ملک , اجاره ,خرید , تخلیه

انواع اجاره از نظر قانون کدامند؟ انواع اجاره از نظر قانون کدامند؟

انواع اجاره , اجاره عقد لازم است و تا هنگامی که مدت اجاره تمام نشده باشد هیچ یک طرفین حق ندارد مورد اجاره را تخلیه و یا تخلیه آن را بخواهد مگر با تراضی طرفین.

سرقفلی | آشنایی با انواع سرقفلی سرقفلی | آشنایی با انواع سرقفلی

سرقفلی , مغازه داران وکسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه ) را خریداری نموده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است.

تخلیه اماکن تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره بها تخلیه اماکن تجاری در صورت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه اماکن تجاری , قانونگذار امتیازی را برای دارنده سند رسمی در نظر گرفته است تا بتواند بدون مراجعه به دادگستری و تنظیم دادخواست و غیره مستاجر متخلف را به پرداخت اجاره بها یا تخلیه مورد اجاره ملزم کند

ملک مشاع | نحوه فروش ملک مشاع ملک مشاع | نحوه فروش ملک مشاع

ملک مشاع , دادگاه دستور فروش ملک مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.

logo-samandehi