظر قانون

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت” اشخاصی که به فرض ارث میبرند : مادر ،زوج و زوجه,
اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :پدر ،دختر و دخترها ،خواهر و خواهر های ابی,
یا ابوینی و کلاله امی. بغیر از اینها بقیه به قرابت ارث میبرند .

قبل از تقسیم ارث باید وراث فرض بر و وراث قرابت بر را شناخت؛ زیرا ابتدا وراث فرض بر نسبت معین شده خود را,
از اموال می برند، به عبارتی درصدی از اموال متعلق به آنهاست، بعد از آن هرچه از اموال که باقی ماند,
میان وارثان قرابت بر تقسیم می شود. در واقع:

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است
صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست
در طبقه اول ارث ۶فرض داریم : ۱/۶، ۱/۳ ،۲/۳ ،۱/۸ ،۱/۴، ۱/۲،

در طبقه اول ارث ۱/۶ “مادر” و “پدر”متوفی ‘به شرط وجود اولاد’ ۱/۶به فرض ارث میبرند و “کلاله امی ” اگر تنها باشد ,
۱/۶به فرض ارث میبرد .

در طبقه اول ارث ۱/۳ “مادر” به شرط نبودن اولاد و إخوه ۱/۳به فرض ارث میبرد . و “کلاله امی ” اگر بیشتر از یک نفر,
باشد ۱/۳به فرض میبرد.

سهم الارث وراث

نحوه تقسیم ارث

در طبقه اول ارث ۲/۳ “دوخواهر یا بیشتر” به شرط نبود برادر ۲/۳به فرض ارث میبرد “دو دختر یا بیشتر” به شرط,
نبود اولاد ذکور ۲/۳به فرض ارث میبرند .

در طبقه اول ارث ۱/۸ “زوجه” به شرط وجود اولاد ۱/۸به فرض ارث میبرد.
در طبقه اول ارث ۱/۴ “زوج” به شرط بودن اولاد و “زوجه یا زوجات” به شرط نبودن اولاد ۱/۴به فرض ارث میبرند.

تعیین سهم الارث وراث

در طبقه اول ارث ۱/۲ “زوج” به شرط نبود اولاد ۱/۲به فرض ارث میبرد.
اگر متوفی فقط یک “دختر” داشته باشدتمام ترکه را میبرد (۱/۲به قرابت و ۱/۲به فرض ) .

اگر متوفی فقط یک “پسر” داشته باشد پسر تمام ترکه را به ‘قرابت’ به ارث میبرد .
اگر متوفی فقط یک “مادر” داشته باشد مادر تمام ترکه را میبرد (۲/۳به قرابت (رد)و ۱/۳به فرض ).
اگر متوفی فقط یک “پدر” داشته باشد تمام ترکه را به ‘قرابت’ میبرد.

اولاد ذکور و اناث (باهم) ذکور (پسرها)۲سهم اناث (دخترها)ارث میبرد
فقط اولاد ‘ذکور’ باشد تمام ترکه به تساوی بین آنها تقسیم میشود .
اگر اولاد فقط ‘اناث’ باشد تمام ترکه را میبرند (۱/۲به قرابت و ۲/۳به فرض )

در صورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشد و اولاد پدر۱/۶به فرض و بقیه ترکه با رعایت قاعده بین اولاد تقسیم میشود .

درصورتی که متوفی یک ‘پدر’ داشته باشدبا’چند دختر’ پدر ۱/۶به فرض ودختر ها ۲/۳به تساوی ارث میبرند.
اگر متوفی یک ‘پدر ‘ داشته باشد با ‘یک دختر’ پدر۱/۶به فرض دختر۱/۲به فرض.

در صورتی که متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و اولاد مادر۱/۶به فرض و اولاد با رعایت قاعده ارث میبرند. درصورتی که,
متوفی یک ‘مادر’ داشته باشد و ‘چند دختر’ مادر۱/۶به فرض و دخترها ۲/۳به فرض.

اگر متوفی یک ‘مادر ‘ داشته باشد و ‘یک دختر’ مادر ۱/۶به فرض و دختر۱/۲به فرض.
درصورتی که متوفی ‘ابوین'(پدرو مادر)داشته باشد و اولاد مادر۱/۶به فرض پدر۱/۶به فرض و اولاد با رعایت,
قاعده ارث میبرند .

سهم الارث وراث

قوانین مربوط به سهم الارث وراث

درصورتی که متوفی ‘ ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد با ‘چند دختر’ مادر ۱/۶به فرض ، پدر ۱/۶به فرض,
و دخترها ۲/۳به تساوی

سهم الارث وراث از جمله پدر و مادر

درصورتی که متوفی ‘ابوین’ (پدرو مادر)داشته باشد و ‘یک دختر’ مادر ۱/۶به فرض ، پدر۱/۶به فرض دختر۱/۲به فرض ,
و بقیه ترکه به نسبت فرض تقسیم میشود مگر اینکه مادر ‘حاجب ‘ داشته باشد.

طبقه دوم ارث فروض در طبقه دوم ارث ۴تا هستند ۱/۶ ۱/۳ ۱/۲ ۲/۳ ۱/۶ امی -خواهر و برادر ۱/۳ امی-خواهر و برادر ,
(بیش ازیک نفر )

درباره وصیت‌نامه بی‌ارزش بیشتر بدانید

وصیت‌نامه درواقع تنها می‌تواند حکم معنوی داشته باشد و طبق قانون حتی می‌توان برای تقسیم ارث به آن ,
استناد نکرد یا حتی تنها به بخشی از آن استناد کرد. کسی نمی‌تواند در وصیت‌نامه شخصی را از ارث محروم کند ,
یا تمام دارایی‌هایش را به کسی ببخشد.

اگر در وصیت‌نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان,
به‌طور مساوی تقسیم شود با استناد از مفهوم مخالف ماده ٨۴٣ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه,
را نافذ می‌داند، نظر به این‌که ارث و بهره‌مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند،

یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ‌گونه عمل حقوقی نیست، پس محروم‌ماندن,
برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک‌سوم ترکه که شخص وصیت‌کننده می‌تواند,
آن را برای برخی ورثه وصیت کرده و وراث دیگر را از آن محروم کند.

آوای عدل گیتی , آنا

2018-10-09 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi