سرقت‌ های خشن مسلحانه از طلافروشی‌ های تهران که سارقان ناکام ماندند

تاریخ نشر :شنبه 25 سپتامبر 2021 اشتراک:
سرقت های مسلحانه طلا فروشی حوادث روز
در این ویدئو سرقت های مسلحانه طلا فروشی که نافرجام ماند را می بینید

سرقت از طلافروشی یکی از وسوسه برانگیز ترین سرقت ها برای دزدان است. بیشتر این سرقت ها مسلحانه و با سلاح گرم بوده است. امروز در پرشین وی می خواهیم ویدئویی از سرقت های مسلحانه طلا فروشی نافرجام را برای شما قرار دهیم که منتشر شده است

سرقت های مسلحانه طلا فروشی نافرجام

در این ویدئو سرقت های مسلحانه طلا فروشی که ناکام مانده است را می بینید

ویدئویی از سرقت های مسلحانه ناکام

بد نیست بدانید مجازات سرقت از طلافروشی چیست

سرقت یکی از جرائم مهمی است که علیه اموال و مالکیت افراد ارتکاب میابد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جهت حمایت از اموال و مالکیت افراد ,
در ماده ۲۶۸ به سرقت حدی اشاره کرده است و در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ به سرقت تعزیری اشاره نموده است.

در تعریف سرقت چیست باید گفت، سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که سرقت ربودن مال متعلق به غیر است در واقع سرقت عملی است که همراه با ربایش، قاپیدن، برداشتن مالی که متعلق به شخص دیگر است بدون اجازه صاحب و یا متصرف قانونی آن واقع می گردد و اگر عمل ربایش در این جرم وجود نداشته باشد عمل ارتکابی سرقت نخواهد بود.

سرقت های مسلحانه طلا فروشیمجازات سرقت های مسلحانه طلا فروشی

مجازات سرقت مسلحانه از بانکها، طلافروشی ها و صرافی ها

سرقت اگر به صورت مسلحانه باشد و مشمول یک یا دو مورد گفته شده در بالا باشد ,
و شرایط محاربه را نیز دارا نباشد سارق به حبس از سه ماه تا بیست سال بسته به مورد،
محکوم می گردد اما اگر شرایط محاربه وجود داشته باشد سارق به اعدام محکوم خواهد شد.

راههای اثبات سرقت

یکی از ادله اثبات سرقت شامل یکبار اقرار سارق در سرقت تعزیری و دوبار اقرار سارق در سرقت حدی می باشد. یعنی اگر سارق اقرار به سرقت کند این جرم قابل اثبات خواهد بود.
از ادله دیگر جرم سرقت شهادت دو مرد می باشد یعنی شما به عنوان شاکی باید دو نفر را برای شهادت معرفی نمایید تا شهادت دهند که شخص سارق اموال شما را به سرقت برده است.

اینستاگرام و دادیاب

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فرادرس