گردشگری به سفر افراد به مکان های خارج از محل سکونت خود برای تفریح، کسب و کار، تحصیل یا سایر اهداف گفته می شود. گردشگری را می توان بر اساس عوامل مختلفی مانند محدوده جغرافیایی، هدف سفر و نوع فعالیت های گردشگری تقسیم بندی کرد.

گردشگری داخلی به سفر افراد به مکان های داخل کشور خود گفته می شود. گردشگری داخلی یکی از مهم ترین بخش های صنعت گردشگری است و نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. گردشگری داخلی می تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه زیرساخت های گردشگری کمک کند.

گردشگری خارجی به سفر افراد به مکان های خارج از کشور خود گفته می شود. گردشگری خارجی نیز یکی از مهم ترین بخش های صنعت گردشگری است و نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارد. گردشگری خارجی می تواند به معرفی فرهنگ ها و آداب و رسوم کشورها، توسعه روابط بین کشورها و افزایش درآمد ارزی کمک کند.

تفاوت های گردشگری داخلی و خارجی

محدوده جغرافیایی: گردشگری داخلی به سفر به مکان های داخل کشور خود گفته می شود، در حالی که گردشگری خارجی به سفر به مکان های خارج از کشور خود گفته می شود.

هدف سفر: هدف از گردشگری داخلی معمولاً تفریح، کسب و کار، تحصیل یا سایر اهداف غیر از مهاجرت است، در حالی که هدف از گردشگری خارجی معمولاً تفریح، کسب و کار، تحصیل یا مهاجرت است.

نوع فعالیت های گردشگری: فعالیت های گردشگری داخلی معمولاً شامل بازدید از جاذبه های گردشگری، خرید، غذا خوردن و اقامت در هتل ها و سایر مراکز اقامتی است، در حالی که فعالیت های گردشگری خارجی می تواند شامل موارد ذکر شده در بالا و همچنین فعالیت های دیگری مانند شرکت در رویدادهای فرهنگی، ورزشی یا آموزشی باشد.

گردشگری داخلی و خارجی هر دو دارای اهمیت هستند و نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. گردشگری داخلی می تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه زیرساخت های گردشگری کمک کند. گردشگری خارجی نیز می تواند به معرفی فرهنگ ها و آداب و رسوم کشورها، توسعه روابط بین کشورها و افزایش درآمد ارزی کمک کند.

توسعه زیرساخت های گردشگری: زیرساخت های گردشگری شامل راه ها، فرودگاه ها، هتل ها، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و سایر امکانات گردشگری است. توسعه زیرساخت های گردشگری می تواند به تسهیل سفر گردشگران و افزایش رضایت آنها کمک کند.

ترویج گردشگری: ترویج گردشگری شامل معرفی جاذبه های گردشگری، فرهنگ و آداب و رسوم کشورها به گردشگران است. ترویج گردشگری می تواند به جذب گردشگران بیشتر کمک کند.

ایجاد تسهیلات برای گردشگران: ایجاد تسهیلات برای گردشگران شامل ارائه خدمات مناسب به گردشگران مانند خدمات حمل و نقل، بیمه مسافرتی، خدمات درمانی و سایر خدمات است. ایجاد تسهیلات برای گردشگران می تواند به بهبود تجربه سفر گردشگران کمک کند.

گردشگری یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهان است و نقش مهمی در توسعه کشورها دارد. با توسعه گردشگری داخلی و خارجی، می توان به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه زیرساخت های کشورها کمک کرد.