علی دایی


چرا فقط علی دایی؟

چرا فقط علی دایی؟

زمین‌لرزه کرمانشاه ، علی دایی افتخار و سرافرازی برای ایران به‌ دنبال داشته است و عجیب این که مردم ایران چگونه خس‌ و خاشاک را از هم تشخیص می‌دهند.

فرادرس