چهارشنبه, ۹ اسفند , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

سیمین بهبهانی | شعر زیبای فراموشت نمیکردم

اشتراک:
فرهنگ و هنر و شعر
سیمین بهبهانی سخن دیگر نگفتی ای سخن پرداز خاموشمفراموشت نمی کردم چرا کردی فراموشم؟ز سردی های خاک تیره آغوشت چه می جویدچه بد دیدی ؟چه بد دیدی؟ ز گرمیهای آغوشمنه چشم بسته بگشایی نه راه رفته باز آییبه مرگت بار تنهایی چه سنگین است بر دوشم به جز در دیده ام کی می پسندیدی سیاهی […]

سیمین بهبهانی

سخن دیگر نگفتی ای سخن پرداز خاموشمفراموشت نمی کردم چرا کردی فراموشم؟ز سردی های خاک تیره آغوشت چه می جویدچه
بد دیدی ؟چه بد دیدی؟ ز گرمیهای آغوشمنه چشم بسته بگشایی نه راه رفته باز آییبه مرگت بار تنهایی چه
سنگین است بر دوشم

سیمین بهبهانی

به جز در دیده ام کی می پسندیدی سیاهی را؟نمی بینی مگر اکنون که سر تا
پا سیه پوشم؟تو آگه کردی از لفظم، تو ساغر دادی از شعرمبه دلخواه تو می گویم،به فرمان تو می نوشمنه
باهوشم،نه بیهوشم،نه گریانم نه خاموشمهمین دانم که می سوزم،همین دانم که می جوشمپریشانم،پریشانم،چه می گویم؟نمی دانمز سودای تو حیرانم،چرا کردی
فراموشم؟

شبنم نیوز

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس
تالارکده