دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

آیا میتوان در صورت عدم وصول سفته حکم جلب صادر کننده ی سفته را گرفت؟

اشتراک:
حکم جلب صادر کننده ی سفته خانواده
حکم جلب صادر کننده ی سفته , چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود.

حکم جلب صادر کننده ی سفته

حکم جلب صادر کننده ی سفته , من از شخصی ۸ تومن سفته دارم،موعدش رسیده ولی اون شخص خط اش و
آدرس اش وعوض کرده.میخواستم بدونم شکایت فایده ای داره پیداش میکنن؟(ماشین اشم به نام پدرشه
چیزی به نام خودش نداره که بشه توقیف کرد.)

حکم جلب صادر کننده ی سفته

پاسخ:

شما میتوانید لبتدا سفته را واخواست نمائید سپس بعد از واخواست در صورتیکه فرد صادر کننده ی سفته از دادن وجه
سفته امتناع نماید میتوانید مطابق ماده ۳ قانون نحوه ی محکومیتهای مالی ( اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق
مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن
ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود.

چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه
کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.) میتوانید
حکم جلب ایشان را بگیرید.

دادرس

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس