چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

شک بافی چه هنری است؟

اشتراک:
کاردستی
شک بافی این‌ هنر بوسیله نوعی‌ هاون‌ چوبی‌ که‌ جوغن‌ نام دارد و چند قرقره ی مخصوص که‌ به‌ قالب‌‌ معروف‌ است‌ و یک‌ بالش‌ کوچک‌ پارچه‌ یی‌ انجام میشود و نحوه کار به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌‌ بالش‌ را روی‌ جوغن‌ گذاشته و بر روی‌ آن الیاف نخ‌ دارای روکش‌ فلزی و نوار خوسی‌ […]

شک بافی

این‌ هنر بوسیله نوعی‌ هاون‌ چوبی‌ که‌ جوغن‌ نام دارد و چند قرقره ی مخصوص که‌ به‌
قالب‌‌ معروف‌ است‌ و یک‌ بالش‌ کوچک‌ پارچه‌ یی‌ انجام میشود و نحوه کار به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌‌ بالش‌
را روی‌ جوغن‌ گذاشته و بر روی‌ آن الیاف نخ‌ دارای روکش‌ فلزی و نوار خوسی‌ را که‌ به‌ ‌دور
قرقره های قالب‌ پیچیده شده است‌ با کمک دست‌ میبافند.‌

شک بافی

شک بافی

شک به‌ نسبت نیاز مصرف کننده از ۶ میلی متر
تا ۵ سانتی متر پهنا دارد و به‌ همین جهت نیز ‌با توجه‌ به‌ تفاوت‌ عرضش‌ به‌ اسامی‌ مختلفی مانند
زری‌ یک‌ فضله، (فصل) زری‌ دو فضله،‌زری‌ سه‌ فضله، شک‌، عین القمری، کله قندی، لب‌ بله یی‌، گل‌ اشرفی‌ ساده‌،
سن‌ المشار، قبر‌عاشقون، دال دالی‌، غولی‌، ده‌ قالبه، مط‌ابق‌ المسک، خاتم‌ بندی، عامل‌ گردان، صحن پیاله‌،‌قیچی لوزی‌، مرافعی، غولی‌ نغولی‌،
مصنع چپری، کله کجی، گل‌ اشرفی‌ کله قندی و… نامیده‌ میشود که‌ باریک‌ترین‌ شک‌، زری‌ یک‌ فضله و پهنترین‌ شک‌،
مرافعی نام دارد و از آن برای‌ تزئین لبه ی آستین، دور یقه، پیش سینه و لبه ی دامن‌ لباسهای
زنانه‌ و نیز اطراف مقنعه و‌ سجاده‌ استفاده‌ می‌شود.

 شک بافی

هنرشک بافی

از مراکز مشهور بافت شک‌بافی شهرستان رودان از استان هرمزگان است.

سی ایران

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس