شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

مهریه و ممنوع الخروج شدن مرد به خاطر آن

اشتراک:
ممنوع الخروج شدن مرد خانواده
پس از اینکه در زمان عقد مهریه برای زوجه مشخص شد از آن زمان به بعد زن هر وقت اراده کند می تواند مهریه خود را از همسرش طلب کند . گاهی در زندگی مشکلاتی به وجود می آید و زن برای دریافت مهریه اموال شوهرش را توقیف می کند.

طبق قانون هر زمان زن بخواهد مرد باید مهریه اش را بپردازد در غیر اینصورت در صورت بروز مشکل بین دو زوج,
زن می تواند در صورتی که مرد اموالی نداشته باشد حکم ممنوع الخروج شدن مرد را از دادگاه بگیرد,
تا زمانی که شوهرش تمام مهر او را پرداخت کند و بدهی نداشته باشد.

ممنوع الخروج شدن مرد

ممنوع الخروج شدن مرد از طریق اجرای اسناد رسمی به چه صورت است؟

در برخی موارد زن برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه کرده که پس از ,
ابلاغ آن به همسرش، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام نماید.

گاه زن به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول طلبش مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی,
اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروج شدن,
او را بنماید تا از خروج شوهرش از کشور به قصد فرار از پرداخت بدهی و عدم پرداخت آن جلوگیری شود.

ممنوع الخروج شدن مرد ممنوع الخروج کردن مرد برای مهریه

ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰دی ۱۳۱۱ در بند ب این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود که از خروج افراد,
از کشور جلوگیری نمایند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند تصویب شد,

که دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین,
از انجام تعهدات سندی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.

هدف از ممنوع الخروج شدن مرد به خاطر مهریه همسرش چیست؟

ممنوع‌الخروج شدن مرد بدهکار، ابزاری است که او را جهت پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند ,
تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.

چه راه‌هایی برای رفع ممنوع الخروج شدن مرد وجود دارد؟

راهی برای رفع ممنوع الخروج شدن مرد

در مواردی که مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش,
منصرف شود. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن ,
صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌کند.

آیا اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه از مرد را در این شرایط دارد؟

با توجه به این که در بسیاری از موارد مردان بدهکار به این اداره مراجعه و پس از معرفی مالی به عنوان وثیقه،
تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارد، اداره ثبت اختیار اخذ وثیقه را ندارد و در رفع ممنوع‌الخروجی مقید ,
به انجام یکی از سه موردی است که گفته شد.

ممنوع الخروج شدن مرد قوانین مربوط به ممنوع الخروج کردن مرد

هر چند به نظر قبول وثیقه مناسب با میزان دین و رفع ممنوع‌الخروجی بدون اشکال است و حقی از بستانکار ضایع نمی‌شود.

شرایط شغلی مرد چه تاثیری در ممنوع‌الخروج شدن او دارد؟

در برخی موارد اشخاصی به لحاظ نوع کار و حرفه خود که لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی,
دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ,
سال ۸۰ صادر گردید،

پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.
با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی ,
که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند,

و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌گردد ممنوع‌الخروج می‌شوند. اما مردانی که به واسطه ,
انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است,
ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

آیا مرد معسر نیز ممنوع‌الخروج می‌شود؟

مشکل اعسار در پرداخت مهریه

یکی از مشکلاتی که این اداره همواره با آن مواجه است درخواست بدهکارانی است که به لحاظ اخذ حکم ,
تقسیط بدهی خود به لحاظ ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع‌الخروجی را دارند,
در حالی که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست.

ممنوع‌الخروج شدن یک مرد محدوده زمانی خاصی دارد؟

با توجه به اینکه ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را ,
بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده است. بنابراین تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی,
فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

ممنوع الخروج شدن مرد چگونگی رفع ممنوع الخروجی زوج

آیا قبل از ممنوع‌الخروج شدن یک مرد او در جریان این موضوع قرار می‌گیرد؟

از آنجایی که اجراییه صادره علیه مرد به نشانی و آدرسی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ می‌گردد ,

در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر یافته و چون مردم پس از تغییر مکان و سکونت در محل جدید این موضوع را,
به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهد و ابلاغ اجراییه نیز به طریق قانونی از طریق الصاق در محل قید شده ,
د رسند ازدواج صورت می‌گیرد، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است,

و زمانی که قصد خروج از کشور را دارد و به فرودگاه مراجعه می‌کند پی به ممنوع‌الخروجی خود می‌برد و با مراجعه,
به اداره گذرنامه و اطلاع از علت آن به اداره اجرا مراجعه کرده و به لحاظ فرصت کوتاهی که معمولا ,
تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.

حل مشکل ممنوع الخروجی مرد

برای حل این مشکل چه راهکاری می توان ارائه داد؟

توصیه می‌شود در مواردی که مرد احتمال صدور اجراییه را از طرف همسر خود می‌دهد به دفتر خانه ازدواج مربوطه,
و یا اداره اجرا- در صورت صدور اجرایی- مراجعه نموده و آدرس واقعی خود را که روند پرونده اجرایی را ,
سهل‌تر کند ارائه دهد تا به لحاظ عدم اطلاع وی از اقدامات اجرایی متحمل ضرر جبران‌ ناپذیری نگردد،

چرا که در این‌گونه موارد، اداره اجرا تکلیفی نداشته و صرفا ابلاغ اجراییه و اخطاریه‌های بعدی به محل مندرج در سند ازدواج ,
صورت می‌گیرد. زن در قبال چه میزان از طلب خود می‌تواند همسرش را ممنو‌ع‌الخروج کند؟‌

زن می‌تواند پس از شناسایی اموال همسرش و ارزیابی هر یک از اموال و بازداشت آنها در قبال قسمتی از طلب خود,
در صورتی که آن اموال پاسخگوی قسمتی از طلب او باشد به منظور تامین باقیمانده طلب تقاضای ,
ممنوع‌الخروجی مرد بدهکار را بنماید.

بنابراین تفکیک طلب و بازداشت هر یک از اموال بدهکار در قبال مبلغی از طلب امکان‌پذیر است. در ضمن اگر زن,
قادر به شناسایی اموالی از بدهکار نباشد تنها بابت قسمتی از طلب خود مرد را ممنوع‌الخروج می‌کند.

آیا مرد پس از پرداخت طلب همسرش باید جریمه دولتی نیز بپردازد؟‌

با توجه به اینکه به نسبتی از طلب که وصول می‌شود حقوق دولتی که نیم‌عشر یا حق‌الاجرا است نیز به آن ,
تعلق می‌گیرد لذا قسمتی از پرداختی توسط مرد بابت نیم‌عشر دولتی کسر می‌گردد.

بیشتر بدانید مهریه و ممنوع الخروج شدن مرد

تقاضای مهریه از طرف زن

گاهى زن براى مطالبه مهریه خود از طریق دفترخانه رسمى ازدواج مبادرت به صدور اجراییه مى کند که پس از,
ابلاغ این اجراییه به همسرش، زن مى تواند اقدام به بازداشت اموال منقول و غیر منقول شوهر خود کند.

گاهى زن براى وصول مهریه خود قادر نیست تا مالى را از شوهرش معرفى کند و ؟؟د نیز براى پرداخت بدهى,
خود عملاً هیچ اقدام مؤثرى انجام نمى دهد که در این شرایط زن مى تواند تقاضاى ممنوع الخروج شدن او را ,
کند تا از خروج شوهرش از کشور به منظور فرار از پرداخت بدهى و نپرداختن آن جلوگیرى شود.

یکى از مشکلاتى که اداره ثبت اسناد و املاک همواره با آن مواجه است، درخواست بدهکارانى است که,
به لحاظ اعسار و تنگدستى و اخذ حکم تقسیط بدهى و ناتوانى از پرداخت یکجاى بدهى تقاضاى ,
رفع اثر از ممنوع الخروجى را دارند، درحالى که صدور این حکم از سوى مرجع قضایى,
مجوزى براى رفع ممنوع الخروجى نیست.

تنها راه رفع ممنوع الخروجى یک مرد، پرداخت بدهى، صدور دستور قضایى به لحاظ تأمین خواسته زن ,
و یا انصراف زن، از این تقاضا است

باشگاه خبرنگاران , تبیان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس