مشاهده : 152تاریخRSS

لطف علی خان زند چگونه زندگی کرد؟

لطف علی خان زند چگونه زندگی کرد؟فرهنگ و هنر و شعر
لطف علی خان زند پس از کشته شدن جعفرخان سر جانشینی او بین امرای زند اختلاف بوجود آمد.بالاخره حاجی ابراهیم کلانتر فارس در نهایت فداکاری سپاهی فراهم آورد و لطف علی خان فرزند جعفرخان را که در آن تاریخ در غرب فارس می زیست به شیراز خواست و در ۱۵ شعبان سال ۱۲۰۳ ه.وی را […]

لطف علی خان زند

پس از کشته شدن جعفرخان سر جانشینی او بین امرای زند اختلاف بوجود آمد.بالاخره حاجی ابراهیم کلانتر فارس در نهایت
فداکاری سپاهی فراهم آورد و لطف علی خان فرزند جعفرخان را که در آن تاریخ در غرب فارس
می زیست به شیراز خواست و در ۱۵ شعبان سال ۱۲۰۳ ه.
وی را که ۲۲ سال داشت بر تخت نشاند(dot) او جوانی فوق العاده خوش سیما بود.
چهره ای جذاب، قامتی کشیده و اندامی باریک و قوی و چالاک داشت.
وی در سواری و تیراندازی و شمشیربازی و سایر فنون سپاهیگری بی مانند و بسیار شجاع و متهور و بی
باک بود.
او به مناسبت جوانی و زیبایی و دلیزی و سخاوت در شیراز خیلی محبوبیت داشت.

لطف علی خان به همه کرم می کرد و هر کس برای حاجتی به او مراجعه می نمود بدون
نصیب نمی ماند.با توجه به این فضایل اخلاقی و علاقه ی شدیدی که مردم فارس به سلطنت خاندان زند داشتند
چنین به نظر می رسید که لطف علی خان عظمت و اقتدار زمان کریم خان را بار دیگر
تجدید خواهد کرد اما با وجود حریف سرسختی چون آقا محمدخان قاجار و حوادث غیرمنتظره ای که در دوران سلطنت
او روی داد این امید به یأس مبدل گردید(dot) او اولین کار بزرگی که پیش گرفت این بود که سه
جاده شوسه بین شیراز و بوشهر و شیراز و بندرعباس و شیراز و بندرلنگه احداث کند.
احداث این سه جاده در آن عصر یکی از کارهای بزرگ عمرانی بود که سلاطین سلف نکرده بودند و دومین
کار بزرگی که در صدد بود انجام دهد ساختن سدی روی رودخانه ی موند بود تا آب آن رودخانه را
بر اراضی طرفین رودخانه سوار کند(dot) رودخانه موند رودی است که از کوههای فارس سرچشمه می گیرد و در گذشته
بدون استفاده به خلیج فارس می ریخت.
اگر آن سد ساخته می شد قسمت وسیعی از فارس که استفاده نشده بود یکی از حاصل خیزترین مناطق دنیا
می گردید و اگر سه جاده را که می خواست احداث نماید به اتمام می رسید بسیار در توسعه ی
آبادی و بازرگانی فارس مؤثر می گردید.

اما جنگ های لطف علی خان با آقا محمدخان قاجار مانع از آن شد که آن جوان روشن فکر بتواند
آن کارها را انجام دهد.
اما نیت او نشان داد که استعداد زمام داری وی خیلی بیش از معاصرینش می باشد و از لحاظ داشتن
لیاقت برای زمام داری با وجود جوانی دو قرن از معاصرینش برتری داشت و سد سازی برای آبادی کشور و
… از فرمول های امروزی است نه ۲۰۰ سال قبل در ایران.
او با این که جوانی دلیرو سلحشور بود، ذوق ادبی داشت وشعر می گفت و چند شعر که از وی
باقی مانده نشان می دهد که یک شاعر با استعداد و خوب بوده است(dot) وی علاوه بر اقدامات عمرانی در
اولین سال سلطنت خود یک کار ادبی هم کرد و عده ای از شعرا و فضلای شیراز را مأمور نمود
که با همکاری، اشعار حافظ را مورد مطالعه قرار دهند و آن قسمت از اشعار وی را که به طور
حتم از او نبود را جدا نمایند.

در ابتدا ممکن است که این کار ساده جلوه کند و به نظر رسد که لطف علی خان کاری جالب
توجه نکرده است ولی از نظر معنوی دارای اهمیت می باشد و نشان می دهد که لطف علی خان زند
بیش از تناسب سن خود دارای ذوق و اطلاع ادبی بوده است.
تصور می شد که بیشتر دشمنی آقا محمد خان قاجار به لطفعلی به خاطر زیبایی او بوده است یعنی لطف
علی به خاطر زیبایی خود محسود او شده بود(dot) هنگامی که حاج ابراهیم کلانتر به او خیانت کرد در حالی
که لطف علی به او اطمینان داشت و دروازه های شیراز را به رویش بست و او را در مقابل
دشمن تنها گذاشت لطف علی نه تنها عصبانی شد و شکیبایی خود را ازدست نداد بلکه لبخند زد و بیتی
از حافظ را خواند.
پیر پیمانه شکن من که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از محبت پیمانه شکن(dot)
لطف علی خان زند
مردی بود راستگو، جوانمرد و صریح الهجه و دارای اراده ی قوی بود.
لطف علی خان همانند کریم خان زند خوش خلق و دادگستر و سخی و نیک فطرت و با ترحم و
نوع پرور بود و می گفت نمی توانم یک قیافه ی اندوهگین را ببینم و نمی توانم تحمل کنم که
من سیر باشم وهم نوعم گرسنه وهنگامی که در شیراز بود بعضی از شب ها لباس مبدل می پوشید تا
این که بتواند به طور ناشناس به کسانی که فکر می کرد نیازمند هستند کمک نماید(dot) شاید در مشرق زمین
اولین کسی بود که به فکر تأسیس بیمه ی اجتماعی افتاد و اگر عمرش کفاف می داد و آن را
به وجود می آورد و گرچه آن چه می خواست به وجود آورد عنوان بیمه ی اجتماعی نداشت اما نتیجه
ای که در آن به دست می آمد همانند آن بود.
….درحالیکه روشنایی عصر زمستان دقیقه به دقیقه کم تر می شد محمدعلی خان قاجار، چشم از صحنه ی پیکار بر
نمی داشت و یک مرتبه دید که شمشیر از دست لطف علی خان بر زمین افتاد.

علت این که او نتوانست شمشیر را نگاه دارد این بود که یک ضربت شمشیر از عقب بر شانه ی
راست او زدند و دست راستش مثل دست چپ از کار افتاد.
همین که خان زند، از فرط درد، شمشیر را رها کرد محمدعلی خان فریاد زد او را نکشید.
…..
خان زند حرکتی کرد که شمشیر خود را از زمین که مستور از خون بود بر دارد ولی نتوانست و
از شدت درد و خستگی زانو بر زمین زد.
همین که به او رسیدند و خواستند دستانش را از عقب ببندند از فرط دردی که از دو شانه ی
مجروحش بود فریادی زد و از هوش رفت(dot) هنگامی که او را به پیش آقا محمدخان قاجار می بردند پالهنگ
بر گردنش بستند و یک زنجیربه وزن ۱۵ کیلو دارای دو قفل که یکی به دست ها و دیگری به
پاها قفل می شد به دست ها و پاهایش بستند.
زنجیری که به دو پای او بسته بودند مانع از گام برداشتن نمی شد ولی اسیر نمی توانست که با
سرعت گام بردارد.
گو این که اگر بر پای او زنجیر نمی بستند باز هم به مناسبت ضعف نمی توانست با سرعت حرکت
کند.
وقتی که پیش آقامحمدخان قاجار رسید به او گفت که به خاک بیفت و سجده کن .
خان زند جواب داد من فقط مقابل خداوند سجده می کنم.
بر سرش زد و باو گفت بتو می گویم به خاک بیفت.
لطف علی خان گفت اگر من دست داشتم تو جرئت نمی کردی بر سرم بزنی و بتو گفتم که من
فقط مقابل خداوند سجده می کنم.

ولی محمد خان قاجار آن قدر بر اسیر مجروح و ناتوان فشار آورد تا این که او را بر زمین
انداخت و سرش را به خاک مالید.
صدای آقامحمد خان قاجار ریز بود و هرگز فریاد نمی زد اما در آن هنگام که دشمن را مقابل خود
دید صدا را بلند کرد و گفت ای لطف علی می بینم که هنوز نخوت داری و غرور تو از
بین نرفته است ولی من هم اکنون کاری می کنم که دیگر تو نتوانی سر را بلند نمایی(dot) آن وقت
خواجه ی دانشمند و متدین قاجار فرمان داد که عده ای از اصطبل بیایند.
انسان حیران می شود که چگونه مردی چون اقا محمد خان که فاضل بود و برای اجرای احکام دین اسلام
تعصب داشت و نماز او هیچ موقع قضا نمی شدیک چنان فرمان ننگین و بی شرمانه ای را داد.
او به مناسب خواجه بودن عقده دائمی داشت و اطرافیانش خوب از آن موضوع آگاه بودند و هر موقع که
صحبت از زن به میان می آمد طوری صحبت می کردند که گویی خواجه ی قاجار یک مرد عادی است.
عقده دائمی خواجه قاجار، بر اثر مشاهده ی جوانی و زیبایی و لطف علی خان زند منفجر شد و آن
دستور ننگین را صادر کرد.
کیست که نداند در آن روز لطف علی خان زند آن قدر ناتوان بود که بدون زنجیر و پالهنگ قدرت
راه رفتن نداشت تا چه رسد به این که او را مقید به زنجیر نمایند و پالهنگ بر گردنش ببندند.
کیست که نداند در آن روز لطف علی خان از دو شانه به شدت مجروح بود نمی توانست دست های
خود را تکان بدهد تا چه رسد به این که دو دستش را با زنجیر ببندند.
لطف علی خان زند نشان داده بود که مردی دلیر است و در آن روز، دلیری خود را به یک
تعبیر مسجل کرد.
زیرا با این که مجروح و خسته و ناتوان بود و او را مقید به زنجیر و پالهنگ کرده بودند
و می دانست که هر گاه ابراز شهامت نماید دچار شکنجه های هولناک خواهد شد دلیری خود را نشان داد
و حاضر نشد مقابل خواجه قاجار به خاک بیفتد و گفت که من جز در مقابل خداوند سجده نمی کنم.

یک مورخ اروپایی نمی تواند خود را قائل کند که در آن روز آقا محمدخان هم چون دستوری صادر کرده
بود.
دستوری که او صادر کرد آن قدر قبیح بود که وجدان یک مورخ اروپائی نمی تواند آن را بپذیرد و
به خود می گوید که این اتهام است و دشمنان آقامحمدخان این تهمت را بر او زده اند ولی متأسفانه
مورخین مغرب زمین، در کتاب های خود با اشاره، این موضوع را نوشته اند(dot) لطف علی خان زند که دیگر
مشرق زمین شمشیرزنی چون او به وجود نخواهد آورد و خلق و خوی و لیاقت زمام داری اش او را
محبوب هم کرده بود نامی درخشان از خود در تاریخ شرق باقی گذاشت ولی فجایعی که آقامحمدخان در مورد او
مرتکب شد مرتبه اش را در تاریخ شرق حتی تا مرتبه ی یک شهید بالا برد.
لطف علی خان زند را در اصطبل جا دادند بدون این که زنجیر از دست و پاهایش بگشایند و پالهنگ
از گردنش بردارند.
خان زند در آتش تب می سوخت وگاهی ناله بر می آورد و اظهار تشنگی می کرد.

ولی کارکنان اصطبل از بیم آقا محمدخان نمی توانستند آب به او بدهند و اسیر بدبخت و مریض که مقید
به زنجیر و پالهنگ بود تا بامداد آن روز نالید.
روز بعد آقامحمد خان قاجار دستور داد که لطف علی خان زند را به حضورش بیاورند.
خان زند قدرت راه رفتن نداشت و دو نفر از دو طرف بازوهایش را گرفتند و او را مجبور می
کردند که قدم بردارد و همین که رهایش می نمودند بر زمین می افتاد.عاقبت او را نزدیک آقامحمد خان قاجار
بردند(dot) خواجه قاجار گفت لطف علی، بگو بدانم آیا هنوز هم غرور داری یا نه؟ سر لطف علی خان زند،
بر اثر ضعف و تب روی پالهنگ خم شده بود و نمی توانست پلک دیدگان را باز کند.
ولی بعد از این که آن را شنید سر را بلند کرد و پلک دیدگان را گشود و آب دهان
را به طرف صورت او پرتاب کرد و گفت ای اخته ی فرومایه من از تو نمی ترسم.
خان زند، بزرگترین ناسزایی را که ممکن بود به آقا محمدخان قاجار بگویند به او گفت چون خواجه ی قاجار
از خواجگی خود رنج می برد و آن ناسزا با حضور تمام سرداران و بردگان به آقا محمدخان قاجار گفته
شد(dot) آقا محمد خان لحظه ای سکوت کرد وبعد جلاد را احضار نمود و به او گفت دو تخم چشم
لطف علی بیرون بیاورد.
جلاد خان زند را به زمین انداخت و دست و پاهایش را که در زنجیر بود طوری با طناب بست
که نتواند آن ها را تکان بدهد و بعد سه انگشت را زیر پلک چشم راستش قرار داد و تا
آن جا که در بازوی خود زور داشت فشار آورد چشمی که روزی در زیبایی در بین چشمهای جوانان ایرانی
نظیر نداشت از کاسه بیرون آمد وجلاد آن قدر فشار داد تا این که تخم چشم بکلی از کاسه خارج
گردید(dot) همین که جلاد خواست شروع به کار بکند آقا محمد خان از جا برخاست و به محکوم نزدیک گردید
که با دو چشم خود، خروج تخم های چشم خان زند را از کاسه ها ببیند و شاید بهمین مناسبت
است که بعضی نوشته اند که او با دو دست خویش تخم چشم های خان زند را از کاسه بیرون
آورد(dot) بعد از این که تخم چشم راست لطفعلی خان زند از کاسه خارج شد ، جلاد، کارد که بدندان
گرفته بود به دست گرفت و الیافی را که وسیله ی اتصال تخم چشم به کاسه بودبرید و تخم چشم
از کاسه به کلی جدا شد و دژخیم تخم چشم را بر زمین انداخت و انگشتان را به زیر چشم
خان زند برد و در حالیکه آقا محمد خان هم چنان می نگریست آن تخم را هم از کاسه جدا
کرد(dot) وقتی تخم چشم راست او از کاسه بیرون آمد آن جوان قدری تکان خورد و نالید ولی هنگامی که
تخم چشم چپش را بیرون می آورند آن جوان تکان نخورد وصدایی از وی شنیده نشد.وقتی هر دو تخم چشم
لطف علی خان زند بر زمین افتاد خواجه ی قاجار گفت حالا نوبت من است که آب دهان به صورتت
بیندازم و برخسار محکوم نابینا آب دهان انداخت ولی لطف علی خان زند که آب دهان بر صورتش انداختند و
صدای خواجه ی قاجار را نشنید زیرا از هوش رفته بود(dot) همان روز که خان زند را کورد کردند آقا
محمدخان قاجار گفت من نمی خواهم که این مرد بمیرد بلکه می خواهم زنده بماند و افسار بر سرش بزنند
و او را در سفرها پیاده راه وادارند.
ولی حال لطف علی خان طوری وخیم بود که به او گفتند که اگر مورد مداوا قرار نگیرد خواهد مرد.
خواجه قاجار دستور که زخم های دو شانه و دوچشمش را مداوا کنند تا این که زنده بماند و وی
بتواند پیوسته او را مورد تحقیر قرار بدهند خواجه ی قاجار شتاب داشت که لطف علی خان زودتر مداوا شود
تا این که وی بتواند آن جوان نابینا را کنار اسب خود بدواند ولی با این که زخم چشم او
مداوا یافت زخم دو شانه اش معالجه نمی گردید و بیم آن می رفت که آن دو زخم، خان زند
را از پای درآورد(dot) بعد از این که زخم های لطف علی خان بهبود یافت، باز خیلی ضعیف بود زیرا
که غذای کافی به او نمی دادند و او را در مکان راحت نمی خوابانیدند.
مردان کرمان که همه کور بودند ولی زن ها برخی در شب های جمعه برای او قدری غذا می بردند.
ولی مأمورین آقامحمدخان قاجار نمی پذیرفتد و می گفتند که اگر غیر از نان و آب به او بدهند آقا
محمدخان آن ها را خواهد کشت یا کور خواهدکرد.
دیگر لطف علی خان زند زیبا نبود و هرگز سر را بلند نمی کرد زیرا کسی که چشم ندارد تا
این که دنیا را نگاه کند برای چه سررا بلند نماید.

گاهی خان زند برای اینکه آتش درون را تخفیف بدهد اشعار شیخ محمود شبستری را با آهنگ سوزناک می خواند
و آهنگ های او که بیشتر نغمه های فارسی بود طوری در مستحفظین اثر می کرد که بی اختیار هنگامی
که از خان زند دور بودند آن را زمزمه می کردند(dot) از اشعار عرفانی شبستری گذشته خان زند به خواندن
اشعار باباطاهر علاقه داشت با این که خان زند نابینا بود باز خواجه ی قاجار از سکونت آن جوان در
جنوب ایران می ترسید و دستور داد که وی را به تهران منتقل کنند.
اما در پایتخت نیز نسبت به خان زند حس کنجکاوی و ترحم به وجود آمد و مردم می گفتند که
وارث کریم خان آمده است وبرخی اظهار می نمودند که کوری لطف علی خان زند مانع از سلطنت او نیست
هم چنان که شاهرخ کور است ولی در خراسان سلطنت می کند.

این اظهارات آقامحمدخان قاجار را متوحش کرد و هنگامی که در چمن (سلطانیه) بود برای حاکم تهران دستورحکم فرستاد که
لطف علی خان زند را به هلاکت برسانند و دژخیم باتفاق دو نفر وارد زندان خان زند شدند و یک
مرتبه دیگر دست های آن جوان تیره روز را بستند و دهانش را گشودند و جلاد دستمالی که گلوله کرده
بود در حلقوم او نهاد و بعد یک چوب دراز روی دستمال نهاد و با یک چکش بر چوب زد
تا این که دستمال در گلوی خان زند فرو برد و بعداز چند دقیقه روح از کالبد لطف علی خان
جدا شد و آن جوان نابینا از مشقات زندگی رهایی یافت(dot) وقی جسد او را برای شستن به غسال خانه
واقع در نزدیک (چهل تن) در تهران بردند به اسکلتی شباهت داشت که پوستی روی آن کشیده باشند وکسی که
آن جسد را می دید فکر نمی کرد که کالبد بزرگترین شمشیرزن شرق است و دیگر روزگار شمشیرزنی چون او
تربیت نخواهد کرد.
پس از این این که جسد شسته شد به امامزاده زید واقع در (بازار) تهران بردند و آن جا دفن
کردند بدون اینکه اثری روی قبر بگذارند.
چنین مرد، شهریار زند و زمام دار روشنفکر جنوب ایران که هرگز تبسم از لبانش دور نمی شد و از
لحاظ صورت و سیرت فرشته بود و هر کس که او را می دید محبتش را در دل می پرورانید.

تاریخ نگار

2016-11-26 / گردآوری:

نو عروس

طرز صحیح آرایش صورت اینگونه استطرز صحیح آرایش صورت اینگونه است
شیوه های آرایشی برای داشتن صورتی درخشان تر و براقشیوه های آرایشی برای داشتن صورتی درخشان تر و براق
آموزش لازم برای زن بودنآموزش لازم برای زن بودن
توصیه های پاییزی به مادران باردارتوصیه های پاییزی به مادران باردار
نکاتی برای طراحی دکوراسیون یک اتاق خواب آرامش بخشنکاتی برای طراحی دکوراسیون یک اتاق خواب آرامش بخش
رنگ دکوراسیون سال ۲۰۱۹ را بشناسیدرنگ دکوراسیون سال ۲۰۱۹ را بشناسید
معجزه انار در مقابله با دو بیماریمعجزه انار در مقابله با دو بیماری
جادوی آب انارجادوی آب انار
روش های گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی در فصل سرماروش های گرم کردن خانه بدون وسایل گرمایشی در فصل سرما
غذاهای ممنوعه در دوره سرماخوردگیغذاهای ممنوعه در دوره سرماخوردگی
یک عصر خوش طعم پاییزی با چای اناریک عصر خوش طعم پاییزی با چای انار
طرز تهیه سالاد لبو ( ویژه شب یلدا )طرز تهیه سالاد لبو ( ویژه شب یلدا )
خونریزی بعد از روابط زناشویی را جدی بگیرید!خونریزی بعد از روابط زناشویی را جدی بگیرید!
مشکلات اکثر بانوان در رابطه زناشوییمشکلات اکثر بانوان در رابطه زناشویی
بگذارید بچه‌ها از مسائل جنسیتی آگاه شوندبگذارید بچه‌ها از مسائل جنسیتی آگاه شوند
۵ توصیه برای آنکه فرزندتان در زمستان سرما نخورد۵ توصیه برای آنکه فرزندتان در زمستان سرما نخورد
زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!زندگی پیام صابری | از مادرش که نشان لژیون دونور را در فرانسه گرفته تا ازدواج جنجالی با زیبا بروفه!
زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!زندگی مشترک پریانکا چوپرا و نیک جوناس چگونه آغاز شد؟ | از آشنایی تا تور ۲۳ متری لباس عروس!
بهترین روش برای مقابله با خشکی پوست در پاییزبهترین روش برای مقابله با خشکی پوست در پاییز
آشنایی با داروی برم هگزین از دسته داروهای خلط آورآشنایی با داروی برم هگزین از دسته داروهای خلط آور
۷ لباس پاییزی که خوش تیپ تان می کند! + تصاویر۷ لباس پاییزی که خوش تیپ تان می کند! + تصاویر
راهنمای مفید لباس پوشیدن در فصل پاییز!راهنمای مفید لباس پوشیدن در فصل پاییز!
کنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردیکنترل غذا خوردن با راه حل های بسیار جالب و کاربردی
جزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروفجزئیات عروسی پریانکا چوپرا ستاره بالیوودی و نیک جوناس خواننده معروف
راهنمای مسافرت هوایی +تصاویرراهنمای مسافرت هوایی +تصاویر
راهنمای جامع سفر به کوهستان به همراه ده نکته کلیدی + تصاویرراهنمای جامع سفر به کوهستان به همراه ده نکته کلیدی + تصاویر
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
نوبهار و عشق و مستی شعری زیبا از سلمان ساوجینوبهار و عشق و مستی شعری زیبا از سلمان ساوجی
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبرروز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
از آنم شکوه است از طول ایام پریشانی شعری از محتشم کاشانیاز آنم شکوه است از طول ایام پریشانی شعری از محتشم کاشانی
ققنوس از بهترین شعرهای نیمایوشیجققنوس از بهترین شعرهای نیمایوشیج
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبانروز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
انسان فردا شعری از محمدحسن بارق شفیعیانسان فردا شعری از محمدحسن بارق شفیعی
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
دو دستم ساقه سبز دعایت شعری زیبا از قیصر امین پوردو دستم ساقه سبز دعایت شعری زیبا از قیصر امین پور
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص) (۵)اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص) (۵)
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردماحمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
دل نوشته های صادق هدایتدل نوشته های صادق هدایت
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنونآداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیاروز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
آداب و رسوم نوروزی باکو پایتخت جمهوری آذربایجانآداب و رسوم نوروزی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
این روزا عادت همه… شعری زیبا از مریم حیدر زادهاین روزا عادت همه… شعری زیبا از مریم حیدر زاده
ششم فروردین روز امید و شادباش نویسیششم فروردین روز امید و شادباش نویسی
زین گونه‌ام که در غم غربت شکیب نیست شعری از هوشنگ ابتهاجزین گونه‌ام که در غم غربت شکیب نیست شعری از هوشنگ ابتهاج
فریدون مشیری شاعر | شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده منفریدون مشیری شاعر | شعر زیبای کاروان رفته بود و دیده من
شعر راز خاکستر اثر هوشنگ ابتهاجشعر راز خاکستر اثر هوشنگ ابتهاج
تاجیکستان | رمضان در تاجیکستان به روایت تصاویرتاجیکستان | رمضان در تاجیکستان به روایت تصاویر
شعر زیبای آ بهار… از امیرحسین مدرسشعر زیبای آ بهار… از امیرحسین مدرس
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
تا شقایق هست زندگی باید کرد شعری زیبا از سهراب سپهریتا شقایق هست زندگی باید کرد شعری زیبا از سهراب سپهری
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
قیصر امین پور | شعر زیبای این ترانه بوی نان نمی دهد
روز بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی در ۲۴ آبان
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
فیلم پرشین ویامیران پرواز