سه شنبه, ۸ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

روز جهانی ریشه کنی فقر در ۱۷ اکتبر

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
روز جهانی ریشه کنی فقر • فقر قصه بلند غصه ها فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛ چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد و آنان را چون دژخیمی […]

روز جهانی ریشه کنی فقر

• فقر قصه بلند غصه ها

فقر، توان سوز و جان فرساست؛ چونان سایه دهشتناکی که روز شادکامی را به شب سیاهی پیوند می زند؛
چونان رهزنی که بی رحمانه بر زن و مرد و پیر و جوان و بزرگ و کودک هجوم می آورد
و آنان را چون دژخیمی شقاوت پیشه شکنجه می کند.
فقر، دزد لبخندهاست، غارتگر شادی ها، و دشمن پر خشم عاطفه ها و مهرورزی ها.
فقر، سلامت سوز است و اندوه زا.
فقر، قصه بلند بسیاری از غصه هاست(dot)

• روز جهانی ریشه کنی فقر

امروز بیست و پنجم مهرماه (هفدهم اکتبر)، «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» است.
این روز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی
داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت(dot)

• تعریف فقر

واژه فقر،
در اختلاف فرهنگ های لغت و نگاه متفاوت اصحاب معانی، توضیحات بی شماری یافته است.
از دیگر سوی، بداهت مفهوم و روشنی معنا تا حدودی این واژه را بی نیاز از تعریف کرده است.
با این حال می توان در ساده ترین توضیح و بر اساس فرهنگ معین چنین گفت: فقر به معنای درویشی،
ناداری، تهیدستی و تنگ دستی است، و در تبیین دیگر می گوییم: فقر، فقدان یا حرمانی است که گریبان یک
موجود زنده ـ به ویژه انسان ـ را در راه تحقق نیازهای اساسی اش می گیرد.
از این رو، فقیر کسی است که برای ادامه زندگی و حیات به چیزی چون خوراک، پوشاک و…
نیازمند باشد، در حالی که امکان دسترسی به آن را ندارد.
به بیان دیگر، فقیر کسی است که نمی تواند نیازمندی های اساسی خویش را تأمین کند(dot)

• قدمت فقر

فقر، از ناهنجارترین
دردهای زندگی انسان است.
این پدیده شوم، عمری به درازنای تاریخ حیات آدمی دارد و از همان آغاز، همواره همزاد بشر بوده و پیوسته
جسم و جان و جمله هستی آدمیان را دستخوش تباهی کرده است.
متون کهن، اندرزهای فقرسوز پیشوایان دینی، رنج نامه شاعران گذشته و اندوه های جانگداز به یاد مانده در آثار نویسندگان،
همه گواهی روشن بر قدمت و دیرپایی فقر در فکر و جان انسان ها دارد.قرن حاضر نیز با همه پیشرفت
های حیرت انگیز فناوری و گسترش روزافزون علوم تجربی، چیزی از غم جانکاه فقر نکاسته است و شاید به همین
دلیل، بحث و بررسی درباره ابعاد، ماهیت، علل و آثار فقر، جدی تر از گذشته جلوه گری می کند.
در حقیقت می توان گفت: فقر، یکی از کهن ترین دردهای جامعه انسانی است(dot)
• انواع فقر
– فقر
مطلق
محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی همانند خوراک و پوشاک و سرپناه که از
امکانات ضروری زندگی به شمار می آید، فقر مطلق یا فقر معیشتی نامیده می شود.
پیامدهای ناگوار این فقر بسیار است؛ در این حالت، به دلیل فراهم نشدن احتیاج های اساسی بدن، انسان دچار سوء
تغذیه شده، طاقت و توانش از دست می رود و سلامتش به مخاطره می افتد(dot) از دیگر سوی، به دلیل
حاکم نبودن ارزش های الهی بر جوامع انسانی، در چنین شرایطی انسان در گذر نگاه ها تحقیر شده و شخصیتیش
هیچ انگاشته می شود.
در سایه شوم این فقر، آدمی در شهر و دیار خود نیز چونان غریبی بی پناه است.
فقر مطلق، از عوامل مهم افزایش درصد خطاها، بزهکاری ها و کردارهای نادرست و فسادانگیز است و چه بسا کفر
و بی دینی که در بستر این فقر رشد می کند(dot)
– فقر نسبی
آدمی، مولود عصر خویشتن است
و باید درآمد و سطح زندگی اش را متناسب با امکانات روزگار خود بسازد.
در قرن حاضر، روی گرداندن یا بی بهره ماندن از مواهب معمول فناوری، با منطق و آموزه های حیات بخش
دین سازگار نیست.
در حقیقت هر کس از امکانات موجود عصر خود برخوردار نباشد، گرفتار نوعی از فقر است که می توان آن
را فقر نسبی نامید.
بنابراین فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی ها در زمان های مختلف و در میان تک تک افراد
یک جامعه، یا فقری است که از مقایسه یک شهر با شهر دیگر و کشوری با دیگر ملت ها پدید
می آید.
در این تقسیم ممکن است شخصی در سنجش با هم دیاران خود ثروتمند، ولی در برابر تمکن مردمان منطقه ای
دیگر فقیر شمرده شود(dot)
– فقر طبیعی
کم داشت یا فقدان ثروت های طبیعی، وجود بیابان های خشک و
بی حاصل، کمبود کانی ها و مواد آلی، محاصره در مزرهای نامناسب جغرافیایی، محدود بودن منابع آب و زمین های
هموار حاصل خیز و دیگر عواملی که بدون حضور مستقیم و چشمگیر آدمی پدید می آید، در حیطه فقر طبیعی
شمرده می شود.حوادث ناخوشایندی چون سیل، توفان، آفات نباتی، زلزله و خشک سالی نیز که سبب کمبودها و نارسایی های
اقتصادی می شوند، از جمله عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند.
امروزه بسیاری از کشورهای جهان که از قافله پیشرفت های صنعتی عقب مانده و از منابع عظیم نفتی و معادن
غنی نیز بی بهره اند، در زمره رنج دیدگان از فقر طبیعی هستند.

روز جهانی ریشه کنی فقر در 17 اکتبر

محرومیت و ناتوانی افراد در دست یابی به حداقل نیازهای اساسی، فقر مطلق نامیده می شود

• فقر، علت ها
و راهکاره
– فرد، جامعه، حکومت
فقر، محصول عواملی گسترده و پیچیده است؛ گاه خود فرد و خصلت ها و
کردارش بدون حضور عواملی بیرونی مسئول تیره بختی او هستند، و گاه پدیده فقر در بستر اجتماع و افراد زیاده
خواه زراندوزی شکل می گیرد که چون آفاتی ویران کننده، جامعه انسانی را به تباهی می کشند.
حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آن نیز نقشی مهم و تعیین کننده در شکل گیری خط فقر برعهده
دارند.
به همین دلیل، در فرهنگ اسلامی برای زدودن فقر از سیمای جامعه، افزون بر خود فرد، عموم آحاد جامعه و
همچنین زمام داران حکومت نیز مسئول شناخته شده اند و باید برای از میان بردن این پدیده شوم و تنگ
تر کردن شکاف بین فقیران و ثروتمندان بکوشند(dot)
فقر؛ زاییده ستم دنیاپرستان
فقر، فرزند ستم است و ثروت انباشته
نامشروع، زاییده چپاول، و هر دو ره آورد بی عدالتی.
هم فقر و هم ثروت اندوزی، تعالی و تکامل معنوی بشر را تهدید می کنند.
در جامعه ای که انگیزه همه در آن، سودجویی و زراندوزی است و خوی استکباری زیاده خواهی، ضعیفان را به
استضعاف کشانده، فقر و فقیران جایی در قلب های سیاهی گرفته مردمانش ندارند.
چنین جامعه ای دیر یا زود به فرجام فنا منتهی می شود.
امیر پارسایان حضرت علی علیه السلام در کلامی حکیمانه، دنیای تاریک ثروت پرستان را این چنین توصیف می کند: «همانا
دنیا پرستان چونان سگ های درنده، عوعو کنان، برای دریدن صید در شتاب اند.
برخی به بعضی دیگر هجوم آورند و نیرومند شان ناتوان را می خورد، وبزرگ ترها کوچک ترها را از بین
می برند»(dot)
تنبلی و بی کاری، زاینده فقر
از دیدگاه اسلام، هر کس همان را دِرو می کند که
کاشته است.
کشت تنبلی و تن پروری، به ویژه اگر با بی حوصلگی و بی قراری همراه شود، محصولی جز فقر و
حرمان ندارد؛ چنانکه حضرت علی علیه السلام در تشبیهی زیبا می فرماید: «چون اشیا با یکدیگر پیوند یافتند، تنبلی و
درماندگی با هم ازدواج کردند که از ازدواج این دو، فقر به دنیا آمد».
همچنین ایشان در حدیث دیگری فرموده است: «کسی که رنج کار را تحمل نکرده، باید تهی دستی و فقر را
تحمل کند».
امام باقر علیه السلام نیز انسان بیکار را به مردار تشبیه می کند و منفورترین افراد نزد خداوند می داند.
در سخنی زیبا از ایشان آمد است: «مبغوض ترین آفریده ها نزد پروردگار کسی است که در شب چونان مردار
است و در روزِ بیکار و باطل»(dot)
اسراف؛ عامل فقر
زیاده روی در مصرف، تجاوز به حقوق دیگران و
هدر دادن امکاناتی است که به همه نسل ها و انسان ها تعلق دارد.
در جهان بینی دینی، مصرف بی رویه، سرانجام به فقر و نابودی امکانات می انجامد و همه را در کام
نیستی فرو می برد.
قرآن کریم در آیات بسیاری، اسراف را نهی و اسراف کاران را نکوهش کرده است.
مذمت اسراف و پیامدهای زیان بار آن، بخش گسترده ای از روایات ما را نیز به خود اختصاص داده است.
حضرت علی علیه السلام می فرماید: «اسراف از اسباب فقر است».
امام کاظم علیه السلام نیز فرموده است: «کسی که در زندگی خود اسراف و تبذیر را پیشه سازد، نعمت از
زندگی او رخت بر می بندد».

حوزه

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده