بهداشت مادر و کودک، مجموعه‌ای از اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه است که برای حفظ سلامت مادران و کودکان در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان انجام می‌شود. این اقدامات شامل مراقبت‌های دوران بارداری، مراقبت‌های دوران زایمان، مراقبت‌های دوران نوزادی و مراقبت‌های دوران کودکی می‌شود.

اهمیت بهداشت مادر و کودک:

کاهش مرگ و میر مادران و کودکان
پیشگیری از بیماری‌ها و ناتوانی‌ها
ترویج سلامت جسمی و روانی مادران و کودکان
افزایش کیفیت زندگی مادران و کودکان
توسعه جامعه

اقدامات کلیدی :

مراقبت‌های دوران بارداری:

معاینات منظم
تغذیه مناسب
فعالیت بدنی
مصرف مکمل‌های غذایی
آموزش بهداشت

مراقبت‌های دوران زایمان:

زایمان ایمن
مراقبت‌های پس از زایمان

مراقبت‌های دوران نوزادی:

شیرخوارگی
واکسیناسیون
غربالگری بیماری‌ها

مراقبت‌های دوران کودکی:

تغذیه مناسب
فعالیت بدنی
سلامت روان
آموزش بهداشت

عوامل موثر :

وضعیت اقتصادی و اجتماعی
دسترسی به خدمات بهداشتی
سطح سواد
عادات و باورهای فرهنگی

چالش‌های پیش رو :

فقر و نابرابری
کمبود منابع
فقدان آموزش
بیماری‌های عفونی
عوارض بارداری و زایمان

راهکارهای ارتقا :

سرمایه‌گذاری در خدمات بهداشتی
افزایش آگاهی و آموزش
توانمندسازی زنان
توسعه برنامه‌های حمایتی
همکاری بین‌بخشی