آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟

اشتراک:
آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟ فال و طالع بینی
طالع بینی و پیشگویی ازدواج , آيا ستاره اين دو نفر با هم جفت هست يا نه؟ و در آينده تا آخر با هم زندگي ميکنند يا نه ؟

طالع بینی و پیشگویی ازدواج

طالع بینی و پیشگویی ازدواج , هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (…
) زاده (…
) با خانوم (…
) زاده (…
) می توانند ازدواج کنند یا نه؟ آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟ و
در آینده تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟ ابتدا نام و نام مادر هر دو را به
ابجد کبیر در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید.
سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود:

این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:

این دو نفر به هم نمی رسند و ستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی
کنند.

طالع بینی و پیشگویی ازدواجپیشگویی ازدواج

اگر باقیمانده عدد ۰ شود:

نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به
هم میرسن اما همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر میبرن

حروف ابجد کبیر

الف: ۱ــــــــــــ ک: ۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰ ب:
۲ ـــــــــــــــ ل: ۳۰ ـــــــــــــ ش: ۳۰۰ ج: ۳ ـــــــــــــــ م: ۴۰ـــــــــــــــ ت: ۴۰۰ د: ۴ـــــــــــــــ ن: ۵۰ ـــــــــــــــ ث:
۵۰۰ ه: ۵ ــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــ خ: ۶۰۰ و: ۶ ـــــــــــــــ ع: ۷۰ ــــــــــــــ ذ: ۷۰۰ ز: ۷ ـــــــــــــــ
ف: ۸۰ ـــــــــــــ ض: ۸۰۰ ح: ۸ ــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــ ظ: ۹۰۰ ط: ۹ ــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــ غ:
۱۰۰۰ ی: ۱۰ـــــــــــــ

برای مثال:

آقای [محمد] : [(م = ۴۰) (ح = ۸) (م = ۴۰) (د =
۴)] = ۹۲ زاده [مریم] : [(م = ۴۰) (ر = ۲۰۰) (ی = ۱۰) (م =
۴۰)] = ۲۹۰ با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱) (ط = ۹) (م
= ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵ زاده [بتول] : [(ب = ۲) (ت = ۴۰۰) (و
= ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸ مجموع ۴ اسم بالا برابر است با : ۹۵۵ باقیمانده تقسیم ۹۵۵
بر ۵ برابر میشود با ۵ که نشان میدهد.
که باید دوباره بر ۵ تقسیم کرد که حاصل صفر میشود:

طالع بینی و پیشگویی ازدواج

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان نوشتیم ولی
در پایان می نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.
و یقینا بدانید هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد.
غزل ۶۹

گردآوری:
برچسب ها:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
جراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی