مشاهده : 1077ملک , اجاره ,خرید , تخلیهRSS

آشنایی با ارکان دعوای خلع ید

آشنایی با ارکان دعوای خلع یدخانواده
دعوای خلع ید , دعوای خلع ید دعوای ذاتاً مالی محسوب می شود و چنانچه مالکیت مورد تنازع نباشد، قانونگذار آن را از جهت هزینه دادرسی، قابلیت تجدید نظر خواهی در حکم دعوای غیر مالی دانسته است.

دعوای خلع ید

دعوای خلع ید , در دعوای خلع ید خواهان بایستی با ادله متناسب مالکیت خود را نسبت به ملک
مورد دعوا که توسط خوانده مورد انکار واقع شده و همچنین غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات نماید
که در صورت اثبات دادگاه حکم خلع ید علیه خوانده صادر می نماید.

خوانده برای دفاع در خلع ید می بایست دلایلی مبنی بر قانونی بودن تصرفش ارائه نماید
و الا تصرف وی غاصبانه تلقی خواهد شد.

خلع ید دعوای ذاتاً مالی محسوب می شود و چنانچه مالکیت مورد تنازع نباشد، قانونگذار آن را
از جهت هزینه دادرسی، قابلیت تجدید نظر خواهی و حق الوکاله وکیل در حکم دعوای غیر مالی دانسته است.

خلع ید فرع بر مالکیت است، در واقع برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی
است یعنی می بایست ابتدا خواهان مالکیت خود را اثبات نماید و سپس اقدام به تقاضای صدور حکم
به محکومیت خوانده برای خلع ید نماید.

دعوای خلع ید

ارکان دعوای خلع ید عبارت است از:

۱- غیر منقول بودن موضوع خلع ید
۲- استیلا و وضع ید مدعی علیه خلع ید
۳- عدوانی بودن تصرفات متصرف دعوای خلع ید
۴- مالکیت خواهان خلع ید

۱- غیر منقول بودن موضوع دعوای خلع ید:

دعوای خلع ید الزاماً نسبت به مال غیر منقول قابلیت طرح را دارد و در نتیجه قابل رسیدگی می باشد.

۲- استیلا و وضع ید مدعی علیه دعوای خلع ید:

چنانچه ورود به ملک دیگری به قصد استیلاء «مسلط شدن بر مال دیگری» صورت بگیرد در اینجا می توان
خلع ید را مطرح نمود.

۳- عدوانی بودن تصرفات متصرف دعوای خلع ید:

استیلاء بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف غیر مجاز و غیر قانونی باشد
که در این صورت می توان دعوای خلع ید را مطرح نمود.

دعوای خلع ید

۴- مالکیت خواهان دعوای خلع ید:

ابتدا خواهان خلع ید مالکیت خود را بر مال غیر منقول موضوع دعوا ثابت نماید، چرا که اگر خواهان
برای طرح خلع ید مالک نباشد ذینفع محسوب نمی شود و قرار رد خلع ید صادر خواهد شد.

نکته- خلع ید می بایست بر علیه شخصی اقامه گردد که بر ملک مورد نظر تصرف غاصبانه دارد در
غیر این صورت قرار رد خلع ید صادر خواهد شد ولیکن در رابطه با خلع ید از ملک مشاع نیازی به
طرح خلع ید علیه تمامی شرکا نمی باشد و چنانچه حکم خلع ید به نفع یکی از مالکین مشاعی
و علیه متصرف مال مشاع صادر گردد متصرف از ملک به وسیله مراجع ذیصلاح خارج می گردد اما ملک در
اختیار محکوم له قرار نخواهد گرفت چرا که لازمه تصرف محکوم له بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکا ملک مشاع می باشد.

گروه وکلای رسمی

2017-05-09 / گردآوری:
برچسب ها:
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
جعل امضا و نحوه اثبات آنجعل امضا و نحوه اثبات آن
قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟قرارداد قرض چیست و چگونه تنظیم می شود؟
توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟توقیف اموال برای مهریه چگونه انجام می شود؟
تخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آنتخریب خودرو دیگران و برخورد قانون با آن
طلاق از طرف مرد و مزایای آنطلاق از طرف مرد و مزایای آن
قرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قراردادقرارداد بستن |نکات کلیدی در زمان تنظیم قرارداد
مالک شدن و راه های آنمالک شدن و راه های آن
قتل غیرعمد و مجازات آنقتل غیرعمد و مجازات آن
شناسنامه و تخلفات مربوط به آنشناسنامه و تخلفات مربوط به آن
چک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آنچک ضمانت و آشنایی با قوانین مربوط به آن
مجازات های مختلف | نحوه تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدیمجازات های مختلف | نحوه تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی
احتکار چیست و مجازات آناحتکار چیست و مجازات آن
آشنایی با ارکان اصلی چک و نحوه پر کردن صحیح آنآشنایی با ارکان اصلی چک و نحوه پر کردن صحیح آن
عدم تمکین زن و نتایج آنعدم تمکین زن و نتایج آن
آشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداریآشنایی با مصادیق جرم کلاهبرداری
در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟در قوانین حقوقی ایران برای خواستگاری چه موانعی وجود دارد؟
ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟ازدواج محجورین با چه شرایطی امکان پذیر است؟
انحصار وراثت و نکاتی مهم درباره آنانحصار وراثت و نکاتی مهم درباره آن
تهدید کردن و شرایط آنتهدید کردن و شرایط آن
هر آنچه باید درباره جعل کردن و مصادیق آن بدانیدهر آنچه باید درباره جعل کردن و مصادیق آن بدانید
آشنایی با مزایای طلاق توافقی برای زوجینآشنایی با مزایای طلاق توافقی برای زوجین
با ویژگی های جرایم سایبری آشنا شویدبا ویژگی های جرایم سایبری آشنا شوید
جعل اسناد و مجازات آنجعل اسناد و مجازات آن
چک برگشتی و رفع سوء اثر آنچک برگشتی و رفع سوء اثر آن
تخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوندتخلفات قضات که ممکن است هنگام اجرای رای دچار شوند
شهادت دادن در دادگاهشهادت دادن در دادگاه
نحله و شرایط تعلق آننحله و شرایط تعلق آن
رانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آنرانندگی در حالت مستی و مجازات در نظر گرفته شده برای آن
مواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدرمواد مخدر و حمل آن | مجازات حمل مواد مخدر
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنهازنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمیآشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
همان طور که می دانید دفتر اسناد رسمی مکانی است که در آن ازدواج و طلاق و تنظیم قراداد و به طور کلی ثبت اسناد رسمی صورت می گیرد .باید بدانید ممکن است در این نهاد نیز تخلفاتی صورت گیرد که شما را با آنها آشنا می کنیم .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری