مشاهده : 157ضرب المثلRSS

داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شودفال و طالع بینی
نتیجه کار بد هر کس به سمت او باز می گردد. این دنیا این خاصیت را دارد که از هر دستی بدی از همان دست نیز باز پس می گیری و نتیجه کار بد به سراغ تو باز می گردد. ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را با هم بخوانیم.

در فرهنگ ما ضرب المثل های فراوانی ذکر شده است که همه آنها درس های عبرت آموزی برای زندگی ما دارند . در ادامه یک داستان ضرب المثل دیگر را با هم بررسی می کنیم. داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را در پرشین وی بخوانید.

کاربرد ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

اگر کسی بخواهد زورگویی را نصیحت کند و به او بفهماند که نتیجه کارهای بد هرکس به خودش بر می گردد ،
ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را برایش بکار می برد.

آورده اند که در روزگاران قدیم مرد قلدر و پر قدرتی بود که به همه زور می گفت
و هر چه می خواست از راه زورگویی به دست می آورد . یک روز ، همسر او داد و بیداد
راه انداخت و گفت:” همین طوری بیکار و بی عار ننشین. دیگر یک چارک آرد هم توی
خانه نداریم . بلند شو یک گونی گندم بردار و برو به آسیابان بده تا گندمها را آرد کند.
اگر امروز آرد به من نرسانی نمی توانم نان بپزم و شب توی سفره مان نان پیدا نمی شود. ”

مرد قلدر گفت:” حالا کو تا شب. عصر که شد، گندم را به آسیاب می برم. ” زن گفت :
” این روزها سر آسیابان شلوغ است. همه گندمهایشان را برای آسیاب کردن پیش
او می برند. باید مدتی انتظار بکشی تا نوبت آرد کردن گندم ما بشود. بلند شو بهانه
نیار . اگر همین الان حرکت کنی ، شاید بتوانی تا عصر آرد به من برسانی .”

مرد گفت :” من توی صف بایستم و انتظار بکشم؟ مثل اینکه مرا نشناخته ای؟
من بدون نوبت کارم را می کنم و هیچ کس هم جرآت ندارد ، حرفی بزند.”

زن گفت :” ببینیم و تعریف کنیم.”

داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

مرد قلدر که می خواست هرچه زودتر زور و قلدری اش را به همسرش نشان
بدهد، از جا بلند شد. گونی گندم را به کول گرفت و به آسیاب رفت. در آنجا
عده ای از مردم با گونی های گندم منتظر بودند تا نوبت آرد کردن گندمشان بشود.
مرد قلدر بدون رعایت نوبت ، گندمش را به آسیابان داد و گفت :” هر چه زودتر
گندم مرا آسیاب کن که باید بروم خانه . زود باش! کار دارم.”

آسیابان که پیرمرد دنیا دیده ای بود ، با زبان خوش گفت :” مگر نمی بینی ؟
این همه آدم منتظر نشسته اند که نوبتشان شود و گندمشان را آرد کنم . صبر کن تا نوبتت بشود. ”

شاگردش هم گفت:” آقا جان از قدیم گفته اند آسیاب به نوبت”

مرد قلدر با صدای بلند گفت:” بی خود کرده اند که چنین حرفهایی زده اند .
من نوبت و انتظار سرم نمی شود. همین الان باید گندمم را آرد کنی و اجرت هم نگیری .”

آسیابان که حوصله دردسر نداشت، گفت :” فکر نکن که فقط تو زور
داری هر کس به اندازه خودش زور دارد. حتی من پیرمرد هم زور دارم “.

وقت غربیل کردن

کاربرد ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

مرد قلدر که فکر می کرد ، پیرمرد قصد زورآزمایی دارد، سینه سپر کرد
و برای دعوا آماده شد. اما پیرمرد گفت :” هر کس زورش را یک جوری
نشان می دهد. من با تو قصد دعوا ندارم . زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود. ”

ماجرای ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

مرد قلدر نفهمید که پیرمرد چه می گوید. آسیابان وقتی گندم مرد قلدر
را آرد کرد، کمی از آرد را به عنوان اجرتش برداشت و به جای آن مقداری
سنگریزه توی گونی آرد مرد قلدر ریخت و گونی آرد را به او داد و گفت:” این هم آرد تو . برو بگذار باد بیاید.”

مرد قلدر که فکر می کرد با قلدری کارش را پیش برده ، گونی آرد را بر دوش کشید و به خانه
رفت. به خانه که رسید به زنش گفت :” این هم آرد دیدی که نه انتظار کشیدم
نوبتم شود و نه اجرتی به آسیابان دادم.”زن در کیسه آرد را باز کرد ،
کمی آرد برداشت خمیر درست کرد و با آن نان پخت ، اما از کار شوهرش
خیلی عصبانی بود. چند روز گذشت . یک روز زن مثل همیشه
سر گونی آرد رفت تا کمی خمیر درست کند و نان بپزد.

 ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

آرد را که از گونی برداشت دید توی آن سنگریزه وجود دارد.
دستش را توی کیسه آرد کرد و متوجه شد آردی که توی کیسه مانده پر از
سنگریزه است. شوهرش را صدا کرد و گفت :” با این آرد نمی توانم
خمیر درست کنم . برو غربیل را بیاور تا آردمان را غربیل کنیم و سنگریزه هایش را جدا کنیم.

مرد قلدر رفت و از زیرزمین خانه شان غربیل آورد . زن کیسه آرد را جلوی همسرش
گذاشت و گفت :” به جای بیکار نشستن این آردها را غربیل کن “.

مرد مشغول غربیل کردن آرد شد. هر چه بیشتر غربیل می کرد ، سنگریزه های بیشتری
پیدا می شد و در پایان مقدار زیادی سنگریزه یک جا جمع شد. زنش با تعجب پرسید :” این همه سنگ ریزه از کجا رفته توی آرد ما؟”

مرد نگاهی به سنگریزه ها کرد و یاد حرف پیرمرد آسیابان افتاد
و فهمید که چه بلایی سرش آمده است. ابتدا با عصبانیت بلند شد
که به سراغ او برود و با او دعوا کند ، اما یاد حرف بعدی آسیابان افتاد و با خود گفت :” آسیابان
راست می گفت . هرکس می تواند زورش را یک جوری نشان بدهد. من نباید اشتباهم را با اشتباه دیگری جبران کنم.”

از آن روز به بعد اگر کسی بخواهد زورگویی را نصیحت کند و به او بفهماند
که نتیجه کارهای بد هرکس به خودش بر می گردد ، این ضرب المثل را
برایش بکار می برد و می گوید :” زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود. ”

یوزبک

2019-02-08 / گردآوری:
برچسب ها:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
از کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارداز کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارد
فال خوش شانسی متولدین ماه های مختلففال خوش شانسی متولدین ماه های مختلف
جالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلفجالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلف
فال عطسهفال عطسه
شخصیت شناسی جالب از روی ماه تولدشخصیت شناسی جالب از روی ماه تولد
شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟
طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با همطالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم
در مقابل متولدین هر ماه، از این کارها اجتناب کنیددر مقابل متولدین هر ماه، از این کارها اجتناب کنید
آموزش فال قهوه با تصویرآموزش فال قهوه با تصویر
فال و کف بینی واقعی و بسیار جالبفال و کف بینی واقعی و بسیار جالب
شخصیت شناسی از روی انتخاب حیوان داخل تصویرشخصیت شناسی از روی انتخاب حیوان داخل تصویر
فال و طالع بینی تعداد فرزندان خانوادهفال و طالع بینی تعداد فرزندان خانواده
معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !
شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !
آموزش جالب و خواندنی فال قهوهآموزش جالب و خواندنی فال قهوه
با رنگ‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ آشنا شویدبا رنگ‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌ آشنا شوید
متولدین ماه های مختلف چه حلقه ای را برای نامزدی انتخاب کنند؟متولدین ماه های مختلف چه حلقه ای را برای نامزدی انتخاب کنند؟
فال جالب و پیشگویی برای ازدواجفال جالب و پیشگویی برای ازدواج
طعم ماه تولد ! از فروردین تا اسفندطعم ماه تولد ! از فروردین تا اسفند
طالع بینی ثروتمند شدن بر اساس ماه تولدطالع بینی ثروتمند شدن بر اساس ماه تولد
شخصیت شناسی با عدد آخر شماره ی موبایل شما!!شخصیت شناسی با عدد آخر شماره ی موبایل شما!!
غزل شماره ۴۴۳ حافظ : چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاریغزل شماره ۴۴۳ حافظ : چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
خصوصیات عدد شش (۶)خصوصیات عدد شش (۶)
فال و طالع بینی عناصر متولدین ماه های مختلف سالفال و طالع بینی عناصر متولدین ماه های مختلف سال
فال و سرنوشت کیهانی شمافال و سرنوشت کیهانی شما
غزل شماره ۳۶۳ حافظ :دردم از یار است و درمان نیز همغزل شماره ۳۶۳ حافظ :دردم از یار است و درمان نیز هم
غزل شماره ۴۵۳ حافظ : ای که دایم به خویش مغروریغزل شماره ۴۵۳ حافظ : ای که دایم به خویش مغروری
غزل شماره ۲۳۶ حافظ : اگر آن طایر قدسی ز درم بازآیدغزل شماره ۲۳۶ حافظ : اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید
غزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگوغزل شماره ۴۱۵ حافظ : ای پیک راستان خبر یار ما بگو
غزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواهغزل شماره ۴۱۶ حافظ : خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه