شنبه, ۱۸ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد!

اشتراک:
حق طلاق به خاطر ضرب و شتم خانواده
حق طلاق به خاطر ضرب و شتم , در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند.

حق طلاق به خاطر ضرب و شتم

حق طلاق به خاطر ضرب و شتم , آیا زنی که از شوهرش کتک میخورد میتواند جدا شود؟

از جمله مواردی که زن می‏تواند در دادگاه اقامه دعوی و نیز شکایت نماید همین مسأله کتک زدن از سوی زوج می باشد
آنچه مسلم است در قانون جزا، کتک‏ کاری جرم بوده و مجازات دارد و کسی که مورد ضرب و شتم قرار می‏گیرد
می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید که پس از رسیدگیهای معمول و تأیید پزشکی قانونی، مجرم به پرداخت
دیه محکوم می‏گردد.

حق طلاق به خاطر ضرب و شتم

توضیح اینکه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‏گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند
به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند
زوج را اجبار به طلاق نماید

و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود؛» (مفاد ماده مزبور در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱
توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی اصلاح گردیده است).

دادرس

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس