مشاهده : 67ضرب المثلRSS

داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شودفال و طالع بینی
نتیجه کار بد هر کس به سمت او باز می گردد. این دنیا این خاصیت را دارد که از هر دستی بدی از همان دست نیز باز پس می گیری و نتیجه کار بد به سراغ تو باز می گردد. ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را با هم بخوانیم.

در فرهنگ ما ضرب المثل های فراوانی ذکر شده است که همه آنها درس های عبرت آموزی برای زندگی ما دارند . در ادامه یک داستان ضرب المثل دیگر را با هم بررسی می کنیم. داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را در پرشین وی بخوانید.

کاربرد ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

اگر کسی بخواهد زورگویی را نصیحت کند و به او بفهماند که نتیجه کارهای بد هرکس به خودش بر می گردد ،
ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را برایش بکار می برد.

آورده اند که در روزگاران قدیم مرد قلدر و پر قدرتی بود که به همه زور می گفت
و هر چه می خواست از راه زورگویی به دست می آورد . یک روز ، همسر او داد و بیداد
راه انداخت و گفت:” همین طوری بیکار و بی عار ننشین. دیگر یک چارک آرد هم توی
خانه نداریم . بلند شو یک گونی گندم بردار و برو به آسیابان بده تا گندمها را آرد کند.
اگر امروز آرد به من نرسانی نمی توانم نان بپزم و شب توی سفره مان نان پیدا نمی شود. ”

مرد قلدر گفت:” حالا کو تا شب. عصر که شد، گندم را به آسیاب می برم. ” زن گفت :
” این روزها سر آسیابان شلوغ است. همه گندمهایشان را برای آسیاب کردن پیش
او می برند. باید مدتی انتظار بکشی تا نوبت آرد کردن گندم ما بشود. بلند شو بهانه
نیار . اگر همین الان حرکت کنی ، شاید بتوانی تا عصر آرد به من برسانی .”

مرد گفت :” من توی صف بایستم و انتظار بکشم؟ مثل اینکه مرا نشناخته ای؟
من بدون نوبت کارم را می کنم و هیچ کس هم جرآت ندارد ، حرفی بزند.”

زن گفت :” ببینیم و تعریف کنیم.”

داستان ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

مرد قلدر که می خواست هرچه زودتر زور و قلدری اش را به همسرش نشان
بدهد، از جا بلند شد. گونی گندم را به کول گرفت و به آسیاب رفت. در آنجا
عده ای از مردم با گونی های گندم منتظر بودند تا نوبت آرد کردن گندمشان بشود.
مرد قلدر بدون رعایت نوبت ، گندمش را به آسیابان داد و گفت :” هر چه زودتر
گندم مرا آسیاب کن که باید بروم خانه . زود باش! کار دارم.”

آسیابان که پیرمرد دنیا دیده ای بود ، با زبان خوش گفت :” مگر نمی بینی ؟
این همه آدم منتظر نشسته اند که نوبتشان شود و گندمشان را آرد کنم . صبر کن تا نوبتت بشود. ”

شاگردش هم گفت:” آقا جان از قدیم گفته اند آسیاب به نوبت”

مرد قلدر با صدای بلند گفت:” بی خود کرده اند که چنین حرفهایی زده اند .
من نوبت و انتظار سرم نمی شود. همین الان باید گندمم را آرد کنی و اجرت هم نگیری .”

آسیابان که حوصله دردسر نداشت، گفت :” فکر نکن که فقط تو زور
داری هر کس به اندازه خودش زور دارد. حتی من پیرمرد هم زور دارم “.

وقت غربیل کردن

کاربرد ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

مرد قلدر که فکر می کرد ، پیرمرد قصد زورآزمایی دارد، سینه سپر کرد
و برای دعوا آماده شد. اما پیرمرد گفت :” هر کس زورش را یک جوری
نشان می دهد. من با تو قصد دعوا ندارم . زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود. ”

ماجرای ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

مرد قلدر نفهمید که پیرمرد چه می گوید. آسیابان وقتی گندم مرد قلدر
را آرد کرد، کمی از آرد را به عنوان اجرتش برداشت و به جای آن مقداری
سنگریزه توی گونی آرد مرد قلدر ریخت و گونی آرد را به او داد و گفت:” این هم آرد تو . برو بگذار باد بیاید.”

مرد قلدر که فکر می کرد با قلدری کارش را پیش برده ، گونی آرد را بر دوش کشید و به خانه
رفت. به خانه که رسید به زنش گفت :” این هم آرد دیدی که نه انتظار کشیدم
نوبتم شود و نه اجرتی به آسیابان دادم.”زن در کیسه آرد را باز کرد ،
کمی آرد برداشت خمیر درست کرد و با آن نان پخت ، اما از کار شوهرش
خیلی عصبانی بود. چند روز گذشت . یک روز زن مثل همیشه
سر گونی آرد رفت تا کمی خمیر درست کند و نان بپزد.

 ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود

آرد را که از گونی برداشت دید توی آن سنگریزه وجود دارد.
دستش را توی کیسه آرد کرد و متوجه شد آردی که توی کیسه مانده پر از
سنگریزه است. شوهرش را صدا کرد و گفت :” با این آرد نمی توانم
خمیر درست کنم . برو غربیل را بیاور تا آردمان را غربیل کنیم و سنگریزه هایش را جدا کنیم.

مرد قلدر رفت و از زیرزمین خانه شان غربیل آورد . زن کیسه آرد را جلوی همسرش
گذاشت و گفت :” به جای بیکار نشستن این آردها را غربیل کن “.

مرد مشغول غربیل کردن آرد شد. هر چه بیشتر غربیل می کرد ، سنگریزه های بیشتری
پیدا می شد و در پایان مقدار زیادی سنگریزه یک جا جمع شد. زنش با تعجب پرسید :” این همه سنگ ریزه از کجا رفته توی آرد ما؟”

مرد نگاهی به سنگریزه ها کرد و یاد حرف پیرمرد آسیابان افتاد
و فهمید که چه بلایی سرش آمده است. ابتدا با عصبانیت بلند شد
که به سراغ او برود و با او دعوا کند ، اما یاد حرف بعدی آسیابان افتاد و با خود گفت :” آسیابان
راست می گفت . هرکس می تواند زورش را یک جوری نشان بدهد. من نباید اشتباهم را با اشتباه دیگری جبران کنم.”

از آن روز به بعد اگر کسی بخواهد زورگویی را نصیحت کند و به او بفهماند
که نتیجه کارهای بد هرکس به خودش بر می گردد ، این ضرب المثل را
برایش بکار می برد و می گوید :” زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود. ”

یوزبک

2019-02-08 / گردآوری:
برچسب ها:
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
جالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلفجالبترین خصوصیات متولدین ماه های مختلف
فال خوش شانسی متولدین ماه های مختلففال خوش شانسی متولدین ماه های مختلف
طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با همطالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم
داستان ضرب المثل ، دوستی خاله خرسهداستان ضرب المثل ، دوستی خاله خرسه
قمر در عقرب در سال ۹۷ | تقویم قمر در عقرب سال ۹۷قمر در عقرب در سال ۹۷ | تقویم قمر در عقرب سال ۹۷
شخصیت شناسی جالب از روی ماه تولدشخصیت شناسی جالب از روی ماه تولد
از کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارداز کجا بدانیم که فال ما واقعیت دارد
فال و کف بینی واقعی و بسیار جالبفال و کف بینی واقعی و بسیار جالب
بازی های محلی ، نمونه بازى‌هاى استان اصفهانبازی های محلی ، نمونه بازى‌هاى استان اصفهان
خصوصیات عدد شش (۶)خصوصیات عدد شش (۶)
فال جالب و پیشگویی برای ازدواجفال جالب و پیشگویی برای ازدواج
آموزش فال قهوه با تصویرآموزش فال قهوه با تصویر
غزل شماره ۲۳۱ حافظ : گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آیدغزل شماره ۲۳۱ حافظ : گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
غزل شماره ۴۵ حافظ : در این زمانه رفیقی که خالی از خلل استغزل شماره ۴۵ حافظ : در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
داستان ضرب المثل، بزک نمیر بهار می آد ، خربزه و خیار می آدداستان ضرب المثل، بزک نمیر بهار می آد ، خربزه و خیار می آد
شخصیت شناسی از روی فرم چانه صورتشخصیت شناسی از روی فرم چانه صورت
غزل شماره ۳۷۷ حافظ : ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیمغزل شماره ۳۷۷ حافظ : ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم
شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟شخصیت شناسی ، شغل آینده شما چیست؟
غزل شماره ۲۳۲ حافظ : بر سر آنم که گر ز دست برآیدغزل شماره ۲۳۲ حافظ : بر سر آنم که گر ز دست برآید
داستان ضرب المثل حلوای لن ترانی ، تا نخوری ندانیداستان ضرب المثل حلوای لن ترانی ، تا نخوری ندانی
غزل شماره ۳۹۴ حافظ : ای روی ماه منظر تو نوبهار حسنغزل شماره ۳۹۴ حافظ : ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن
غزل شماره ۱۸۶ حافظ : گر می فروش حاجت رندان روا کندغزل شماره ۱۸۶ حافظ : گر می فروش حاجت رندان روا کند
شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !شخصیت شناسی جالب از روی شکل گوش افراد !
غزل شماره ۴۱۹ حافظ : وصال او ز عمر جاودان بهغزل شماره ۴۱۹ حافظ : وصال او ز عمر جاودان به
غزل شماره ۴۵۲ حافظ : طفیل هستی عشقند آدمی و پریغزل شماره ۴۵۲ حافظ : طفیل هستی عشقند آدمی و پری
غزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش بادغزل شماره ۱۰۵ حافظ : صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
غزل شماره ۴۱۸ حافظ : گر تیغ بارد در کوی آن ماهغزل شماره ۴۱۸ حافظ : گر تیغ بارد در کوی آن ماه
غزل شماره ۱۹۱ حافظ : آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کندغزل شماره ۱۹۱ حافظ : آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند
غزل شماره ۲۹۷ حافظ : زبان خامه ندارد سر بیان فراقغزل شماره ۲۹۷ حافظ : زبان خامه ندارد سر بیان فراق
غزل شماره ۲۲۸ حافظ : گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شودغزل شماره ۲۲۸ حافظ : گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود