یکشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

با مراسم چولی قزک در فردوس آشنا شوید

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
مراسم چولی قزک در فردوس ● مقدمه برای دفع خشکسالی از دیرباز مراسمی تحت عنوان کلی طلب باران یا باران خواهی در فردوس اجرا می شد که اکنون نیز البته محدودتر و ساده تر از گذشته به اجرا در می آید.، ساختن عروسک باران و خواندن ترانه های باران بازگوکننده خواسته کشاورزان و دامداران برای […]

مراسم چولی قزک در فردوس

● مقدمه

برای دفع خشکسالی از دیرباز مراسمی تحت عنوان کلی طلب باران یا باران خواهی در فردوس اجرا می شد که
اکنون نیز البته محدودتر و ساده تر از گذشته به اجرا در می آید.
، ساختن عروسک باران و خواندن ترانه های باران بازگوکننده خواسته کشاورزان و دامداران برای بارش باران است.چولی قزک عروسک
باران باران

● چولی قزک

چولی قَزَک عروسکی است با بدنه ای چوبی به صورت صلیب که بر آن لباس می پوشانند
تا به صورت آدمکی پارچه ای در آیدویا یک کت را روی چوب می انداختند به عنوان چولی قزک.اغلب زنان
آن را می ساختند و در کل، مدیریت مراسم چولی قزک با زنان بود.
اما امروزه بچه ها عروسک را درست می کنند.

با مراسم چولی قزک در فردوس آشنا شوید

● نحوه ی اجرای مراسم

نحوه ی اجرای این مراسم به این صورت بود که در سالهای خشکسال در اواخر فصل زمستان و اوایل فصل
بهار بچه ها عروسک چولی قزک را می ساختند و آن را دسته جمعی در کوچه های شهر یا روستاهای
فردوس می گردانند و جلو هر خانه ای، ● می ایستیدند و می خوانند:چولی قزک بارون کن culi-qazak bâron kinبارون
بی پایون کن e bi pâyon kon bâronگندم به زیر خاکه gandom be zire xâkaاز توشنگی هلاکه az tosnegi halâkaگل
های سرخ لاله golhae sorxelâlaاز توشنگی مناله menâla az tosnegiچولی قزک، بیا بیا culi -qazak biyâ biyâبا ابرای سیا سیا
bâ abrâ e siyâ siyâبارون بیا جر جر ari ari bâron biyâتو نودونا شر شر to nodônâ sor sorسپس صاحب
خانه به کودکان مقداری شیرینی و آجیل می دهدو روی چولی قزک آب می پاشد.
کودکان شیرینی ونقل جمع آوری شده را بین خود تقسیم می کنند.اجرای این مراسم روحیه ی همکاری وصمیمیت را میان
کودکان ونوجوانان افزایش می دهد(dot)

● معنی عبارات وکلمات

▪ چولی قزک: نشانه ی فرشته ی باران است▪ بارون : باران▪ بی پایون:
بی پایان▪ توشنگی : تشنگی▪ مناله: ناله کردن▪ ابرای : ابرهای▪ جر جر، شر شر: نشانه ی صدای باران است

آداب و سنن

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس