دوشنبه, ۷ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

موارد تشدید مجازات جرم آدم ربایی

اشتراک:
مجازات جرم آدم ربایی خانواده
مجازات جرم آدم ربایی , چنانچه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد موجب تشدید مجازات جرم آدم ربایی می گردد و علم مرتکب به سن مجنی علیه رافع تشدید مجازات نیست.

مجازات جرم آدم ربایی

مجازات جرم آدم ربایی , آدم ربایی از جمله جرایم خشن محسوب می شود و حتی در جرم آدم ربایی
ممکن است مجنی علیه دچار بیماری هایی حتی پس از گذشت سالیانی شود.

آدم ربایی معمولاً با قصد های مختلفی صورت می گیرد ولی مهمترین دلایل آدم ربایی را می توان مطالبه وجه
یا پول و نیز آدم ربایی به دلیل انتقام و… عنوان نمود.

تعریف قانونی آدم ربایی:

هرگاه مرتکب به قصد وجه و یا انتقام، شخصی را تهدید نماید و یا با حیله و فریب شخصاً یا توسط دیگری
شخصی را برباید یا مخفی کند به محض سلب آزادی جرم آدم ربایی محقق می گردد که در واقع تحقق
جرم آدم ربایی مستلزم جابه جایی و نقل مکان نمودن بدون رضایت از سوی شخص می باشد.

مجازات جرم آدم ربایی

موارد تشدید مجازات جرم آدم ربایی:

۱- سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد:

چنانچه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد موجب تشدید مجازات جرم آدم ربایی می گردد و علم مرتکب
به سن مجنی علیه رافع تشدید مجازات نیست.

۲- استفاده از وسیله نقلیه در آدم ربایی:

استفاده از وسیله نقلیه اعم از خودرو و یا موتور سیکلت و… از موجبات تشدید مجازات جرم آدم ربایی می باشد.
نکته- هرگاه مرتکب پس از تحقق جرم آدم ربایی برای تغییر مکان شخص ربوده شده را با وسیله نقلیه منتقل نماید
مشمول تشدید جرم آدم ربایی قرار نمی گیرد.

۳- ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه:

ورود آسیب جسمی یا حیثیتی می بایست در نتیجه جرم آدم ربایی به مجنی علیه وارد شود، فلذا اگر مرتکب
شخص را پس از ربودن در خانه مخفی نماید و باعث بروز مشکلات روحی و روانی بر مجنی عله گردد موجبات تشدید
مجازات جرم آدم ربایی فراهم می گردد.

مجازات جرم آدم ربایی

مجازات جرم آدم ربایی:

مجازات جرم آدم ربایی از ۵ تا ۱۵ سال حبس می باشد.

مجازات شروع به جرم آدم ربایی توسط قانونگذار جرم انگاری شده و مجازات آن ۳ تا ۵ سال حبس
می باشد

نکته- جرم آدم ربایی از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد و به صرف گذشت شاکی تعقیب و اجرای
مجازات آدم ربا متوقف نخواهد شد.

گروه وکلای رسمی

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس
تالارکده